Academicianul Leonid CULIUC, fără superlative, la venerabilul orizont septuagenar

10.08.2020
Unique visitors: 1441
Culiuc

 

 

eug Pașii zilei de 11 august sunt tot mai aproape, iar asta înseamnă că un aristocrat al științei fizice, academicianul Leonid CULIUC, s-a oprit din vârtejul cotidianului și întâmpină cu grație cele șapte decenii de viață. S-a strecurat subtil printre ani și anotimpuri, printre întâmplări și obsesii, muncă și aprecieri, printre respect și admirație, responsabilitate și tenacitate, succese și deziluzii, piedici și înverșunări, dar a avut forța să răzbească, pentru că un om cu Soare în suflet se ridică mereu deasupra nopții. Chiar dacă cei 70 s-au adunat pe neobservate unul câte unul, jubiliarul a știut cum să facă o înțelegere cu ei, adunând ecourile din urmă într-o muzică frumoasă, specifică a fizicii, în care să poată desluși un moment de modestă bucurie și o mică revelație, în contextul în care virusul, în inconștiența sa, nu dă nici un semn de retragere.

Născut într-o familie de intelectuali, apropo, cu mama sa, Eva Culiuc, profesoara de franceză, vorbea din copilărie limba lui Balzac, limba franceză fiind considerată și limba oficială a culturii, fără a face abstracție de faptul că tatăl viitorului academician, Leonid F. Culiuc, a fost și ministru al Culturii. Deci, nimic de mirare în tradiția culturii atât de prezentă în familia temerarului Leonid Culiuc, în tradiția bunului-simț, onestității, inteligenței și, nu în ultimul rând, a cunoașterii, toate acestea coapte la vatra respectului față de ceilalți. În spiritul acelorași valori s-a străduit, împreună cu soția Ludmila, să-și crească și educe și cei doi copii, Alexandru și Elena, care i-au dublat bucuriile vieții și astăzi se mândrește cu ei, de altfel, ca orice părinte iubitor. Alege un drum stratificat de semnele unor intense căutări, alege fizica, fizica fiind cuvântul care-l caracterizează și-l urmărește întreaga viața. Drept că a avut noroc și de un mentor pe măsură, care i-a devenit ulterior un fel de părinte spiritual. Și acesta era nimeni altul decât redutabilul academician Sergiu Rădăuţanu, fondator şi prim-rector al Institutului Politehnic din Chişinău (1964-1973), dar și fondator al şcolii ştiinţifice în domeniul fizicii şi tehnologiei semiconductorilor.

Printre jaloanele timpului, cu realitatea dură pe care o poartă curgerea sa, savantul întreprinde un demers, de asemenea temerar, de a reda lumii miracolul cunoașterii. Semnificația activității în domeniile spectroscopiei laser și opticii neliniare a semiconductorilor sunt surse inepuizabile de oportunități științifice și inovatoare, cum ar spune un alt titan al științei fizice, acad. Mircea Bologa, iar prin școala științifică în continuă ascendență, acad. Leonid Culiuc devine un reprezentant fidel al ideilor realizate, activitatea jubiliarului fiind o adevărată prelegere a profesionalismului. 

Acad. Leonid Culiuc este considerat de colegii săi un profesionist care-și cultivă mereu perfecțiunea, deși nu este colecționar de superlative. Aceasta, dar și factorul de moderație și echilibru, l-au adus în fruntea Institutului de Fizică Aplicată, chiar dacă statură de lider nu a fost pentru el un obiectiv în sine. Este director al Institutului din 1997, cu întrerupere în anii 2001-2005, perioadă, în care a fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova. S-a înrolat într-o muncă, unde e nevoie de mult caracter, cunoștințe, dar mai ales, asumare și responsabilitate. A venit pentru a aduce cercetătorii științifici, dar și știința în general, în prim-planul agendei publice. A întâlnit oameni cu aceleași viziuni, cu aceleași valori, s-a regăsit printre oamenii buni care l-au ridicat, care l-au ajutat să se mențină la înălțime, oameni deschiși, receptivi și inimoși, împreună cu care au continuat lucrurile bune în institut, pe parcursul mai multor ani, iar acestea i-au întărit și mai mult curajul de a ne înfrunta provocările și puterea de a-și trăi propriile convingeri.

De-a lungul anilor, savantul și-a dedicat activitatea unui şir de probleme actuale ale fizicii semiconductorilor, ale corpului solid și materialelor cu dimensionalitate redusă, rezultatele cercetărilor fiind reflectate în peste 270 de publicații științifice. Acad. Leonid Culiuc este inițiatorul și Președintele permanent al Conferinței Internaționale bianuale în domeniile Știința Materialelor și Fizica Materiei Condensate (MSCMP) – eveniment științific de talie mondială, care a ajuns la a X-a ediție, fiind convins că cercetarea adevărată se poate realiza doar fiind integrat în circuitul științei mondiale. Rezultatele științifice obținute sunt înalt apreciate peste hotarele Republicii Moldova, academicianul Leonid Culiuc fiind invitat în calitate de cercetător și profesor la universități și centre științifice din Canada, Franța, Germania, Japonia, Olanda, Romania, iar ordinile și medaliile luate în țară și peste hotare stau mărturie a recunoașterii valorii sale și a muncii de-o viață, fără a-și face un tabiet din colecționarea distincțiilor.

