Hotărârile Prezidiului AŞM - 2021

Data

Nr. actului

Denumirea actului administrativ

Anexe

       

2021-07-30

298

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind decernarea premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei (în redacţie nouă) Descarcă

Anexă

2021-07-28

296

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui Vitalie RUSU, Artist al Poporului, actor și regizor la Teatrul Național „Mihai Eminescu” Descarcă

 
       

2021-07-28

294

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM Universității de Stat din Moldova Descarcă

 

2021-07-28

293

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dnei Otilia DANDARA, dr. hab. în pedagogie, prof. univ., cercetător științific principal, Universitatea de Stat din Moldova Descarcă

 

2021-07-28

292

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM dlui dr. hab. Nicolae SADOVEI, prof. univ. interimar, cercetător științific principal, Institutul de Cercetare și Inovare al Universității de Stat din Moldova Descarcă

 

2021-07-28

291

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” dnei Victoria GANEA, dr. hab. în științe economice, prof.univ., cerc. șt. coordonator, Universitatea de Stat din Moldova Descarcă

 

2021-07-28

290

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dlui Sergiu MATVEEV, dr. în istorie, conf. univ., decan al Facultății de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova Descarcă

 

2021-07-28

289

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dnei Eugenia BOGATU, dr. în filosofie, conf. univ., Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova Descarcă

 

2021-07-28

288

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM dlui Serghei SPRÎNCEAN, dr. hab., conf. univ., secretar științific, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice Descarcă

 

2021-07-28

287

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM Revistei de știință și cultură „Limba Română” Descarcă

 

2021-07-28

286

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dlui Stelian-Traian DUMISTRĂCEL, dr. în filologie, prof. univ., membru al colegiului de redacție al Revistei „Limba Română” Descarcă

 

2021-07-28

285

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dlui Dorin CIMPOEȘU, dr. în istorie, prof. univ., membru al colegiului de redacție al Revistei „Limba Română” Descarcă

 

2021-07-28

284

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dlui Cristinel MUNTEANU, dr. în filologie, prof. univ., membru al colegiului de redacție al Revistei „Limba Română” Descarcă

 

2021-07-28

283

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui Alexandru BANTOȘ, redactor-șef al Revistei de știință și cultură „Limba Română” Descarcă

 
       

2021-07-28

280

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM dnei dr. hab. Larisa ȘAVGA, prof. univ., rector al Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova Descarcă

 

2021-07-28

279

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM dnei dr. Natalia GAȘIȚOI, conf. univ., rector al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți Descarcă

 

2021-07-28

278

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM dlui dr. hab. Oleg BALAN, prof. univ., rector al Academiei de Administrare Publică Descarcă

 

2021-07-28

277

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM dnei dr. Victoria MELNIC, prof. univ., rector al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice Descarcă

 

2021-07-28

276

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM dnei dr. Alexandra BARBĂNEAGRĂ, conf. univ., rector al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău Descarcă

 

2021-07-28

275

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM dlui dr. Igor ȘAROV, conf. univ., rector al Universității de Stat din Moldova Descarcă

 
       

2021-07-28

273

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
domnului Gheorghe AVORNIC 
dr. hab., prof. univ. Descarcă

 

2021-07-28

272

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
domnului dr. hab., prof. univ. Emil CEBAN 
Descarcă

 

2021-07-28

271

Cu privire la conferirea Diplomei Academiei de Științe a Moldovei dlui Veaceslav SPRINCEAN, lector universitar Descarcă

 

2021-07-28

270

Cu privire la conferirea Diplomei Academiei de Științe a Moldovei dnei Irina GÎNSARI Descarcă

 

2021-07-28

269

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință dlui Gleb COLIBABA, doctor în fizică, conferențiar cercetător Descarcă

 

2021-07-28

268

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință dlui Alexandr BARSUC, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar Descarcă

 

