Academicianul Ernest Arușanov la cea de-a a 80-a aniversare

04.02.2021
Unique visitors: 1135
Arusanov

În data de 4 februarie este ziua de naștere a academicianului Ernest Arușanov, doctor habilitat, profesor universitar, personalitate științifică marcantă în domeniul fizicii semiconductorilor.

Stimate domnule academician,

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, membrii Secției Științe Exacte și Inginerești a AȘM, Vă aduc sincere felicitări și urări de bine cu prilejul celei de-a 80-a aniversări din ziua nașterii.

Ați pășit pe făgașul cercetărilor științifice la vârsta tinereții, absolvind doctorantura la 26 de ani. După susținerea cu succes a tezei de doctor în științe fizico-matematice, a urmat o intensă și fructuoasă perioadă de cercetări științifice în domeniul fizicii semiconductorilor cu bandă interzisă îngustă, care s-a finalizat cu susținerea tezei de doctor habilitat la vârsta de 43 de ani. Pentru explorarea acestui domeniu științific nou de cercetare pentru Republica Moldova, ați fondat Laboratorul semiconductorilor cu bandă interzisă îngustă. A urmat o perioadă de fortificare științifică și administrativă a Institutului de Fizică Aplicată, în care, pe parcursul unui deceniu, ați coordonat cercetarea științifică la IFA în calitate de director adjunct pentru probleme de știință.

Ați contribuit substanțial la dezvoltarea capacităților de cercetare în fizica semiconductorilor ternari și multinari, fiind liderul acestei direcții de cercetare în decurs de 20 de ani, în calitate de șef al Secției de Semiconductori Ternari și Multinari, actualmente Laboratorul Materiale pentru Fotovoltaică și Fotonică. Cercetările și materialele elaborate ca rezultat al activității Dumneavoastră sunt direcționate spre aplicații practice în fotovoltaică, termoelectricitate, optoelectronică și spintronică. Ați dezvoltat și ați brevetat metode de creștere a monocristalelor compușilor semiconductori, precum și de fabricare a dispozitivelor optoelectronice în baza acestora, printre care detectori și emițători de radiație optică. Sunteți mereu în căutarea noilor materiale semiconductoare cu parametri performanți și proprietăți mai avantajoase pentru aplicații practice, printre care silicide, materiale calcopirite și kesterite, compuși Heusler, izolatori topologi etc.

Ați creat noi punți de colaborare cu laboratoarele de cercetare din străinătate, fiind mereu pe vârful de lance al științei moderne, ceea ce asigură obținerea rezultatelor științifice la cel mai înalt nivel mondial. Colaborarea internațională s-a fructificat în numeroase proiecte și granturi europene și internaționale. Ați ținut prelegeri la instituții de profil și la universități din Canada, Franța, Germania, Spania, Austria, Elveția, Marea Britanie, Polonia etc.

De o valoare inestimabilă este aportul Dumneavoastră la pregătirea cadrelor științifice. În cadrul scolii științifice și sub tutela nemijlocită a Dumneavoastră au fost susținute 16 teze de doctor în științe fizico-matematice.

Activitatea Dumneavoastră didactică și de cercetare a fost recunoscută și înalt apreciată, fiind ales în calitate de membru corespondent al AȘM la vârsta de 51 de ani și membru titular (academician) – la 59 de ani. Meritele Dvs. în dezvoltarea fizicii compușilor semiconductori au fost distinse cu valoroase distincții de stat și academice: Premiul de Stat (1983 și 1998), titlul onorific „Om Emerit”, Ordinul „Gloria Muncii”, Medalia „Dimitrie Cantemir” a AȘM.

La acest frumos popas aniversar, stimate Domnule Academician Ernest Arușanov, Vă aducem cele mai călduroase felicitări cu ocazia împlinirii onorabilei vârste a octogenarilor, dorindu-vă multă sănătate, energie creatoare și noi realizări!  

La Mulți Ani, stimate Domnule Academician Ernest Arușanov!

Sursa:
Categorie:
Cuvinte-cheie:

Înregistrări online