Audieri Publice, Medicina

Unique visitors: 444
Data:
Locul desfasurarii:
Sala Mică

20 februarie 2024, ora 12.00, Sala Mică

ZOOM link:  https://us06web.zoom.us/j/82325627725?pwd=kM0q13nWCbG22eD8uzpboKANrYbH6P.1

Meeting ID: 823 2562 7725    Passcode: 5d55MK

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=s1adYR9dXEU

1. Studierea rezistenței bacililor gramnegativi la antimicrobiene în vederea fortificării sistemului național de supraveghere și control al bolilor transmisibile

2. Seroprevalența hepatitei virale E separat și în asociere cu hepatitele A,B,C cu optimizarea măsurilor de control și răspuns

3. Cuantificarea riscului pentru sănătate, asociat expunerii la radiații ionizate, în contextul directivei EUROTOM nr. 2013/59/.

4. Estimarea riscului pentru sănătatea umană atribuit expunerii la substanțe chimice prioritare în Republica Moldova

5. Cercetarea coloborativă  și consolidarea capacităților în sănătatea și securitatea în muncă. Proiect bilateral moldo-turc 2022-2023.

6. Impactul imunizării asupra morbidității și mortalității copiilor prin boli respiratorii în Republica Moldova

7. Optimizarea conduitei diagnostico-curative în dezabilitățile funcționale pereniale la copii operați pentru malformații colorecto-anale, perineale și a axului neural spinal

8. Medicina genomică și cercetarea metabolomică în serviciul profilaxiei maladiilor genetice pentru generații sănătoase în RM

9. Integrarea diagnosticului, tratamentului și profilaxiei bolilor netransmisibile în continuitatea îngrijirilor materne și perinatale bazate pe ciclul vieții

10. Evaluarea markerilor instrumentali și biochimici în managementul pacienților cuinfarct miocardic acut fără elevare de segment ST, precum și în aprecierea gradului de afectare coronariană microvasculară

11. Studiul comparativ al impactului unor abordări diverse în tratamentul hipertensiunii arteriale rezistente la pacienții cu sau fără diabet zaharat

12. Abordarea strategică a Tromboembolismului Pulmonar în perioada pre-și postspitaliceascăîn condițiile Republica Moldova

13. Aspecte evolutive ale sindromului metabolic la copii sub tratament cu inhibitorii lipazei gastrointestinale

14. Alternative terapeutice noi de ameliorare a prognozei de lungă durată a pacienților cu insuficiență cardiacă cronică prin implementarea strategiilor chirurgicale, intervenționale și de recuperare perioperatorie

15. Studiul comparativ al particularităților genomice, imunologice și funcționale ale carcinoamelor cu celule scuamoase în cinci localizări anatomice

16. Abordarea psihooncologică în intervențiile chirurgicale mutilante

17. Utilizarea principiilor medicinii 4P (preventive, predictive, personalizate și participative) în analiza factorilor de risc pentru debutul, perpetuarea și progresarea durerii cronice

18. Tulburări cognitive majore(demență) la pacienții cu patologie neurodegenerativă și vasculară

19. Particularitățile recidivei tuberculozei pulmonare

20. Reacțiile de adaptare nespecifice generale ale organismului la bolnavii cu coinfecție TB/HIV

21. Managementul politraumei: Programul național de acordare a asistenței medicale specializate pacienților politraumatizați în RM

Înregistrări online