2021-07-28

267

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” dlui David CEBAN, doctor habilitat în fizică, profesor universitar Descarcă

 

2021-07-28

266

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” dlui Vasile GUȚANU, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar Descarcă

 

2021-07-28

265

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” dnei Maria GONȚA, doctor habilitat în științe chimice Descarcă

 
       

2021-07-28

263

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM domnului Iurie BACALOV, doctor în științe biologice, conferențiar universitar Descarcă

 

2021-07-28

262

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM domnului Victor MELNIC, doctor în științe biologice Descarcă

 

2021-07-28

261

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM doamnei Steliana CLAPCO, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător Descarcă

 

2021-07-28

260

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM Institutului de Zoologie Descarcă

 

2021-07-28

259

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM domnului Teodor OBADĂ, cercetător științific Descarcă

 

2021-07-28

258

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM dlui Nicolae ȘAPTEFRAȚI, cercetător științific Descarcă

 

2021-07-28

257

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM domnului Roman CROITOR, doctor în științe biologice Descarcă

 

2021-07-28

256

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM doamnei Daria TUMANOVA, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător Descarcă

 

2021-07-28

255

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM doamnei Nina BAGRIN, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător Descarcă

 

2021-07-28

254

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM doamnei Elena GHERASIM, doctor în științe biologice Descarcă

 

2021-07-28

253

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM domnului Veaceslav SÎTNIC, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător Descarcă

 

2021-07-28

252

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM domnului Denis BULAT, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător Descarcă

 

2021-07-28

251

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM domnului Dumitru BULAT, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător Descarcă

 

2021-07-28

250

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM doamnei Livia CALESTRUdoctor în științe biologice, conferențiar cercetător Descarcă

 

2021-07-28

249

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM domnului Oleg CHIHAI, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător Descarcă

 

2021-07-28

248

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM domnului Ștefan RUSU, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător Descarcă

 

2021-07-28

247

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM doamnei Maria ZAMORNEAdoctor în științe biologice, conferențiar cercetător Descarcă

 

2021-07-28

246

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM doamnei Victoria NISTREANU, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător Descarcă

 

2021-07-28

245

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM domnului Dumitru ERHAN, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător Descarcă

 
       

2021-07-28

243

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM domnului Tudor NASTAS, doctor habilitat în științe biologice Descarcă

 

2021-07-28

242

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui Teodor MARUȘCA, membru titular al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” Descarcă

 
       

2021-07-09

239

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM
doamnei dr. Lidia GHIMPU 
Descarcă

 
       

2021-06-04

235

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM dnei Adelina DODON, doctor în științe tehnice Descarcă

 
       

2021-06-17

231

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM domnului acad. Petro SABLUK Descarcă

 

2021-06-04

230

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM Orchestrei Naționale Simfonice a Companiei „Teleradio-Moldova” Descarcă

 

2021-06-04

229

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
doamnei Maria BLĂNIȚĂ 
Descarcă

 

2021-06-04

228

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
doamnei Tatiana ROTARU 
Descarcă

 

2021-06-04

227

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
doamnei Viorica CUCEREANU 
Descarcă

 

2021-06-04

226

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM domnului Valeriu DULGHERU doctor habilitat în tehnică Descarcă

 

2021-06-04

225

Cu privire la conferirea Medaliei „Meritul Științific” clasa a II-a a  AȘM domnului Constantin GAINDRIC membru corespondent Descarcă

 

2021-06-04

224

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM dnei Galina CONUNOVA, doctor în chimie Descarcă

 

2021-06-04

223

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM doamnei Daria GRABCO doctor habilitat în fizică, profesor Descarcă

 

2021-06-04

222

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM domnului Iulian SECRIERU doctor în informatică Descarcă 

 

2021-06-04

221

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM domnului Igor POVAR doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar Descarcă

 

2021-06-04

220

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM domnului Vadim DRUȚĂ doctor în chimie Descarcă

 

