In memoriam: Ion Druță, membru titular al Academiei de Științe a Moldovei

29.09.2023
Unique visitors: 1395

 

ID

Cu o profundă tristețe, comunitatea științifică a aflat vestea trecerii în eternitate a lui Ion Druță, o personalitate ilustră a plaiurilor noastre.

Ion Druță, academician al Academiei de Științe a Moldovei, membru  de onoare al Academiei Române, Scriitor al Poporului, remarcabil prozator, dramaturg și eseist s-a născut pe 3 septembrie 1928, în satul Horodiște, județul Soroca.

Soarta l-a înzestrat cu un talent artistic inegalabil, hărăzindu-i un destin celebru și un loc de excepție în Panteonul Literelor.

Ca un distins exponent al generației din care a făcut parte, a știut să-i observe aspirațiile și să-i dezvăluie valorile, să  transmită mesajul esențial al timpurilor cu adevărat neunivoce, exprimându-l în memorabilele scrieri ca „Frunze de dor", „Casa mare", „Balade din câmpie", „Ultima lună de toamnă", „Povara bunătății noastre", „Clopotnița", „Horodiște", „Păsările tinereții noastre", „Întoarcerea țărânei în pământ”, „Biserica albă", „Toiagul păstoriei", „Frumos și sfânt" și multe altele, care fac parte din fondul de aur al literaturii contemporane.

Prin lucrările sale artistice, realizate de-a lungul anilor, Ion Druță a demonstrat că a știut să rămână mereu fidel principiului asumat: „A scrie despre şi pentru acest pământ".  De la culegerea de debut, „La noi în sat" și până la ultimele volume publicate a manifestat, fiind vizionar, combativ și înzestrat cu har, expresia artistică a dragostei pentru viață, pentru oameni, pentru neamul din care a făcut parte, valorificând sacrul, promovând necontenit prin scrierile sale sentimentul demnității umane.

Personalitatea lui Ion Druță a marcat drumul parcurs de Republica Moldova în iureșul transformărilor majore, fiind un adevărat înaintemergător, un spirit al luptei pentru nou în literatură și în viață, promotor al renașterii naționale.

Contribuția pe care a adus-o la dezvoltarea spiritualității, culturii și literaturii naționale este imensă.

A fost apreciat în timpul vieții cu multiple distincții, titluri și premii: Laureat al Premiului de Stat al RSS Moldovenești și al Premiului Național, cavaler al Ordinului Republicii și primul cavaler al ordinului „Bogdan Întemeietorul", membru de onoare al Academiei Române și membru titular al Academiei de Științe a Moldovei. Opera maestrului a fost tradusă în zeci de limbi.

Ne despărțim, cu sentimentul unui regret infinit, de marele Ion Druță. Îi vom rămâne veșnic recunoscători pentru ceea ce a făcut pentru noi, și-i vom păstra cu sfințenie amintirea.

 

Prezidiul AȘM, membrii titulari, membrii corespondenți și membrii desemnați ai Academiei de Științe a Moldovei

Categorie:

Înregistrări online