Concursul pentru decernarea premiilor Academiei de Ştiințe a Moldovei pentru rezultate științifice valoroase obținute în anii 2019–2020

În conformitate cu Hotărârea Prezidiului nr. 300 din 3 august 2021, Academia de Ştiinţe a Moldovei anunţă concursul în vederea decernării premiilor AȘM pentru rezultate științifice valoroase obținute în anii 2019–2020 la următoarele domenii ştiinţifice (ştiinţe ale vieţii, ştiinţe exacte şi inginereşti) și nominalizări, conform anexei 1:

- domeniul biologie şi ecologie „Alexandru Ciubotaru”

- domeniul chimie „Nicolae Gărbălău”

- domeniul medicină „Constantin Țîbîrnă”

- domeniul agricultură „Andrei Ursu”

- domeniul inginerie „Boris Lazarenco”

- domeniul fizică „Vsevolod Moscalenco”

- domeniul matematică și informatică „Vladimir Andrunachievici”

- pentru tineri cercetători (în domeniul ştiinţelor vieţii, ştiinţelor exacte şi inginereşti) „Valeriu Canțer”

- pentru promovarea ştiinţei în mass-media.

Dosarele completate şi cererile de participare la concursul pentru decernarea premiilor AȘM se prezintă pe adresa: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 1, mun. Chişinău (bir. 323, bir. 325),  în perioada 10 august – 17 septembrie 2021, în conformitate cu Regulamentul cu privire la decernarea premiilor Academiei de Științe a Moldovei, aprobat în redacţie nouă prin Hotărârea Prezidiului AŞM nr. 298 din 30 iulie 2021.

Varianta electronică a dosarelor, identică cu cea tipărită, va fi transmisă de pretendenți în aceleași condiții pe adresa [email protected]

Termenul limită de prezentare a cererilor şi dosarelor – 17 septembrie 2021, ora 17.00.

Date de contact ale persoanelor responsabile:

Svetlana Micu, bir. 323, tel.: 0 22 272337

Mihaela Emilciuc, bir. 325, tel.: 0 22 272758

Informații suplimentare: dr. hab. Liliana Condraticova, bir. 334, tel.: 0 22 270313

 

Domeniile ştiinţifice pentru care se decernează premiile Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2019–2020

Calendarul activităţilor de organizare şi desfăşurare a concursului pentru decernarea premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2019–2020

Valoarea nominală a premiilor AŞM pentru anii 2019–2020  

 

Prezidiul

Academiei de Științe a Moldovei