2021-06-04

219

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM domnului Alexandru CIOCÂRLAN doctor în chimie, conferențiar cercetător Descarcă

 

2021-06-04

218

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM doamnei Natalia GORINCIOI doctor în științe chimice, cercetător științific coordonator Descarcă

 

2021-06-04

217

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM domnului Victor ȘONTEA doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar Descarcă

 

2021-06-04

216

Cu privire la conferirea Medaliei  „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui Eugen SAVA, dr. hab. în istorie Descarcă

 

2021-06-04

215

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dnei Ana GRIŢCO, cercetător științific Descarcă

 

2021-06-04

214

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM dnei Natalia MATEEVICI, doctor în istorie Descarcă

 

2021-06-04

213

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM doamnei Angela STAVER Descarcă

 

2021-06-04

212

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM dnei Tatiana SPĂTARU, dr. hab. în sociologie Descarcă

 

2021-06-04

211

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM domnului Alexandru S. Roșca, dr. în științe politice Descarcă

 

2021-06-04

210

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dnei Natalia CHIRTOACĂ, dr. în drept Descarcă

 

2021-06-04

209

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM dnei Valentina URSU, doctor în istorie Descarcă

 

2021-06-04

208

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM
doamnei dr. Silvia CHICU Descarcă

 

2021-06-04

207

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic”a AȘM dnei Larisa NOROC, doctor în istorie Descarcă

 

2021-06-04

206

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
doamnei Gabriela ROMANCIUC, 
doctor în biologie Descarcă

 

2021-06-04

205

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM domnului Leonid CHIȘLARU, doctor Descarcă  

2021-06-04

204

Cu privire la conferirea Medaliei „Meritul Științific” clasa a II-a a AȘM  dlui mem. cor. Mihail VRONSCHIH Descarcă

 

2021-06-04

203

Cu privire la conferirea Medaliei „Meritul Științific” clasa a II-a a AȘM dlui acad. Victor LACUSTA Descarcă

 

2021-06-04

202

Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AȘM dnei acad. Maria DUCA Descarcă

 

2021-06-04

201

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dlui Iov DONICA, doctor în ştiinţe agricole Descarcă

 

2021-06-04

200

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM dnei Vera GRANACI, doctor în ştiinţe biologice Descarcă

 

2021-06-04

199

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM dlui Igor PETCU, doctor în științe agricole Descarcă

 

2021-06-04

198

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM Institutului Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară Descarcă

 

2021-06-04

197

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui Petru LIUȚCANOV, doctor habilitat în științe agricole Descarcă

 

2021-06-04

196

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui Grigore DARIE, doctor habilitat în științe biologice Descarcă

 

2021-06-04

195

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
doamnei Inga VASILACHI 
Descarcă

 

2021-06-04

194

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
doamnei Svetlana MICU 
Descarcă

 

2021-06-04

193

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
doamnei Eugenia TOFAN 
Descarcă

 

2021-06-04

192

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
doamnei Lidia VÎRȚAN 
Descarcă

 

2021-06-04

191

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
dnei Lilia COJUCARI 
Descarcă

 

2021-06-04

190

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de Gratitudine
doamnei Maria VIERU 
Descarcă

 

2021-06-04

189

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM
doamnei Larisa CIGOREAN 
Descarcă

 

2021-06-04

188

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dnei Galina ROGOVAIA, dr. în filozofie Descarcă

 

2021-06-04

187

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui Andrei SMOCHINĂ, dr. hab. în drept Descarcă

 

2021-06-04

186

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui Pantelimon VARZARI, dr. hab. în științe politice Descarcă

 

2021-06-04

185

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM dnei Tatiana LAZARENCO Descarcă

 

2021-06-04

184

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui Ion RUSANDU, dr. în filozofie Descarcă

 

2021-06-04

183

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui Victor MOCANU, dr. în drept Descarcă

 

2021-06-04

182

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui Gheorghe COSTACHI, dr. hab. în drept Descarcă