Face parte din galeria marilor personalități, nu doar pentru meritele sale incontestabile în știință, ci și prin posesia unor calități care definesc marii oameni, marile valori, dintre care remarcăm cumsecădenia, o măsură a existenței în vremuri care te pune la încercare, verticalitatea și curajul de a spune adevărul sau, mai bine zis, ceea ce crede că trebuie spus, considerând că a avea caracter, anumite principii și un stil propriu poate însemna mult mai mult decât a deține o funcție sau un titlu. A refuzat nu o dată să facă compromisuri, evitând și înregimentările și atitudinile colective, chiar dacă asta i-a atras dușmani. Și chiar dacă curajul, demnitatea și poziția sa fermă au ajuns să clatine anumite fotolii, nu și-a distrus reperele morale, a trecut testele răbdării, acesta fiind încă un mesaj adus inteligenței sale, iar fiecare „bătălie” din viața sa l-a transformat în persoana care ești astăzi – savant notoriu în domeniul ales, doctor habilitat în științe fizice, profesor universitar, un om profund, echilibrat, atent la detalii, vorbitor a patru limbi moderne. Deloc de neglijat și faptul că toată viața practică sportul, aceasta justificându-i, de altfel, și figură de atlet, iar pașii îi sunt atât de ușori, încât nici nu se aude când merge. Are ceva din modestia polobocului plin sau ceva din verticalitatea sacului, de asemenea, plin.   

Nu este lipsit de calități oratorice, alegând să vorbească mereu în termeni gândirii logice și a bunului simț, fără a face aluzii la culmea tristeților din lumea literelor. Vorbește frumos limba română, considerând că limba română nu e doar pentru scriitori și jurnaliști, dar pentru toată lumea. Într-o breaslă cu multe personalități accentuate, cum este mediul academic, e greu să ai vocația ne conflictualității. Cu toate acestea, a fost și este o personalitate cu voce distinctă, cu luări de atitudini, lăsând să se înțeleagă că nu face uz de arta subtilă a nepăsării. A înțeles doar că trebuie să stea cât mai departe de oamenii care încearcă să-i micșoreze ambiția, or, Albert Einstein avea mare dreptate când spunea că lumea nu va fi distrusă de cei care fac rău, ci de cei care privesc fără să facă nimic. Și chiar dacă strigătul său nu a avut mereu șanse victorioase, a rămas înarmat cu decizia sa fermă și conștiința împăcată că a redat celor care au vrut să audă, cunoașterea faptului.

Serviciul de Presă al AȘM a fost onorat, de altfel, ca și cu ocazia altor aniversări, să discute cu oameni înnobilați cu harul dialogului, mai exact, să fie parte la un dialog al intelectualilor, somităților din știință din țară și de peste hotare, care și-au dorit să îmbrace timpul petrecut împreună cu septuagenarul Leonid Culiuc în haina unei amintiri de neuitat. Din plinătatea sărbătorii de 70, pe care o marchează jubiliarul, putem lesne culege modele de mărturisiri ale colegilor din Republica Moldova, dar și din Canada, Germania, Israel, Franța, România, care i-au transmis omagiatului respectul și i-au arătat astăzi prețuirea. 

Vă invităm să Vă alăturați acestei bucurii rare, acestei întâlniri în care va fi prezentă și vocea amintirilor și care va rămâne cu siguranță, una de referință.

Iar jubiliarului Leonid CULIUC, pentru ziua Domniei Sale și pentru toți anii frumoși care stau să vină, îi urăm La Mulți Ani cu multă sănătate, cu multe virtuți și cu împliniri frumoase.

A consemnat:
Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM

 

2Academician Ion TIGHINEANU,
președinte Al Academiei de Științe a Moldovei

Îl cunosc pe academicianul Leonid Culiuc de la începutul anilor ’80, activând împreună ani buni în faimosul Laborator de Compuși Semiconductori, condus de regretatul academician Sergiu Rădăuțan. În acei ani, tânărul cercetător Culiuc, revenit de curând acasă după studiile în doctorantura Universității de Stat „M. Lomonosov” din Moscova, s-a remarcat prin dorința de a crea un laborator de cercetare, echipat cu utilaj performant, în domeniul opticii materialelor semiconductoare. Crearea laboratorului i-a permis să realizeze studii sistematice ale luminescenței, ale efectului Raman, ale generării armonicii a doua ș.a. în mai multe materiale semiconductoare. 

