Audieri Publice SȘEI

Unique visitors: 547
Data:
Locul desfasurarii:
Sala Mică

16 februarie 2024, ora 13.00, Fizica
Proiecte din Programele de stat (2020-2023) + bilaterale
Link ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/89212514915?pwd=eHZCQ3NSUUlJVklzUkYxMkZLMnlCUT09
Meeting ID: 892 1251 4915 Passcode: 556217
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=B4CmIDscwXM

 

1. Tehnologii cuantice hibride avansate

2. Elemente optice difracționale polarizate în nanostructuri din filme subțiri din sticle calcogenice și azopolimeri: modelare și implementare

3. Materiale și structuri multifuncționale pentru detectarea radiațiilor electromagnetice

4. Materiale nanostructurate avansate pentru aplicații termoelectrice și senzor

5. Fotosensibilizatori pentru aplicații în terapia fotodinamică și fotovoltaică

 6. Nanostructuri și nanomateriale funcționale pentru industrie și agricultură

7. Nanoarhitecturi în bază de GaN și matrici tridimensionale din materiale biologice pentru aplicații în microfluidică și inginerie tisulară

8. Calcogenuri sticloase cu rețele spațiale autoorganizate pentru bioinginerie

9. Studiul structurilor optoelectronice și a dispozitivelor termoelectrice cu eficiență înaltă

10. Nano- și hetero-structuri în baza oxidului de zinc și a compușilor semiconductori A3B5 pentru optoelectronică, fotonică și biosenzorică

Înregistrări online