 

2021-06-04

181

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui Anatol ȚĂRANU, doctor în istorie Descarcă

 

2021-06-04

180

Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AȘM dlui Alexei AGACHI, doctor habilitat în istorie Descarcă

 

2021-06-04

179

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui Ion ȘIȘCANU, doctor habilitat în istorie Descarcă

 

2021-06-04

178

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui Gheorghe BOBÎNĂ, doctor habilitat în filosofie Descarcă

 

2021-06-04

177

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui mem. cor Demir DRAGNEV, doctor habilitat în istorie Descarcă

 

2021-06-04

176

Cu privire la conferirea Diploma „Meritul Academic” a AȘM dlui Galaction VEREBCEANU, doctor în filologie Descarcă

 

2021-06-04

175

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” dlui Anatol EREMIA, doctor habilitat în filologie Descarcă

 

2021-06-04

174

Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AȘM dlui Nicolae SCHIȚCO, editor Descarcă

 

2021-06-04

173

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dnei Ludmila ARMAŞU-CANŢÎR, doctor în filologie Descarcă

 

2021-06-04

172

Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” dlui Dmitrii PARMACLI, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar Descarcă

 

2021-06-04

171

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM Editurii „Vasiliana – ’98” (Iași, România) Descarcă

 

2021-06-04

170

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM dnei Galina LUPAȘCU, doctor habilitat în științe biologice Descarcă

 

2021-06-04

169

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM  dlui Vladimir TODIRAȘ, doctor habilitat în științe biologice Descarcă

 

2021-06-04

168

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui Pantelimon BOTNARENCO, doctor în biologie Descarcă

 

2021-06-04

167

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM Orchestrei Naţionale „Lăutarii” Descarcă

 

2021-06-04

166

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM maestrului Nicolae BOTGROS Descarcă

 

2021-06-04

165

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
domnului Mircea SNEGUR 
Doctor Honoris Causa al AȘM Descarcă

 

2021-05-26

164

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
dlui Andrei ȚURCANU, dr. hab., prof. cerc. Descarcă

 

2021-05-26

163

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
dnei Georgeta STEPANOV, dr. hab., conf. univ. Descarcă

 

2021-05-26

162

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
dnei Larisa SADOVEI, dr., conf. univ. Descarcă

 

2021-05-26

161

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
dnei Natalia PROCOP, dr. Descarcă

 

2021-05-26

160

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
dlui Vasile PAVEL, dr. hab., prof. univ. Descarcă

 

2021-05-26

159

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
dlui Constantin MANOLACHE, dr. hab., conf. univ. Descarcă

 

2021-05-26

158

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
dlui Victor JUC, dr. hab., prof. cerc. Descarcă

 

2021-05-26

157

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
dnei Olga GAGAUZ, dr. hab., conf. cerc. Descarcă

 

2021-05-26

156

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
dlui Ion EREMIA, dr. hab., prof. univ. Descarcă

 

2021-05-26

155

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
dlui Aurelian DĂNILĂ, dr. hab., prof. univ. Descarcă

 

2021-05-26

154

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
dlui Valeriu CUȘNIR, dr. hab., prof. univ. Descarcă

 

2021-05-26

153

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
dnei Ludmila COJOCARU, dr., conf. univ. Descarcă

 

2021-05-26

152

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
dlui Dragoș CIMPOIEȘ, dr. hab., conf. univ. Descarcă

 

2021-05-26

151

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
dlui Vadim CHEIBAȘ, dr. Descarcă

 

2021-05-26

150

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
domnului Veceaslav URSACHI doctor habilitat în științe fizico-matematice 
Descarcă

 

2021-05-26

149

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
domnului Pavel TOPALĂ 
doctor habilitat în tehnică Descarcă

 

2021-05-26

148

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
domnului Igor NICOARĂ doctor în științe geologice și mineralogice 
Descarcă

 

