Adunarea Generală de dare de seamă a Comisiei Naționale a Republicii Moldova pentru UNESCO

Unique visitors: 276
Data:
-
Locul desfasurarii:
Sala Azurie

La 26 martie, cu începere de la ora 14 00, în Sala Azurie a Academiei de Științe a Moldovei, va avea loc Adunarea Generală de dare de seamă a Comisiei Naționale a Republicii Moldova pentru UNESCO. În cadrul ședinței va fi prezentat Raportul cu privire la programele elaborate și implementate împreună cu organizațiile și instituțiile guvernamentale și nonguvernamentale ale Republicii Moldova:

1. Activități ale Comisiei din domeniul Educației (formale, non-formale, artistice, pe tot parcursul vieții, educației pentru persoanele cu nevoi speciale) ;

2. Activități din  domeniul Științelor (sociale, exacte, fundamentale privind dezvoltarea durabilă a societății) ;

3. Activități din  domeniul Culturii (muzică, teatru, arte plastice, mișcarea națională Delphică), ale politicii de gen, relații Omul și Biosfera, Școlilor asociate UNESCO etc.

 La lucrările Adunării Generale de dare de seamă a Comisiei Naționale a Republicii Moldova pentru UNESCO vor participa reprezentanți ai ministerelor, instituțiilor de cercetări științifice, uniunilor de creație, rectori, directori de licee, școli asociate UNESCO, școli de teatru, reprezentanții mass-media.

Comisia Națională a Republicii Moldova pentru UNESCO

Înregistrări online