Cu timpul, a reușit să promoveze colaborări la scară internațională, în particular, cu echipe din Canada, Franța, Japonia, a inițiat, în parteneriat cu regretatul academician Valeriu Canțer, organizarea Conferinței Internaționale în domeniul Științei Materialelor și Fizicii Stării Condensate. În Republica Moldova se evidențiază doar câteva foruri internaționale care atrag cercetători din peste 20 de țări ale lumii, conferința în cauză fiind una dintre ele. 

Academicianul Leonid Culiuc a parcurs cariera profesională de la cercetător științific inferior până la cea de director al Institutului de Fizică Aplicată al Academiei de Științe a Moldovei, reușind să mențină instituția pe primele poziții printre institutele de cercetare din Republica Moldova. Merită a fi accentuat și faptul, că activitatea Domniei Sale s-a extins în mai multe dimensiuni: a activat în cadrul aparatului administrativ al Academiei de Științe a Moldovei, coordonator al Secției de Științe ale Naturii a AȘM, membru al Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică, deputat în Parlamentul Republicii Moldova unde, în anul 2004, a contribuit la elaborarea Codului cu privire la Știință și Inovare. În toate pozițiile ocupate s-a remarcat prin consacrare, onestitate, principialitate. 

Astăzi, în contextul aniversării a 70-a de la naștere, îi doresc academicianului Leonid Culiuc multă sănătate, energie creativă și entuziasm pentru a atinge noi culmi în cercetarea științifică și a îndruma noi generații de tineri cercetători. 

La Mulți Ani!

 

3Membru corespondent Svetlana COJOCARU,
vicepreședinte al AȘM

La început a fost Institutul de Fizică și Matematică... În cursul a mai puțin de trei ani acesta fusese divizat în două institute distincte: de Matematică cu Centrul de Calcul și cel de Fizică Aplicată. Și nu doar din cauza că au avut aceleași rădăcini și „s-au născut” în aceeași zi, dar fiind motivați de interese științifice foarte apropiate (un exemplu în acest sens îl constituie și faptul că până în 2013 în ambele domenii se conferea titlul de doctor în științe fizico-matematice), institutele au avut și au legături strânse în diverse sfere de activitate: de la cele de cercetare până la manageriale sau pur gospodărești. 

Am avut privilegiul să dețin funcția de director al Institutului de Matematică și Informatică, avându-l în calitate de omolog la fizicieni pe dl. acad. Leonid Culiuc. Cred că perioada prin care trecem acum este una din cele mai dificile pentru cercetarea din Republica Moldova, dar și acei ani nu au fost deloc simpli. După 2007 finanțarea mergea spre declin, probleme apăreau tot mai multe și în soluționarea lor mi-au fost foarte utile consultările cu dl. Culiuc, care avea o experiență managerială vastă. I-am apreciat și îi apreciez în continuare inteligența, tactul, cunoștințele, originalitatea gândirii, principialitatea, sinceritatea, dar și simțul umorului. 

Dumnealui este persoana pentru care soarta cercetării din țara noastră constituie o prioritate, care nu ezită nu doar să vină cu idei și propuneri, dar și să se implice în implementarea lor. 

Unul din obiectele de studiu ale domnului Leonid Culiuc este lumina, și îi doresc să o stăpânească din plin, venind cu noi realizări frumoase, care pe bună dreptate i-au adus recunoașterea mondială. Sincere și cordiale felicitări, stimate coleg!

 

4Academician Mircea BOLOGA
Academicianul Leonid CULIUC la vârsta împlinirilor

Aniversarea este o zi memorabilă și o perioadă de împlinire, succes și speranță pentru a privi în viitor. Sunteți un om de știință celebru, emblematic cu rezultate care vă glorifică și plăcut evidențiază Institutul de Fizică Aplicată (IFA) - tinerețea noastră, zborul nostru, dorința de a crea. Destinele noastre și institutul ne-au predeterminat o viață profesională activă, interesantă, informativă în domenii foarte relevante și promițătoare ale fizicii. Am mers mână în mână, ați  crescut în institut, ați atins culmile succesului și această zi este o bună ocazie de a Vă mulțumi și bucura pentru frumoasele amintiri, încurajări, aspirații care le emanați.

Calea vieții și calitățile umane ale jubiliarului sunt și vor fi exemple demne de imitație și continuare. Sunteți un cercetător luminat care înțelege și simte ce este principalul și semnificativul. În zilele aniversare recunoaștem mai clar rezultatele științifice, calea vieții și semnificația activității în domeniile spectroscopiei laser și opticii neliniare a semiconductorilor – surse inepuizabile de oportunități științifice și inovatoare. Este școala științifică în dezvoltare, în ascendență și prin aceasta e mult spus. Sunteți un reprezentant al ideilor realizate, activitatea Dumitale este o prelegere a profesionalismului, umanității, așteptărilor constante ale noului și esențialului. 