2021-05-26

147

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
domnului Mihai MACOVEI doctor habilitat în științe fizico-matematice 
Descarcă

 

2021-05-26

146

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
domnului Fliur MACAEV doctor habilitat în chimie 
Descarcă

 

2021-05-26

145

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
domnului Alexander KOLESNIK doctor habilitat în științe fizico-matematice 
Descarcă

 

2021-05-26

144

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
domnului Valeriu DULGHERU doctor habilitat în tehnică 
Descarcă

 

2021-05-26

143

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
domnului Dumitru COZMA 
doctor habilitat în matematică Descarcă

 

2021-05-26

142

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
domnului Andrei CHICIUC doctor în tehnică 
Descarcă

 

2021-05-26

141

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
domnului Viorel BOSTAN doctor habilitat în tehnică 
Descarcă

 

2021-05-26

140

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
doamnei Rodica STURZA doctor habilitat în științe tehnice 
Descarcă

 

2021-05-26

139

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
doamnei Inga ȚIȚCHIEV doctor în informatică 
Descarcă

 

2021-05-26

138

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
doamnei Livia NISTOR-LOPATENCO 
doctor în tehnică Descarcă

 

2021-05-26

137

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
doamnei Viorica GLADCHI doctor în chimie 
Descarcă

 

2021-05-26

136

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
doamnei Aculina ARÎCU doctor habilitat în chimie 
Descarcă

 

2021-05-26

135

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător, Leonid VOLOȘCIUC Descarcă

 

2021-05-26

134

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător, Laurenția UNGUREANU Descarcă

 

2021-05-26

133

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
doctor în științe biologice, Gheorghe TUDORACHE Descarcă

 

2021-05-26

132

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
doctor în științe biologice, Ion ROȘCA Descarcă

 

2021-05-26

131

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
doctor habilitat în științe agricole, profesor cercetător, Mihail RAPCEA Descarcă

 

2021-05-26

130

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
doctor în științe agricole Oleg MAȘNER Descarcă

 

2021-05-26

129

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător, Dumitru ERHAN Descarcă

 

2021-05-26

128

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM domnului Mihail CIOCANU, doctor habilitat Descarcă

 

2021-05-26

127

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM domnului Sergiu CIOBANU, doctor habilitat Descarcă

 

2021-05-26

126

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM domnului Tudor BRANIȘTE, doctor habilitat, profesor Descarcă

 

2021-05-26

125

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
doctor habilitat în științe agricole, Vasile BOTNARI Descarcă

 

2021-05-26

124

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM, doctor habilitat în științe agricole, Boris BOINCEAN Descarcă

 

2021-05-26

123

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM doamnei Olga TAGADIUC, doctor habilitat Descarcă

 

2021-05-26

122

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
doctor habilitat în științe biologice, Larisa ANDRONIC Descarcă

 

2021-05-26

121

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM doamnei Stela ADAUJI, doctor Descarcă

 

2021-05-26

120

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
dlui Alexandru STRATAN, mem. cor., dr. hab., prof. univ. Descarcă

 

2021-05-26

119

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
dnei Mariana ȘLAPAC, mem. cor., dr. hab., conf. cerc. Descarcă

 

2021-05-26

118

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
dlui Victor MORARU, mem. cor., dr. hab., prof. univ. Descarcă

 

2021-05-26

117

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
dlui Ion HADÂRCĂ, mem. cor. Descarcă
 

2021-05-26

116

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
dlui Demir DRAGNEV, mem. cor., dr. hab., prof. univ.  Descarcă

 

2021-05-26

115

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
dlui Sergiu CERTAN, mem. cor., dr. hab., prof. univ. Descarcă

 

2021-05-26

114

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
dlui Nicolae BILEȚCHI, mem. cor., dr. hab., prof. univ. Descarcă

 

2021-05-26

113

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
domnului Nicolae VULPE membru corespondent al AȘM 
Descarcă

 

