Hotărârile Prezidiului AŞM în anul 2024

Data

Nr. actului

Denumirea actului administrativ

Anexe

       

03-06-2024

99

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dnei prof., dr. hab. Elke KAISER  Descarcă

 

03-06-2024

98

Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AȘM dlui prof., dr. hab. Svend HANSEN  Descarcă

 
       

20-05-2024

86

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui Mihai Chirica  Descarcă

 
       

14-05-2024

82

Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AȘM doamnei dr., profesor Violeta Dinescu  Descarcă

 
       

17-04-2024

73

Cu privire la conferirea Diplomei de gratitudine a AȘM domnului Andrei BREABĂN  Descarcă

 
       

17-04-2024

71

Cu privire la conferirea Diplomei de gratitudine a AȘM domnului Vitalie RĂILEANU  Descarcă

 
       

 

08-04-2024

69

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM Institutului de Chimie  Descarcă

 

08-04-2024

68

Cu privire la conferirea Medaliei „Meritul Științific” clasa I-a a AȘM Acad. Alexandru Roșca  Descarcă

 

08-04-2024

67

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM domnului Mihai VIERU  Descarcă

 

17-04-2024

66

Cu privire la conferirea Plachetei „Excelență în cercetare” a AȘM Mem. cor. Valeriu MATEI  Descarcă

 
       

08-04-2024

63

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM doamnei Violeta BUTNARAȘ doctor în ştiinţe agricole  Descarcă

 

08-04-2024

62

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM Doamnei Natalia MOGOL  Descarcă

 

08-04-2024

61

Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AȘM doamnei Larisa ANDRONIC, doctor habilitat în ştiinţe biologice  Descarcă

 

08-04-2024

60

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dnei Tatiana ROTARU  Descarcă

 

08-04-2024

59

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM doamnei Nadejda MIHNEA, doctor habilitat în ştiinţe biologice  Descarcă

 

08-04-2024

58

Cu privire la conferirea Medaliei „Meritul Științific” clasa a II-a domnului mem. cor. Nicon UNGUR  Descarcă

 

08-04-2024

57

Cu privire la conferirea Medaliei „Meritul Științific” clasa a II-a a AȘM mem. cor. Ion GAGIM  Descarcă

 
       

18-03-2024

52

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dlui Vitalie BOIAN  Descarcă

 
       

13-02-2024

41

Cu privire la conferirea medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a Academiei de Științe a Moldovei dlui Ion Costaș  Descarcă

 

13-02-2024

40

Cu privire la conferirea medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a Academiei de Științe a Moldovei dnei Irina Livșiț  Descarcă

 

13-02-2024

39

Cu privire la conferirea diplomei „Meritul Academic” a Academiei de Științe a Moldovei dnei dr. Alina Ferdohleb  Descarcă

 

13-02-2024

38

Cu privire la conferirea diplomei „Meritul Academic” a Academiei de Științe a Moldovei dnei dr. hab. Iulianna Lupașco  Descarcă

 
       

13-02-2024

36

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a Academiei de Științe a Moldovei dnei dr. hab. Diana Uncuță  Descarcă

 

13-02-2024

35

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a Academiei de Științe a Moldovei dnei dr. Lorina Vudu  Descarcă

 

13-02-2024

34

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a Academiei de Științe a Moldovei dlui mem. cor. Viorel Prisacari  Descarcă

 

13-02-2024

33

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a Academiei de Științe a Moldovei dnei dr. hab. Lucia Andrieș  Descarcă

 
       

05-02-2024

30

Cu privire la conferirea Diplomei AȘM Doamnei Olga Andranovici, cercetător științific  Descarcă

 

05-02-2024

29

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM Doamnei Alina FODEA  Descarcă

 

05-02-2024

28

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM dnei Larisa Davîdov  Descarcă

 

29-01-2024

27

Cu privire la conferirea Medaliei  „Meritul Științific”clasa a II-a a AȘM dlui mem. cor. Nicolae VULPE  Descarcă

 

29-01-2024

26

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM doamnei dr. Victoria BULICANU,  Descarcă

 

29-01-2024

25

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM doamnei Regina Anna UHL  Descarcă

 

29-01-2024

24

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM doamnei Victoria MELNIC, dr., prof. univ.  Descarcă

 

29-01-2024

23

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM doamnei Monica BABUC, Institutul Cultural Român  Descarcă

 

29-01-2024

22

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM doamnei Elena POSTICĂ, doctor în istorie  Descarcă

 

29-01-2024

21

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM domnului Emil DRAGNEV, doctor în istorie, profesor universitar  Descarcă

 

29-01-2024

20

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM domnului Ion EREMIA, doctor habilitat în istorie, profesor universitar  Descarcă

 

29-01-2024

19

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM domnului Tudor COZARI, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar  Descarcă

 

29-01-2024

18

Cu privire la conferirea Medaliei „Meritul Științific” clasa I-a a AȘM dlui mem. cor. Victor Ghicavîi  Descarcă

 

29-01-2024

17

Cu privire la conferirea Medaliei „Meritul Științific” clasa I-a a AȘM
dlui acad. Gheorghe Paladi  Descarcă

 

29-01-2024

16

Cu privire la conferirea Medaliei „Meritul Științific” clasa a II-a a AȘM dlui acad. Gheorghe Ghidirim  Descarcă

 

29-01-2024

15

Cu privire la conferirea Medaliei „Meritul Științific” clasa a II-a a AȘM dlui acad. Ion Ababii  Descarcă

 

29-01-2024

14

Cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei privind audierile publice ale rapoartelor finale privind implementarea proiectelor de inovare și transfer tehnologic finalizate în anul 2023  Descarcă

 
       

16-01-2024

10

Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AȘM domnului Nicolae Breban, academician al Academiei Române  Descarcă

 

16-01-2024

9

Cu privire la aprobarea și repartizarea bugetului Academiei de Științe a Moldovei pe anul 2024  Descarcă

 

10-01-2024

8

Cu privire la conferirea Diplomei Onorifice „Ambasador al Culturiia AȘM
dlui academician Mihai CIMPOI  
Descarcă

 

10-01-2024

7

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui Corneliu DURNESCU  Descarcă

 

10-01-2024

6

Cu privire la conferirea Diplomei Onorifice „Ambasador al Culturiia AȘM
dlui academician Eugen DOGA  Descarcă

 

10-01-2024

5

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarula AȘM dnei dr. hab. Sofia Clochișner  Descarcă

 

10-01-2024

4

Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemira AȘM dlui dr. hab. Constantin BULIMAGA  Descarcă

 

10-01-2024

3

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarula AȘM dnei Valentina NAFORNIȚĂ  Descarcă

 

10-01-2024

2

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarula AȘM dlui dr. hab. Gheorghe POSTICĂ  Descarcă

 

10-01-2024

1

Cu privire la conferirea Medaliei „Meritul Științific” clasa a II-a a AȘM
dnei mem. cor. Elena ZUBCOV  
Descarcă

 

 

Înregistrări online