Conferință științifică comemorativă, dedicată omagierii a 80 de ani de la nașterea lui Stepan Curoglo – cercetător, poet şi patriot, la Academia de Științe

31.01.2020
Unique visitors: 710

Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a participat , la 16 ianuarie 2020, la „Conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională „Unitatea destinelor istorice” dedicată omagierii a 80 de ani de la nașterea lui Stepan Curoglo – cercetător, poet şi patriot”. Evenimentul a fost organizat de Academia de Științe a Moldovei în parteneriat cu Centrul de cercetări științifice al Găgăuziei „M.V. Marunevici” din Comrat, cu care Academia de Științe a semnat un nou Acord de colaborare la sfârșitul anului trecut.

La manifestare au participat Irina Constantinova, directorul Centrului Centrul de cercetări științifice al Găgăuziei „M.V. Marunevici” din Comrat, reprezentanți ai Centrului, reprezentanți ai Academiei de Științe, ai institutelor de cercetare de profil etc.
Lucrările forului au fost moderate de vicepreședintele AȘM, m.c. Victor Moraru care a salutat prezența colegilor de la Comrat, colegilor de la Academie, Institutului Patrimoniului Cultural și celor pe care i-a adunat această zi importantă când are loc evenimentul relansării colaborării AȘM cu Centrul de cercetări științifice al Găgăuziei „M.V. Marunevici” din Comrat, zi consacrată omagierii savantului notoriu în domeniul studiilor care vizează istoria tradițiile, etnologia, lingvistica, găgăuzilor, Stepan Curoglo. „A lăsat o pagină importantă în istoria științei moldovenești și este un bun prilej pentru a evoca, pentru a discuta despre moștenirea lui, despre ceea ce putem face pentru aprofundarea acestor cercetări, care au fost începute pe parcursul anilor, continuă și trebuie să fie la nivelul avansat în legătură cu fenomenele contemporane care să ne ofere posibilitatea unor răspunsuri la multe întrebări care frământă societatea”, a punctat m.c. Moraru cu referință la personalitatea lui Stepan Curoglo.

În cuvântul său de salut, președintele AȘM a subliniat importanța evenimentului, acesta fiind prima acțiune ca parte a acordului semnat recent cu Centrul de cercetări științifice din sudul țării. „La mai puțin de o lună de la semnarea acordului, suntem împreună cu o ocazie frumoasă, o conferință științifică cu participare internațională, cu un generic interesant. Omagiem un savant, o personalitate care a fost implicată în multe activități, inclusiv, fiind un om politic”, a menționat președintele AȘM, făcând o succintă incursiune în parcursul biografic al protagonistului evenimentului comemorativ. Făcând referire la unele date din activitatea sa de cercetare, acad. Tighineanu a relevat că acel fundament pe care l-a construit, de fapt, a fost și baza multor succese. A creat un sector, în cadrul Academiei, l-a condus, a creat capacități, lăsând urme adânci, inclusiv, contribuind la crearea Universității din Comrat. „Este personalitate care, prin vaste activități, a demonstrat că prin insistență, prin consolidarea forțelor colegilor, reușești foarte multe. Eu cred că astăzi este o ocazie să discutăm toate aspectele ce țin de activitatea acestei personalități și asta va fi o contribuție a conferinței noastre pentru a cinsti memoria celor care au creat până la noi, celor care au dezvoltat cercetarea, celor care au creat condiții ca noi să activăm astăzi în cadrul platformei de cercetare științifică a RM în strânsă colaborare. Suntem interesați în a dezvolta cercetarea științifică și nu numai cercetarea, dar și procese de inovare, transfer tehnologic la Comrat. Iar ca să reușim trebuie să lucrăm împreună, trebuie să avem dorința de a crea împreună și ceea ce este important și mă bucură, că această dorință este”, a spus președintele Tighineanu.

La rândul său, directorul Centrului de cercetări științifice al Găgăuziei „M.V. Marunevici” din Comrat, Irina Constantinova, a exprimat cuvinte de recunoștință președintelui Academiei de Științe, acad. Ion Tighineanu și colegilor pentru frumosul prilej de a reveni în incinta Academiei, lucru ce-i permite să creadă că acordul semnat întră pe făgașul dezvoltării unei colaborări fructuoase sub aspectul cercetării, aspect important atât pentru AȘM, cât și pentru Centrul din Găgăuzia. Directorul Constantinova a reiterat importanța evenimentului științific, a personalității comemorate, scriitor, poet savant, Stepan Curoglo. „El nu este cu noi, dar bogata moștenire pe care ne-a lăsat-o, poezii, lucrări științifice, cărți, ne permite să ne atingem de talentul său multidimensional și să apreciem profunzimea și generozitatea sufletului său”, a remarcat co-partenerul din Comrat.

După cuvintele de salut, a fost proiectat un film documentar despre viața și activitatea regretatului savant, scriitor și om politic, Stepan Curoglo, imaginile expres prezentate readucându-l în actualitate pe cel care a fost comemorat.

Personalitatea lui Stepan Curoglo a fost evocată de acad. Alexandru Roșca, dr.hab., prof. Alexandru Buruiană, din cadrul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. Vorbitorii au reliefat în intervențiile sale aspecte memorabile din perioada în care au făcut cunoștință, cum au derulat relațiile de colaborare, de prietenie pe parcursul anilor, subliniind contribuția acestuia pe plan științific, de creație, dar și activitatea sa politică.

Conferința științifică și-a continuat lucrările în cadrul a trei secțiuni ce vizează istoria și etnologia, literatura și folclorul, culturologia și studiul artelor.

La finele evenimentul au fost înmânate certificate de participare.

Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM

Înregistrări online