2021-05-26

112

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
domnului Boris ȚUCHERBLAT membru corespondent al AȘM 
Descarcă

 

2021-05-26

111

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
domnului Dumitru ȚIULEANU membru corespondent al AȘM 
Descarcă

 

2021-05-26

110

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
domnului Ion GERU membru corespondent al AȘM 
Descarcă

 

2021-05-26

109

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
domnului Constantin GAINDRIC membru corespondent al AȘM 
Descarcă

 

2021-05-26

108

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
domnului Alexandru DICUSAR membru corespondent al AȘM 
Descarcă

 

2021-05-26

107

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
doamnei Svetlana COJOCARU membru corespondent al AȘM 
Descarcă

 

2021-05-26

106

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM domnului Eremia ZOTA, membru corespondent al AȘM Descarcă

 

2021-05-26

105

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
membrului corespondent a AȘM, dr. hab. în științe biologice, profesor cercetător, Elena ZUBCOV Descarcă

 

2021-05-26

104

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
membrului corespondent a AȘM, dr. hab. în științe biologice, profesor cercetător, Mihail VRONSCHIH Descarcă

 

2021-05-26

103

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM domnului Viorel PRISACARI, membru corespondent al AȘM Descarcă

 

2021-05-26

102

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM domnului Nicolae OPOPOL, membru corespondent al AȘM Descarcă

 

2021-05-26

101

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM domnului Victor GHICAVÎI, membru corespondent al AȘM Descarcă

 

2021-05-26

100

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM domnului Ion CORCIMARU, membru corespondent al AȘM Descarcă

 

2021-05-26

99

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
membrului corespondent a AȘM, dr. hab. în științe biologice, profesor universitar Nicolae BALAUR Descarcă

 

2021-05-26

98

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
membrului corespondent a AȘM, dr. hab. în științe agricole, profesor universitar Vasile BABUC Descarcă

 

2021-05-26

97

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
dlui Gheorghe RUSNAC, acad., dr. hab., prof. univ. Descarcă

 

2021-05-26

96

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
dlui Alexandru ROȘCA, acad., dr. hab., prof. univ. Descarcă

 

2021-05-26

95

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
dlui Valeriu PASAT, acad., dr. hab., prof. cerc. Descarcă

 

2021-05-26

94

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
dlui Gheorghe MUSTEA, acad. Descarcă

 

2021-05-26

93

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
dlui Ion GUCEACacad., dr. hab., prof. univ. Descarcă

 

2021-05-26

92

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
dlui Andrei EȘANU, acad., dr. hab., prof. cerc. Descarcă

 

2021-05-26

91

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
dlui Ion DRUȚĂ, acad. Descarcă

 

2021-05-26

90

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
dlui Eugen DOGA, acad. Descarcă

 

2021-05-26

89

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
dlui Mihai CIMPOI, acad., dr. hab., prof. univ. Descarcă

 

2021-05-26

88

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
dlui Grigore BELOSTECINIC, acad., dr. hab., prof. univ. Descarcă

 
       

2021-05-26

86

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
domnului Alexei SIMAȘCHEVICI membru titular al AȘM 
Descarcă

 

2021-05-26

85

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
domnului Anatolie SIDORENKO 
membru titular al AȘM Descarcă

 

2021-05-26

84

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
domnului Sveatoslav MOSCALENCO membru titular al AȘM 
Descarcă

 

2021-05-26

83

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
domnului Tudor LUPAȘCU membru titular al AȘM 
Descarcă

 

2021-05-26

82

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
domnului Aurelian GULEA 
membru titular al AȘM Descarcă

 

2021-05-26

81

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
domnului Gheorghe DUCA membru titular al AȘM 
Descarcă

 

2021-05-26

80

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
domnului Leonid CULIUC membru titular al AȘM 
Descarcă

 

2021-05-26

79

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
academician Ion BOSTAN membru titular al AȘM 
Descarcă

 

2021-05-26

78

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
domnului Mircea BOLOGA membru titular al AȘM 
Descarcă