Acesta-i copilul de altă dată a satului  Drăgăneşti, r-nul Sângerei, absolventul cu medalie de aur a școlii din Chișinău, a Institutului Politehnic din Chişinău (unde s-a început și întărit dragostea față de semiconductori), doctorand la Universitatea de Stat „M. Lomonosov” din Moscova. In anul 1975, purtând mereu dorul de casă, revenind, întorcându-vă la aerul pământului natal, ați fost  angajat la IFA al AȘM,  parcurgeți toate funcțiile științifice și administrative, devenind doctor în științe fizico-matematice (1976), doctor habilitat (1990), profesor universitar (1993), membru corespondent (2007) al AȘM,  membru titular (2012), deputat în Parlamentul Republicii Moldova. La început de cale deveniți Laureat al premiului național al tineretului (1982). Datorită vizibilității și recunoașterii pe plan internațional beneficiați de multiple invitații în universități şi centre științifice avansate de peste hotare, practicați o amplă, utilă si promițătoare colaborare. În Franța, să zicem, Vă simțiți ca acasă, acasă sunteți fondator al Alianței Franceze din  Moldova, fiind vicepreședinte pe parcursul a peste 25 de ani.

Pe linie retrospectivă păstrez cele mai calde și frumoase amintiri despre întâlnirile cu Leonid Culiuc – tatăl omagiatului. Un  inteligent aparte de o rară finețe, demnitar de stat, bărbat al neamului, permanent binevoitor, doritor de bine și viață. Vorbea despre fecior, numindu-l Leoncic, chiar și după devenirea lui membru titular al Academiei. Copiii rămân copii și tatăl purta o dragoste nelimitată. De fiecare dată întreba cum se isprăvește feciorul și vorbea despre Leoncic  cu o nespusă căldură sufletească. Era o reflectare a atitudinii și dorinței Dumnealui de a trece de la bine spre mai bine, călăuzindu-se de această tendință toată viața. Emoțiile erau supraîncărcate atunci când fiul devenise academician. Pentru mama, ajunsă la vârsta de peste 95 de ani, dorindu-i sănătate, Leoncic este steaua familiei, o confirmare, în plus, că dragostea de mamă limită nu are. Și e semnificativ faptul că omagiatul vorbește despre copiii săi la fel, numai la superlativ. O frumoasă continuare a tradițiilor familiale și ce poate oare să fie mai măreț, mai sublim…

Este de menționat că omagiatul, cu regularitate, practică fuga la mari distanțe și presupun poate câștiga numeroase competiții. Fuga a devenit și este o pasiune dedicată sănătății pe care o practică și în parcurile de peste hotare. Ar fi o scăpare din vedere să nu pun accent pe faptul că omagiatul reușește primul să te salute cu un zâmbet plăcut sau cu un gest prietenos cu mâna ridicată, fiind la distanță și chiar la depărtare. O atenție și inteligență înnăscută. 

Este un interlocutor informat și interesant. La ședințe și dezbateri poate avea propuneri care diferă de la cele ce se cristalizează și rămâne cu fermitate pe poziția sa. Consemnează cu tristețe abaterile nemotivate. Permanent face o pace în sine, care este și motivația unei munci cu mare dorință, dăruire și dragoste. Astfel, îl vedem alături de noi plin de energie, orientat spre bine și viitor. Receptiv la problemele colegilor, susține și promovează tinerii specialiști, perfecționează arta cercetării. Atent la rezultatele noi, minuțios le analizează și le conștientizează, fiind cu mare precauție la descrierea lor. Publică lucrări de referință, lucrări excelente, bine gândite, bine scrise și cu interes citite, lucrări care se află pe masa și ecranele calculatoarelor multor cercetători. 

Să ne bucurați pe viitor cu rezultate și mai valoroase, remarcabile, așteptări motivate. Sunteți un destin împlinit, vă regăsiți în multe personalități notorii. Să vă bucurați  de fiecare clipă, de fiecare rezultat.

Face apel la înțelepciune, devotament, iubire de știință, caută pozitivismul, depune toate eforturile pentru a atinge așteptările. Fructifică talentul înnăscut, emană lumină și bunătate. Prevede perspective, stări de frumoase împliniri, de recunoaștere binemeritată. Își amintește trecutul și gândește la viitor, reușind să păstreze tradițiile frumoase. Excelează la disciplină în toate, la randament, la viață. Transmite energie și optimism.

Dragă coleg, sunteți un nume de referință. Aniversarea este o sărbătoare care marchează drumul vieții  traversat cu demnitate, cu căutare,  importante realizări și speranțe. Farmecul aparține viitorului. Să activați, să progresați, adaptați-vă la circumstanțe, păstrași raționalitatea și identificarea, să trăiți cum vă place și doriți.  Forță, răbdare, aspirație, înflăcărare științifică. Mergeți prin viată cu sufletul  plin și inima fierbinte, mergeți înainte,  realizați speranțe și vise,  savurați frumusețea și miezul vieții. O prelungire fructuoasă a activității și a vieții. 

Domnul să Vă binecuvânteze mereu!

 

5Academician Ernest ARUȘANOV

Академику Леониду Кулюк 70 лет. Верится с трудом. Выглядит молодо, энергичен, спортивен. Очень успешно себя проявил и в науке как профессионал высшей пробы и в общественной жизни Академии наук и всей Молдовы. Избирался депутатом Парламента нашей Республики, был директором Института прикладной физики, выдвигался на замещение должности Президента Академии наук.

