Hotărârile Prezidiului AŞM în anul 2022/2

 

Data

Nr. actului

Denumirea actului administrativ

Anexe

27-12-2022 331

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM domnului Iulian FILIP, dr. în filologie  Descarcă

 
27-12-2022 330

Cu privire la conferirea Medaliei „Meritul Științific” clasa a II-a a AȘM Domnului Aurelian DANILA, dr. hab. în arte, prof. univ.  Descarcă

 
27-12-2022 329

Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AȘM dlui Ion BAHNAREL, doctor habilitat în științe medicale  Descarcă

 
       
12-12-2022 326

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM dnei Natalia GAȘIȚOI, dr., conf. univ.   Descarcă

 
12-12-2022 325

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui Gheorghe POPA, dr. hab. în filologie, prof. univ.  Descarcă

 
12-12-2022 324

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM domnului dr. Ruslan BALTAGA  Descarcă

 
12-12-2022 323

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM ansamblului etno-folcloric ȘTEFAN VODĂ  Descarcă

 
12-12-2022 322

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM Maestrului Tudor UNGUREANU  Descarcă

 
12-12-2022 321

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM Maestrului Vasile ROMANCIUC  Descarcă

 
12-12-2022 320

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM Maestrului Vladimir BEȘLEAGĂ  Descarcă

 
12-12-2022 319

Cu privire la conferirea Diplomei de Gratitudine a AȘM întreprinderii individuale "UȘURELU LUCIA"  Descarcă

 
12-12-2022 318

Cu privire la conferirea Diplomei de Gratitudine a AȘM Companiei Pro BioSan-Plus SRL  Descarcă

 
12-12-2022 317

Cu privire la conferirea Diplomei de Gratitudine a AȘM Companiei EUROALUN SRL  Descarcă

 
12-12-2022 316

Cu privire la conferirea Diplomei de Gratitudine a AȘM Companiei GORA TECHNOLOGY GROUP SRL  Descarcă

 
12-12-2022 315

Cu privire la conferirea Diplomei de Gratitudine a AȘM Companiei Piliccik-Grup SRL  Descarcă

 
       
       
12-12-2022 312

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM domnului Igor PETCU, doctor în ştiinţe agricole, conferențiar universitar  Descarcă

 
12-12-2022 311

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM doamnei Mariana CARAMAN, doctor în științe medical-veterinare  Descarcă

 
12-12-2022 310

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM doamnei Tatiana LUPOLOV, doctor în ştiinţe agricole, conferențiar universitar  Descarcă

 
12-12-2022 309

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM Maestrului Mihail MUNTEAN  Descarcă

 
12-12-2022 308

Cu privire la conferirea Diplomei de Gratitudine a AȘM Companiei de media/ştiri privesc.Eu Moldova  Descarcă

 
12-12-2022 307

Cu privire la conferirea Diplomei AȘM doamnei Tatiana CEBOTARIspecialist superior USMF  Descarcă

 
12-12-2022 306

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM doamnei Eugenia GROZAȘef secție USMF  Descarcă

 
12-12-2022 305

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM domnului Tudor ȚOPA scriitor, jurnalist  Descarcă

 
12-12-2022 304

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM dlui Boris GHENCEA  Descarcă

 
12-12-2022 303

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM doamnei Maria GONCEARIUCdoctor habilitat în științe agricole, profesor cercetător  Descarcă

 
12-12-2022 302

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM doamnei Natalia MAȘCENCO,
doctor în științe chimice  
Descarcă

 
12-12-2022 301

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM domnului Mihail BATCO,
dr. în științe biologice  
Descarcă

 
12-12-2022 300

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM doamnei Elena MURARU, dr. în istorie  Descarcă

 
12-12-2022 299

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM domnului Nicolai CERVENCOV, dr. hab.  Descarcă

 
12-12-2022 298

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM Institutului de Fiziologie și Sanocreatologie  Descarcă

 
12-12-2022 297

Cu privire la conferirea Diplomei de Gratitudine a AȘM Universității Tehnice a Moldovei  Descarcă

 
12-12-2022 296

Cu privire la conferirea Diplomei de Gratitudine a AȘM dlui Alexandru MICU, doctorand, cercetător științific superior la Institutul de Fizică Aplicată  Descarcă

 
12-12-2022 295

Cu privire la conferirea Diplomei de Gratitudine a AȘM Institutului de Fizică Aplicată  Descarcă

 
12-12-2022 294

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM Facultății Medicina nr. 1 a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”  Descarcă