 

2021-05-26

77

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
domnului Isaac BERSUKER membru titular al AȘM 
Descarcă

 

2021-05-26

76

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
domnului Ernest ARUȘANOV membru titular al AȘM 
Descarcă

 

2021-05-26

75

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
domnului Vladimir ARNAUTOV membru titular al AȘM 
Descarcă

 

2021-05-26

74

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
domnului Nicolae ANDRONATI 
membru titular al AȘM Descarcă

 

2021-05-26

73

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
acad., dr. hab. în științe agricole, profesor cercetător Ion TODERAȘ Descarcă

 

2021-05-26

72

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM domnului Gheorghe ȚÎBÎRNĂ, membru titular al AȘM Descarcă

 

2021-05-26

71

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
acad., dr. hab. în științe biologice, profesor universitar Gheorghe ȘIȘCANU Descarcă

 

2021-05-26

70

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
acad., dr. hab. în ştiinţe biologice, profesor universitar Valeriu RUDIC Descarcă

 

2021-05-26

69

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
domnului Mihai POPOVICI, membru titular al AȘM Descarcă

 

2021-05-26

68

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM domnului Gheorghe PALADI, membru titular al AȘM Descarcă

 

2021-05-26

67

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
acad., dr. hab. în știinţe medicale, profesor universitar Victor LACUSTA Descarcă

 

2021-05-26

66

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM doamnei Eva GUDUMAC, membru titular al AȘM Descarcă

 

2021-05-26

65

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM domnului Stanislav GROPPA, membru titular al AȘM Descarcă

 

2021-05-26

64

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM domnului Gheorghe GHIDIRIM, membru titular al AȘM Descarcă

 

2021-05-26

63

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
acad., dr.hab. în științe tehnice, profesor universitar, Boris GAINA Descarcă

 

2021-05-26

62

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
acad., dr. hab. în ştiinţe biologice, profesor universitar Teodor FURDUI Descarcă

 

2021-05-26

61

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
acad., dr. hab. în științe biologice, profesor universitar Maria DUCA Descarcă

 

2021-05-26

60

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
acad., dr. hab. în științe agricole, profesor universitar Gheorghe CIMPOIEȘ Descarcă

 

2021-05-26

59

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
acad., dr. hab. în științe agricole, profesor cercetător Serafim ANDRIEȘ Descarcă

 

2021-05-26

58

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM domnului Ion ABABII, membru titular al AȘM Descarcă

 
       

2021-05-26

56

Cu privire la conferirea Medaliei „Meritul Științific” clasa I a AȘM dlui acad. Aurelian GULEA Descarcă

 
       

2021-04-29

53

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM doamnei acad. Eva GUDUMAC Descarcă

 

2021-04-29

52

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM domnului acad. Gheorghe MUSTEA Descarcă

 

2021-04-29

51

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM
dlui acad. Stanislav GROPPA Descarcă

 
       

2021-03-16

48

Cu privire la conferirea Medaliei „Meritul Științific” clasa I a AȘM dlui mem. cor. Viorel PRISACARI Descarcă

 
       

2021-02-12

39

Cu privire la aprobarea Listei personalului scriptic al Sesiunii a VI-a a Adunării Generale a AȘM din 16 februarie 2021 Descarcă

Anexă

2021-02-09

38

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoştinţă a AȘM doamnei Rodica CUJBA, cercetător științific Descarcă

 

2021-02-09

37

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM dnei Lidia DOLGHIERU, dr. în științe medicale, conf. univ. Descarcă

 

2021-02-09

36

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM dnei Argentina SANDROSEAN, dr. în științe medicale, conf. univ. Descarcă 

 

2021-02-09

35

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoştinţă a AȘM dnei Natalia PROCOP, doctor în studiul artelor și culturologie Descarcă

 

2021-02-09

34

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM doamnei Lucia URSU, doctor în filologie, conferențiar universitar Descarcă

 