Получил хорошее образование в Политехническом Университете, а затем в Московском Государственном Университете. Вернувшись из МГУ после успешного завершения аспирантуры, поступил на работу в лабораторию академика Сергея Радауцана. Работаем вместе около 50 лет. Вначале в рамках моей группы, а затем и как руководители самостоятельных лабораторий и это общение очень плодотворно.

Хорошо владеет и английским и особенно французским языками, что в сочетании с профессиональными качествами позволило ему успешно сотрудничать с зарубежными коллегами и работать приглашенным профессором в Канаде, Германии и Франции.

У него хорошие гены и есть основание рассчитывать на его долгую и плодотворную жизнь в науке и не только. Да будет так.

 

6Membru correspondent Alexandru DICUSAR

Являясь профессионалом высокого уровня, академик Л.Л.Кулюк обладает четкой гражданской позицией. В чем она выражается? В отстаивании научного подхода, в понимании важнейшей роли науки в стране, в борьбе, в конце концов, за истинную науку, а не суррогат ее, который часто выдается за науку. 

И эту позицию он наглядно демонстрировал, будучи депутатом Парламента, а также директором Института прикладной физики, членом Академии наук Молдовы. Но прежде всего Леонид Леонидович – профессионал „высокой пробы” в области физики твердого тела и нелинейной оптики. Кроме того, он обладает достаточно редким в настоящее время качеством, которое называется „порядочностью”. В эпоху всеобщей цифровизации я бы даже количественно определил ее, как 1 Кулюк (1С). Редко мне встречались люди, показатель „порядочности” которых больше 1С.

 

 

7Membru corespondent Boris TSUKERBLAT,
Departamentul de Chimie,

Universitatea Ben-Gurion din Negev, Israel

Дорогой Леонид Леонидович!

Cердечно поздравляю тебя с юбилеем. Это радостный юбилей который устремлен в будущее (поверь мне как опытному юбиляру) и позволяет/заставляет подытожить прошлое. Своим прошлым ты можешь заслуженно гордиться: это прежде всего замечательные научные работы составляющие важное научное направление в физике твердого тела: исследование процессов излучательной рекомбинации в полупроводниковых соединениях с  узкой запрещенной зоной, исследование динамики фазового перехода порядок-беспорядок в полупроводниках со структурой шпинели с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния света и генерации второй гармоники в отражении, синтез квантовых точек с помощью метода формирования коллоидальных систем и получение тонких слоев, этих точек (проблема критической важности для новых проблем наноэлектроники). 

В этом далеко не полном перечне, мне бы хотелось вспомнить нашу совместную работу по ян-теллеровской модели примесного центра и люминесценции хрома в полупроводниках типа шпинели. Я помню не только то важное чему я научился в физике благодаря работе с тобой, но и радость общения с тобой, твою удивительную доброжелательность, общительность и глубокую интеллигентность. Благодаря этим своим замечательным качествам ты сумел не только приобрести преданных тебе и любящих тебя друзей, но и создать удивительную творческую и благожелательную обстановку в Институте физики, что я причисляю к одним из важнейших твоих достижений (редко кому удается) и за что я персонально тебе благодарен.  

От всей души поздравляю тебя (вместе с Кларой), дорогой Лёня с юбилеем. Желаю тебе крепкого здоровья, творческих успехов, вдохновения, новых открытий и долгих лет насыщенной творческой жизни и радости, которую приносит тебе твоя замечательная любящая тебя жена и дети! А нам, твоим друзьям, любящим тебя, желаем продолжения дружбы и сотрудничества с тобой, глубочайшего наслаждения от общения с тобой.

 

8Academician Vladimir FOMIN,  Institutul de Cercetări în domeniul corpului solid științei materialelor din Leibniz, Dresda, Germania, membru de onoare al Academiei de Științe a Moldovei 

Мировые проекции творчества Леонида Кулюка - к его юбилею

Начиная с 1976 года молодой талантливый ученый Леонид Кулюк, только что ставший кандидатом физико-математических наук, привлек мое внимание своей глубокой интеллигентностью, широким кругозором, постоянной открытостью новому и самобытными творческими достижениями в оптике, в частности, в области влияния параметрических и Рамановских процессов на генерацию Стоксовых компонент стимулированного комбинационного рассеяния. Мы встретились и познакомились на незабываемых заседаниях семинара и Докторского Ученого Совета при ИПФ АН в Кишиневе под руководством выдающегося молдавского физика академика Сергея Ивановича Радауцана. Мне особенно приятно, что наш юбиляр, член АН Республики Молдова Леонид Кулюк, который уже на протяжении длительного периода времени руководит Лабораторией Физики Полупроводниковых Соединений “Sergiu Radautsan” в ИПФ, с блеском продолжил и успешно развивает далее традиции физической науки в Республике Молдова на международном признанном уровне высшей пробы.

