In Memoriam Academician Sveatoslav Moscalenco

29.01.2022
Unique visitors: 2201

(26.09.1928 – 29.01.2022)

 

Întreaga comunitate academică este profund îndurerată de vestea trecerii în eternitate a ilustrului savant cu renume mondial, academicianul Sveatoslav Moscalenco, profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice.

Academicianul Sveatoslav Moscalenco s-a născut pe 26 septembrie 1928, în satul Bravicea, raionul Călărași. După absolvirea, în anul 1946, a școlii medii din or. Orhei, a fost admis la studii la Facultatea de Fizică și Matematică a Universității de Stat din Chișinău (astăzi Universitatea de Stat din Moldova).

Sveatoslav Moscalenco şi-a manifestat interesul pentru cercetarea ştiinţifică încă de pe băncile facultăţii, activând în calitate de laborant în Laboratorul de Optică al universităţii. După absolvirea în 1951 cu menţiune a facultăţii, a devenit asistent la Catedra de Matematică a Institutului Agricol (astăzi – Universitatea Agrară de Stat din Moldova), iar apoi, între anii 1952 și 1956 – la Catedra de Fizică a aceluiaşi institut. În anul 1956 a fost admis la doctorat în Institutul de Fizică al Academiei de Ştiinţe a RSS Ucrainene, susținând teza în anul 1960. După absolvirea doctoratului, Sveatoslav Moscalenco revine la Chişinău şi activează între anii 1960 și 1963 în calitate de cercetător ştiinţific stagiar al Institutului de Fizică şi Matematică al AŞM, iar din 1964, odată cu formarea Institutului de Fizică Aplicată şi până la sfârșitul vieții, este şef al Secţiei Teoria Semiconductorilor şi Electronica Cuantică, iar ulterior, al Laboratorului format în baza ei.

Titlul de doctor habilitat l-a obţinut în anul 1971, în consiliul ştiinţific specializat unit al Institutului de Fizică, Institutului de Fizică Teoretică, Institutului de Fizică a Semiconductorilor şi al Institutului Fizicii Metalelor ale AŞ a RSS Ucrainene. În anul 1989 îi este conferit titlul de membru corespondent, iar în 1992 – cel de membru titular al AŞM.

Acad. Sveatoslav Moscalenco a devenit celebru încă de la primele sale lucrări dedicate proprietăţilor colective ale excitonilor în semiconductori, în care au fost expuse un şir de idei şi modele noi, confirmate şi dezvoltate ulterior. La formarea prestigiului acad. Sveatoslav Moscalenco au contribuit considerabil lucrările sale consacrate proprietăţilor colective ale excitonilor în cristale sub acţiunea radiaţiei laser de intensitate înaltă. Încă în 1958, Sveatoslav Moscalenco a prezis posibilitatea existenţei unui tip deosebit de excitoni – biexcitoni, în care doi excitoni, similar unor atomi care se grupează în molecule, formează stări legate între doi electroni şi două goluri. Doar peste zece ani aceste teorii ale sale au găsit aplicaţii.

În anii 1970–1980, în perioada de maximă glorie a teoriilor comportării biexcitonilor în semiconductori, şcoala ştiinţifică fondată de acad. Sveatoslav Moscalenco devine renumită pe plan internaţional datorită studiilor sale profunde ale comportamentului biexcitonilor sub acţiunea radiaţiilor laser de intensitate înaltă. Au fost prezise şi, ulterior, confirmate experimental, diverse fenomene de interacţiune colectivă a excitoinlor cu lumina, cu purtători liberi de sarcină din cristale, ale interacţiunii biexcitonilor cu excitonii.

Un alt fenomen prezis de acad. Sveatoslav Moscalenco şi discipolii săi, încă în 1962, este cel al condensării Bose-Einstein a excitonilor şi biexcitonilor în semiconductori – un rezultat de interes deosebit, deoarece graţie fenomenului în cauză poate deveni reală propagarea fără disiparea energiei la distanţe mari.

Activitatea ştiinţifică a acad. Sveatoslav Moscalenco a fost remarcată nu doar prin rezultate ştiinţifice proprii, dar şi prin multiplii săi discipoli. Sub conducerea lui ştiinţifică au fost susţinute peste 20 de teze de doctorat. Pentru realizările de pionierat și promovarea imaginii țării noastre pe scară internațională, academicianului i-au fost conferite cele mai înalte distincţii de stat şi titluri onorifice naționale: Cavaler al „Ordinului Republicii”, „Om emerit”, Laureat al mai multor Premii de Stat, Medaliile AȘM „Dimitrie Cantemir” și „Meritul Științific”.

Academicianul Sveatoslav Moscalenco a fost și va rămâne veșnic în memoria noastră nu doar ca un savant cu renume mondial, ci și o personalitate-simbol al comunităţii ştiinţifice naţionale, înzestrată cu cele mai distinse calităţi umane, model de consacrare, inteligență și omenie. Trecerea în neființă a profesorului Sveatoslav Moscalenco, opera științifică a căruia reprezintă o parte esențială din contribuția Moldovei în fizica mondială, este o pierdere irecuperabilă pentru știința contemporană.

În aceste clipe de grea încercare, exprimăm întreaga compasiune și suntem alături de colegi, familie şi prieteni.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

I. Tighineanu, S. Cojocaru, B. Gaina, V. Moraru, L. Condraticova, V. Arnautov, N. Andronati, E. Aruşanov, I. Bersuker, M. Bologa, I. Bostan, M. Cimpoi, L. Culiuc, E. Doga, Gh. Duca, M. Duca, Gh. Ghidirim, S. Groppa, E. Gudumac, A. Gulea, T. Furdui, T. Lupaşcu, A. Sidorenko, A. Simaşchevici, A. Roșca, A. Dicusar, C. Gaindric, I. Geru, A. Stratan, M. Șlapac, D. Ţiuleanu, B. Țucherblat, N. Vulpe, E. Ceban, M. Ciocanu, V. Ursachi, M. Macovei, V. Tronciu.

 

Mitingul de doliu va avea loc la Cimitirul Central din Strada Armenească, luni, 31 ianuarie 2022, la ora 12:30.

 

Sursa:
Categorie:
Cuvinte-cheie:

Înregistrări online