2021-02-09

33

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM doamnei Natalia STRĂJESCU,
doctor în filologie, conferențiar universitar 
Descarcă

 

2021-02-09

32

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM doamnei Ruslana GROSU, doctor în științe politice, cercetător științific superior Descarcă

 

2021-02-09

31

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoştinţă a AȘM doamnei Irina CEACÎR, doctor în științe politice Descarcă

 

2021-02-09

30

Cu privire la conferirea Diplomei AȘM doamnei Cristina GHERASIM, doctor în istorie, cercetător științific Descarcă

 

2021-02-09

29

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoştinţă a AȘM doamnei Victoria GONȚA, doctor în psihologie, conferențiar universitar Descarcă

 

2021-02-09

28

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoştinţă a AȘM doamnei Tatiana  CHIRIAC, doctor în științe ale educației, conferențiar universitar Descarcă

 

2021-02-09

27

Cu privire la conferirea Diplomei AȘM doamnei Mariana RUSU, cercetător științific superior Descarcă

 

2021-02-09

26

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM doamnei Marina MIRON, doctor în istorie, cercetător științific superior Descarcă

 

2021-02-09

25

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM doamnei Diana VRABIE, doctor în filologie, conferențiar universitar Descarcă

 

2021-02-09

24

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM dnei Elena Tudor, dr. în științe medicale, conf. cerc.  Descarcă

 

2021-02-09

23

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoştinţă a AȘM doamnei Rodica SIMINIUC, doctor în științe tehnice, conferențiar universitar Descarcă

 

2021-02-09

22

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM doamnei Livia CALESTRU, doctor în științe biologice Descarcă

 

2021-02-09

21

Cu privire la conferirea Diplomei Meritul Academic a AȘM doamnei Larisa ANDRONIC, doctor habilitat Descarcă

 

2021-02-09

20

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoştinţă a AȘM doamnei Adelina DODON, doctor în științe tehnice, conferențiar universitar Descarcă

 

2021-02-09

19

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoştinţă a AȘM doamnei Inga ȚIȚCHIEV, doctor în informatică Descarcă

 

2021-02-09

18

Cu privire la conferirea Diplomei Meritul Academic a AȘM doamnei Aculina ARÎCU, doctor habilitat Descarcă

 

2021-02-09

17

Cu privire la conferirea Diplomei Meritul Academic a AȘM doamnei Elena BÎCOVA, doctor în tehnică Descarcă

 

2021-02-09

16

Cu privire la conferirea Diplomei Meritul Academic a AȘM doamnei Albina NIKOLAEVA, doctor habilitat Descarcă

 

2021-02-09

15

Cu privire la conferirea diplomei Meritul Academic a AŞM doamnei doctor habilitat Daria GRABCO Descarcă

 

2021-02-09

14

Cu privire la convocarea Sesiunii a VI-a a Adunării Generale a AȘM din 16 februarie 2021 Descarcă

Anexă

       

2021-02-02

10

Cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei privind audierile publice ale rapoartelor finale privind implementarea proiectelor de transfer tehnologic Descarcă

 

2021-01-28

9

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui dr. Ion HOLBAN Descarcă

 
       

2021-01-28

7

Cu privire la conferirea Medaliei „Meritul Științific” clasa a II-a a AȘM dlui acad. Ernest ARUȘANOV Descarcă

 

2021-01-12

6

Cu privire la conferirea Diplomei AȘM doamnei Cristina PINTILIE, interpretă Descarcă

 

2021-01-12

5

Cu privire la conferirea Diplomei AȘM doamnei Cristina SCARLAT, interpretă Descarcă

 

2021-01-12

4

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM domnului Constantin RUSNAC, Profesor, DHC al AȘM Descarcă

 

2021-01-12

3

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM doamnei Lucia NASTASIUC Descarcă

 

2021-01-12

2

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM doamnei Cornelia-Sabina ISPAS, academician Descarcă

 
       

Înregistrări online