В 1994 году, будучи стипендиатом Фонда Александра фон Гумбольдта в Университете Мартина Лютера в Халле (Германия), я увидел объявление о семинаре Леонида Кулюка, уже доктора физико-математических наук, приглашенного для научного сотрудничества работы в Институте Физики Микроструктур Общества Макса Планка, экспериментальными исследованиями в котором в то время руководили известные немецкие физики профессор Юрген Киршнер (ProfJürgen Kirschner) и профессор Ульрих Гёзеле (ProfUlrich Gösele). Это приглашение явилось отражением уверенно расширяющегося международного признания научного творчества Леонида Кулюка. В ходе нашей встречи в Халле мы обсуждали не только перспективы физической науки, но и непростые пути культурного, образовательного, технологического, в целом всестороннего общественного развития Республики Молдова. Мне особенно запомнилась его глубочайшая ответственность за будущее страны, только недавно ставшей на путь независимого развития. Память об этом времени хранят и петроглифы в Саксонской Швейцарии, которые посылаю Лёне в качестве юбилейного сюрприза:

foto2

Петроглифы в Саксонской Швейцарии

В программе Пятой Международной Конференции по Экситонным Процессам в Конденсированных Средах EXCON'02 в Дарвине (Австралия) в июле 2002 года был объявлен приглашенный доклад Леонида Кулюка и его соавторов по актуальной теме экситонной фотолюминесценции в слоистых кристаллах дихалькогенидов вольфрама
(
LKulyukEBucherLCharron,EFortinANateprovand OSchenkerBound Exciton Luminescence of theIntercalated

Tungsten Dichalcogenide Layer Compounds). Я с нетерпением ждал новой личной встречи в Леонидом Кулюком. Организатор конференции профессор Университета Чарльза Дарвина Джей Сингх (ProfJay Singh) объявил его доклад. Но к трибуне вышел соавтор доклада, известный канадский физик Эмери Фортин (ProfEmery Fortin) и сообщил участникам конференции, что Леонид Кулюк не только блестящий ученый, но и активный политик, который только что был избран депутатом парламента Республики Молдова и, следуя своему чувству долгу перед избирателями, решил остаться на родине, чтобы участвовать в первых сессиях вновь избранного парламента, вместо поездки на конференцию в далекой Австралии для представления своего приглашенного доклада. Я с искренним удовольствием присоединился к выражению участниками конференции пожеланий успеха Леониду Кулюку не только в научных исследованиях, но и в его работе в парламенте, которую он плодотворно проводил с полной отдачей сил. Научную тематику того доклада Леонид Кулюк активно развивает в направлении разнообразия физических условий - упомяну в качестве примера недавнюю статью по свойствам поляризованной эмиссии светлых эrситонов в напряженных монослоях WSe2 в сильных магнитных полях [AMitiogluSAnghelMVBallottinKSushkevichLKulyukand PCMChristianenAnomalous rotation of the 

linearly polarized emission of bright excitons in strained WSemonolayersunder high magnetic fieldsPhysRevB 99, 155414 (2019)].

Наше активное дружеское общение с Леонидом Кулюком продолжается с тех пор и по сей день, в частности, в связи с происходящей каждые два года Международной Конференцией по Материаловедению и Физике Конденсированных Сред (International Conference Materials Science and Condensed Matter Physics in Chișinău), которая - под вдохновенным руководством Леонида Кулюка - стала международно признанным физическим форумом на протяжении десятилетий. В связи с приближающимся юбилеем от всей души желаю Лёне доброго здоровья, счастья и благополучия его замечательной семье и новых замечательных свершений в его многогранной творческой деятельности. La mulți ani!

 

9Doctor habilitat, Mihai MACOVEI, directorul Institutului de Fizică Aplicată

Sunt onorat să adresez acest mesaj de felicitare Domnului Academician Leonid Culiuc, o personalitate notorie, înalt apreciat de colegii din Institut, de comunitatea științifică din țară și de peste hotare. Cunoscându-l de ceva timp, pot să spun cu certitudine că este un om deosebit, modest și onest, ce vine cu un mesaj pozitiv și bine gândit. 

Având o educație frumoasă, școală bună în țară și în afara ei, și-a zidit numele prin muncă asiduă. Hărnicia deosebită l-a avansat în carieră - de la cercetător științific la director de Institut. Datorită abilității Dumnealui, Institutul de Fizică Aplicată a supraviețuit timpurilor grele de adineaori. Spațiul cercetărilor fiind restrâns, Dumnealui s-a implicat și în activitatea politică, fiind ales deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în perioada anilor 2001-2005. A participat activ la elaborarea Codului pentru Știință și Inovare, aprobat în anul 2004. 

Numeroșii discipoli ghidați, împrăștiați prin lume în diverse centre de cercetare, sunt sigur un motiv de mândrie pentru Domnul academician. În calitate de președinte al comitetului de organizare al conferinței internaționale de fizică a materialelor, eveniment ce reunește cercetători din diferite regiuni geografice ale globului și se desfășoară cu regularitate la Chișinău, contribuie la promovarea cercetărilor științifice naționale.  

