Membru corespondent Eremia Zota - 80 de ani!

04.05.2020
Unique visitors: 1086

Stimate Domnule membru corespondent Eremia Zota,

Prezidiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei Vă aduce sincere felicitări cu ocazia împlinirii onorabilei vârste de 80 de ani de la naştere şi 60 de ani de activitate profesională şi managerială.

Prin activitatea prodigioasă a Domniei Voastre ați înscris în palmaresul științei medicale frumoase pagini de realizări notorii, înalt apreciate în ţară şi peste hotarele ei. Cercetările științifice consacrate aterosclerozei și elasticității arterelor, modificărilor vasculare în ateroscleroză, morfologiei funcționale, histoenzimologiei și ultrastructurii sistemului vascular, au fost apreciate cu distincții și premii de Stat în domeniul științei și tehnicii.

Ca un dotat cadru didactic, ați adus și contribuții substanțiale la asigurarea sistemului sănătății cu specialişti de înaltă calificare, savanţi şi cercetători cu renume în acest domeniu important pentru Republica Moldova. Aveți la activ mai multe manuale pentru studenți, rezidenți, medici patologi aflați în câmpul muncii.

Traiectoria activității didactice și științifice a cuprins toate etapele ascendenței de la preparator, doctorand, doctor în medicină, asistent, lector superior, conferențiar, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, șef de catedră, până la membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, specialist de categorie superioară, președinte al diferitor foruri științifice naționale și internaționale.

Cu ocazia sărbătoririi celor 80 de ani de la naştere, primiți, stimate Domnule membru corespondent Eremia Zota, sincere felicitări, urări de sănătate şi prosperitate, precum şi expresia distinselor noastre sentimente de înalt respect pentru tot ceea ce faceți întru promovarea științei şi, în special, dezvoltarea cercetărilor în domeniul medicinii din Republica Moldova.

La Mulți Ani!

Prezidiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Categorie:

Înregistrări online