In Memoriam Academician Gheorghe Mișcoi

14.09.2020
Unique visitors: 1410

Academician Gheorghe MIȘCOI

09.01.1944 12.09.2020

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, Secția Științe Exacte și Inginerești a AȘM, Institutul de Matematică şi Informatică „Vladimir Andrunachievici” exprimă sincere condoleanțe și întreaga compasiune familiei, colegilor, rudelor și apropiaților în legătură cu plecarea la cele veșnice a distinsului om de știință, academicianul Gheorghe MIȘCOI, doctor habilitat în științe matematice, profesor universitar.

Cu un sentiment de adâncă tristețe comunitatea științifică din Moldova, cercetătorii din Canada, România, Rusia, Republica Belarus și alte țări au primit vestea despre decesul ilustrului savant matematician, academicianul Gheorghe Mișcoi, care a contribuit la dezvoltarea şi fortificarea matematicii aplicate în plan național și internațional în cei 49 de ani de activitate științifică, pedagogică și managerială.

Întreaga activitate profesională a academicianului Gheorghe Mişcoi a fost indispensabil legată de Institutul de Matematică şi Informatică „Vladimir Andrunachievici”, Academia de Ştiinţe a Moldovei, precum și de Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. În Institutul de Matematică şi Informatică „Vladimir Andrunachievici” a parcurs calea de la inginer până la şef de secţie. Pe parcursul anilor 2004–2008 a activat în calitate de academician coordonator al Secției de Științe Exacte şi Economice a AŞM, contribuind substanțial la implementarea modelării matematice în economie și alte domenii.

În cadrul Institutului de Matematică şi Informatică „Vladimir Andrunachievici”, în premieră pentru Republica Moldova, a fost fondată direcţia de cercetare „Teoria Probabilităţilor şi Aplicaţiile ei”. Rezultatele ştiinţifice obţinute au stat la baza tezei de doctor a cercetătorului Mișcoi (Universitatea de Stat „ M. V. Lomonosov”, Moscova, 1974) şi celei de doctor habilitat (Institutul de Cibernetică al Academiei de Ştiinţe a Ucrainei, Kiev, 1989). Contribuția academicianului Gheorghe MIȘCOI la dezvoltarea cercetării matematice și pregătirea cadrelor de înaltă calificare au fost înalt apreciate de comunitatea ştiinţifică prin alegerea dumnealui în calitate de membru corespondent (1995) și de membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2012).

Activitatea ştiinţifică fructuoasă a savantului poartă un caracter de pionierat, fiind marcată printr-o serie de rezultate importante: elaborarea teoriei matematice a sistemelor de aşteptare cu priorităţi şi schimb semi-Markov al stărilor; crearea conceptului de model generalizat care a condus la construirea variantelor multidimensionale ale ecuaţiilor funcţionale Kendall şi Pollaczek-Khintchin pentru sisteme Polling; elaborarea algoritmilor numerici de calculul şi modelarea caracteristicilor nestaţionare.

În plan profesional, a îmbinat armonios cercetarea ştiinţifică cu activitatea pedagogică. În calitate de profesor universitar la Universitatea de Stat a Moldovei, Universitatea Liberă Internaţională a Moldovei şi alte universităţi a ținut cursuri moderne de statistică matematică, econometrie, matematică actuarială şi financiară, teoria aşteptării. Academicianul Gheorghe Mișcoi a adus o contribuiție semnificativă la pregătirea cadrelor de înaltă calificare, sub îndrumarea domniei sale susținând teza opt doctori în științe matematice și un doctor habilitat.

Rezultatele activității ştiinţifico-pedagogică de-a lungul anilor se regăsesc în cele circa 300 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste naţionale şi internaţionale, inclusiv 7 monografii, 4 manuale, în participările cu rapoarte la diverse manifestări ştiinţifice internaţionale prestigioase din SUA, Japonia, Canada, Austria, Olanda, Franţa, Spania, Anglia, Rusia, România.

Activitatea academicianului Gheorghe Mișcoi depusă întru dezvoltarea ştiinţei autohtone a fost înalt apreciată prin conferirea titlului de Om Emerit și Ordinului „Gloria Muncii”, precum și a prestigioaselor disctincții academice: medalia de argint a AŞM (2006), medalia „Dimitrie Cantemir” (2014), medalia „Meritul științific” ș.a. Recunoașterea internaţională a meritelor deosebite a fost confirmată prin alegerea în calitate de membru al Institutului Internaţional FIELDS de cercetări în domeniul matematicii (Toronto, Canada, 2010) și membru al Institutului Internaţional de Statistică Matematică (SUA, 1992).

Plecarea din viață a academicianului Gheorghe MIȘCOI este o pierdere enormă pentru comunitatea științifică și societatea din Republica Moldova. În aceste clipe de grea încercare exprimăm întreaga compasiune și suntem alături de colectivul institutului, familie şi prieteni.

 Dumnezeu să-l odihnească în pace.

I. Tighineanu, S. Cojocaru, B. Gaina, V. Moraru, L. Condraticova, V. Arnautov, N. Andronati, E. Aruşanov, I. Bersuker, M. Bologa, I. Bostan, M. Cioban, L. Culiuc, Gh. Duca, T. Furdui, A. Gulea, T. Lupaşcu, S. Moscalenco, A. Sidorenko, A. Simaşchevici, A. Dicusar, C. Gaindric, I. Geru, V. Musteaţă, A.Stratan, D. Ţiuleanu, B. Țucherblat, N. Vulpe, V. Ursachi, I. Țițchiev, D. Lozovanu, G. Secrieru, E. Naval, E. Prus, I. Galben.

Categorie:

Înregistrări online