Proiectele științifice și organizatorice în derulare sunt un prilej bun pentru un nou început, împreună  cu un La Mulți Anialături de familie, sănătate și prosperitate, Vă vor lumina continuu calea lungă a vieții!

 

10Viorel BOSTAN, dr.hab., prof. univ.,
Rector al Universității Tehnice din Moldova

Academicianul Leonid Culiuc, originar din satul Drăgăneşti, raionul Sângerei, a absolvit şcoala medie nr. 1 din Chişinău în anul 1967. În 1972 absolvește cu mențiune Facultatea electrofizică, Institutul Politehnic din Chișinău, astăzi Universitatea Tehnică a Moldovei, după care urmează studiile de doctorat la Universitatea de Stat „M.V. Lomonosov” din Moscova (1972-1975). În 1976 susține teza de doctor, iar în 1990 teza de doctor habilitat. În 2007 este ales în calitate de membru corespondent, iar în 2012 obține titlul de membru titular al Academiei de Științe a Moldovei. 

Activitatea științifică a academicianului Leonid Culiuc este dedicată unui şir de probleme actuale ale fizicii semiconductorilor, ale corpului solid și a materialelor cu dimensionalitate redusă, rezultatele cercetărilor fiind reflectate în peste 270 de publicații științifice.  

Este inițiatorul și Președintele permanent al Conferinței Internaționale bianuale în domeniile Știința Materialelor și Fizica Materiei Condensate (MSCMP) – eveniment științific de talie mondială, care a ajuns la a zecea ediție.

Rezultatele științifice obținute sunt înalt apreciate peste hotarele Republicii Moldova, academicianul Leonid Culiuc fiind invitat în calitate de cercetător și profesor la universități și centre științifice din Canada, Franța, Germania, Japonia, Olanda, Romania. Importanța realizărilor este certificată de un număr impunător de premii, medalii și diplome acordate în țară și peste hotare, printre care se numără Premiul Preşedinţilor Academiilor de Ştiinţe a Ucrainei, Bielorusiei şi Moldovei (1996), Premiul de Stat al Republicii Moldova în domeniul Ştiinţei, Tehnicii şi Producţiei (1998), Distincția „Meritul Civic” (2000), Distincţia Republicii Franceze „Chevalier dans l’Ordre des Palmes Academiques” (2001), Distincția „Om Emerit” (2010) ș. a.

Cu ocazia împlinirii frumoasei vârste, îi urăm academicianului Leonid Culiuc LA MULȚI ANI, alături de multă sănătate și toate bune! Îi dorim ca toate lucrurile minutare, atât în cercetare, cât și în viața personală, să cunoască o continuitate frumoasă, care să-i ofere perspective pentru un viitor luminat de realizările copiilor și nepoților.

Mesajul de felicitare este semnat și de:

Mircea BERNIC, dr.hab., prof. univ., Prorector pentru cercetare și doctorat UTM

Ion BOSTAN, acad., dr.hab., prof. univ.

Dumitru CIORBA, dr., conf. univ., Decan al Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Victor ȘONTEA, dr., prof. univ., Șef Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală

 

11Dr. Victor KRAVȚOV, șef Laborator Metode Fizice de Studiere a Solidului „T.I.  Malinowski”

Дорогой Леонид Леонидович,

От всей души поздравляю с 70-летним юбилеем! Более 40 лет знакомства и совместной работы в Институте прикладной физики наполнены самыми теплыми впечатлениями и воспоминаниями, связанными с вами. Меня всегда покоряла ваше интеллигентность и эмпатия, скромность, умение уважительно общается с людьми и комфортная атмосфера в вашем окружении, которые сочетаются с принципиальностью и умением твердо и последовательно отстаивать свои убеждения. Ваше активное вовлечение в судьбу Науки в Молдове, забота о сохранении, ее развитии, а также вклад в подготовке молодых научных кадров общепризнанны коллегами. Вы были среди инициаторов и разработчиков КОДЕКСА о науке и инновациях в Республике Молдова, вы продвигали участие ученых нашей страны в проектах НТЦУ, что сыграло существенную роль в развитии исследований, укреплению материальной базы и привлечению молодежи. Годы вашего директорства в нашем Институте после тяжелых 90-ых были отмечены творческой атмосферой и безусловным подъемом эффективности и результативности научных исследований. Пытаясь удержаться от дифирамбов, к которым вы всегда очень скептически относитесь, все же скажу, что именно вы олицетворяете наши надежды на сохранение и развитие науки в Молдове, ее духа и чистоты. Ну и конечно, невозможно не отметить вашу роль в организации и руководстве серии поистине международных конференций „Materials Science and Condensed Matter Physics”, которые всегда являются ярким событием в научной жизни Молдовы, заряжающие молдавских ученых оптимизмом, надеждами и новыми идеями каждые два года.

