Consiliul științific internațional (ISC)

Consiliul științific internațional (ISC) este o organizație non-guvernamentală în calitate de membru global unic, care reunește 40 de uniuni și asociații științifice internaționale și peste 140 de organizații științifice naționale și regionale, inclusiv academii și consilii de cercetare.

ISC a fost creat în anul 2018 ca urmare a fuziunii dintre Consiliul Internațional pentru Știință (ICSU) și Consiliul Internațional de Științe Sociale (ISSC).

Este singura organizație neguvernamentală internațională care reunește științele naturale și sociale și cea mai mare organizație științifică globală de acest tip.

Viziunea Consiliului este de a promova știința ca un bun public global. Cunoașterea științifică, datele și expertiza trebuie să fie universal accesibile și beneficiile sale să fie partajate în mod universal. Practica științei trebuie să fie incluzivă și echitabilă, de asemenea, cu oportunități pentru educația științifică și dezvoltarea capacității.

Misiunea Consiliului Internațional al Științei este să acționeze în calitate de vocea globală a științei. Ca parte a acestei misiuni, ISC:

• Vorbește pentru valoarea tuturor științelor și luarea de decizii informate despre dovezi;

• Stimulează și susține cercetarea științifică internațională și acordă burse pe probleme majore de interes global;

• Articulează cunoștințele științifice cu privire la astfel de probleme din domeniul public;

• Promovează avansarea continuă și egală a rigorii științifice, a creativității și a relevanței în toate părțile lumii;

• Susţine practica gratuită și responsabilă a științei.

Consiliul convoacă expertiza științifică și resursele necesare pentru a duce la catalizarea, incubarea și coordonarea acțiunilor internaționale de impact pe probleme de importanță științifică și publică majoră.

Activitățile Consiliului se concentrează pe trei domenii principale de activitate:

• Știință privind politica pentru stimularea și susținerea cercetării științifice internaționale și burse și pentru comunicarea științei, care este relevantă pentru problemele de politică internațională;

• Politica pentru știință privind promovarea evoluțiilor care permit științei să contribuie mai eficient la problemele majore din domeniul public internațional;

• Libertatea științifică și responsabilitatea de a apăra practica liberă și responsabilă a științei.

Cu o gamă largă de programe, rețele și comitete internaționale co-sponsorizate, Consiliul acoperă un areal vast de activitate, de la sustenabilitate globală, sărăcie, sănătate urbană și bunăstare și reducere a riscurilor de dezastre, până la date, sisteme de observare și sfaturi științifice pentru guverne.

Academia de Științe a Moldovei a aderat la ISC în anul 2008.

Pentru mai multe detalii accesați link-ul: https://council.science/about-us/

Înregistrări online