С Днем рождения, дорогой Леонид Леонидович! От имени коллектива лаборатории Физические методы исследования твердого тела им. Т.И. Малиновского Института прикладной физики сердечно поздравляю вас с юбилеем, желаю крепкого здоровья, творческих достижений, бодрости духа и радостей жизни! Долгая и многая лета!

La mulți ani!

 

12Florentin PALADI, dr.hab. în șt. fiz.-mat., prof.univ.,
prorector pentru activitatea științifică, USM

Mult stimate Domnule Academician Leonid Culiuc, 

Cu un sentiment de aleasă prețuire, comunitatea academică a Universității de Stat din Moldova, colegii și prietenii de la Facultatea de Fizică și Inginerie, Vă adresează calde și sincere felicitări cu frumoasa ocazie a Jubileului de 70 de ani din ziua de naștere. 

O perioadă semnificativă de timp activitatea Dumneavoastră este strâns legată de USM și de colectivul de fizicieni ai Universității. Aici V-ați realizat, în primul rând, ca un pedagog excelent și exigent, cristalizând și amplificând interesul tineretului studios față de universul fascinant al fizicii. Unii dintre absolvenți și-au consacrat ulterior activitatea științifică la Institutul de Fizică Aplicată (IFA), susținând cu succes tezele de doctor în științe fizice. Sub conducerea Dumneavoastră a fost consolidată nu doar colaborarea dintre IFA și Facultatea de Fizică și Inginerie a USM, dar și realizată participarea în comun ale ambelor colective de fizicieni la organizarea cu succes a celui mai important eveniment bienal din domeniul științelor fizico-tehnice din Moldova – Conferința Științifică Internațională „Știința Materialelor și Fizica Stării Condensate” (MSCMP), ajunsă astăzi la a X-a ediție. Fără tăgadă, prin participarea regulată a peste 100 de cercetători consacrați de peste hotare, MSCMP a câștigat o înaltă apreciere din partea comunității internaționale a savanților și contribuie substanțial la menținerea și promovarea imaginii Republicii Moldova pe plan internațional. 

Acest succes este asigurat, în primul rând, de rezultatele științifice remarcabile ale Dumneavoastră și de aprecierea înaltă a Dumneavoastră ca un specialist de valoare de către comunitatea științifică internațională. Talentul managerial și profesionalismul Dumneavoastră, în calitate de președinte al Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al Universității de Stat din Moldova, au consolidat succesele USM. O dovadă în acest sens este și realegerea Dumneavoastră de către Senatul USM pentru un nou termen în calitate de expert extern în noua componență a CDSI. 

Un subiect aparte ar constitui calitățile Dumneavoastră umane: sinceritatea, corectitudinea, bunăvoința, eleganța, punctualitatea, care mereu au servit drept un model de urmat pentru discipolii și colegii Dumneavoastră. 

Apreciind aceasta aniversare în lumina astrală a celor 70 de stele, care s-au aprins rând pe rând, călăuzindu-Vă pe parcursul vieții, ca o treaptă în viața Dumneavoastră, Vă dorim din tot sufletul ca ea să constituie un început de noi colaborări și realizări științifice remarcabile, întreținute mereu de sănătate, bucurii și satisfacții în viața personală. 

La Mulți Ani!

 

13Alexandre REVCOLEVSCHI, Profesor Emerit al Universității Paris-Sud, Membru de Onoare din străinătate al Academiei Române, Profesor Honoris Causa al Universității din București

Vreau să subliniez faptul că profesorul Leonid Culiuc deține multiple contacte științifice cu care desfășoară colaborări internaționale eficiente și știu că este înalt apreciat de colegii pe care îi cunosc. Trebuie să adaug că el are o personalitateputernică și cu diferite prilejuri a demonstrat calități de lider eficient și un profund sentiment de responsabilitate. 

Toate elementele pozitive raportate aici reflectă, fără îndoială, nivelul înalt al profesionalismului dlui Culiuc și cred cătoate calitățile sale, pe care le-am menționat, sunt și cu siguranță vor continua să fie foarte benefice pentru activitățile sale în cercetare, pentru țara sa și dezvoltarea științei în general. 

 

 emery

Emery FORTIN, Profesor Emerit al Universității din Ottawa, Canada

În laborator, Leonid Culiuc m-a impresionat prin competența sa, meticulozitate, atenția la detalii și răbdarea enormă în depășirea dificultăților experimentale. Revenind în birou toți erau impresionați de înțelegerea profundă a principiilor fizice ce stau din spatele rezultatelor experimentale manifestată de către profesorul Culiuc și capacitatea sa de a le rezuma și a le scrie concis și clar. Un ultim cuvânt. Toți oamenii care l-au cunoscut pe profesorul Leonid Culiuc în timpul sejururilor sale în Ottawa, colegi, tehnicieni, studenți sau, pur și simplu prieteni din exterior, sunt de părere că profesorul Culiuc este un adevărat gentleman. Mă alătur. 

Categorie:

Înregistrări online