 
12-12-2022 293

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM Catedrei de biologie moleculară și genetică umană a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”  Descarcă

 
12-12-2022 292

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM Catedrei de stomatologie terapeutică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”  Descarcă

 
12-12-2022 291

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM Disciplinei de geriatrie și medicină a muncii, Departamentul Medicina Internă al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”  Descarcă

 
12-12-2022 290

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM Laboratorului de infecții intraspitalicești al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”  Descarcă

 
12-12-2022 289

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM Laboratorului de gastroenterologie al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”  Descarcă

 
12-12-2022 288

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM Laboratorului de inginerie tisulară şi culturi celulare al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”  Descarcă

 
12-12-2022 287

Cu privire la conferirea Diplomei de Gratitudine a AȘM Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”  Descarcă

 
12-12-2022 286

Cu privire la conferirea Diplomei de Gratitudine a AȘM Institutului de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”  Descarcă

 
12-12-2022 285

Cu privire la conferirea Diplomei de Gratitudine a AȘM Institutului Mamei și Copilului  Descarcă

 
12-12-2022 284

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM Institutului Național de Cercetare în Medicină și Sănătate  Descarcă

 
12-12-2022 283

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală   Descarcă

 
12-12-2022 282

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare  Descarcă

 
12-12-2022 281

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare  Descarcă

 
12-12-2022 280

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei Lupan”   Descarcă

 
12-12-2022 279

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM Muzeului Național de Istorie a Moldovei  Descarcă

 
12-12-2022 278

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoarea AȘM Institutului Național de Cercetări Economice  Descarcă

 
12-12-2022 277

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice   Descarcă

 
12-12-2022 276

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM Institutului de Filologie Română „B.P. Hasdeu”  Descarcă

 
12-12-2022 275

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM Institutului Patrimoniului Cultural  Descarcă

 
12-12-2022 274

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale  Descarcă

 
12-12-2022 273

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM Institutului de Geologie și Seismologie  Descarcă

 
12-12-2022 272

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM Institutului de Inginerie Electronică și Nanotehnologii „D. Ghițu”  Descarcă

 
12-12-2022 271

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM Institutului de Energetică   Descarcă

 
12-12-2022 270

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM dlui Alexandru MICU, doctorand, cercetător științific superior la Institutul de Fizică Aplicată  Descarcă

 
12-12-2022 269

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM Institutului de Fizică Aplicată  Descarcă

 
12-12-2022 268

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM Institutului de Chimie   Descarcă

 
12-12-2022 267

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM Institutului de Matematică şi Informatică
„Vladimir Andrunachievici”  Descarcă

 
12-12-2022 266

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie „Diomid Gherman”  Descarcă

 
12-12-2022 265

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM Institutului Mamei şi Copilului  Descarcă

 
12-12-2022 264

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”  Descarcă

 
12-12-2022 263

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM Agenției Naționale pentru Sănătate Publică  Descarcă

 
12-12-2022 262

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM Institutului Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare  Descarcă

 
12-12-2022 261

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM Institutului Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară  Descarcă

 
12-12-2022 260

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM Institutului de Ecologie și Geografie  Descarcă

 
12-12-2022 259

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM Institutului de Microbiologie și Biotehnologie  Descarcă

 
12-12-2022 258

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM Institutului de Zoologie  Descarcă

 
12-12-2022 257

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM Institutului de Fitotehnie „Porumbeni”  Descarcă

 
12-12-2022 256

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor  Descarcă

 
12-12-2022 255

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru”  Descarcă

 
12-12-2022 254

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM Academiei de Studii Economice a Moldovei  Descarcă

 
12-12-2022 253

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău  Descarcă

 
12-12-2022 252

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”  Descarcă

 
12-12-2022 251

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM Universității de Stat din Moldova  Descarcă

 
12-12-2022 250

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM Universității Tehnice a Moldovei  Descarcă

 
12-12-2022 249 Cu privire la demararea concursului pentru alegerea membrilor corespondenți ai Academiei de Științe a Moldovei Descarcă  
       
23-11-2022 244

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dlui Serghei MALANCO, medic anesteziolog-reanimatolog  Descarcă

 
23-11-2022 243

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dlui dr. Gheorghe HÎNCU  Descarcă

 
23-11-2022 242

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM Centrului Național Științifico-Practic de Chirurgie Pediatrică „Natalia Gheorghiu”  Descarcă

 
       

Înregistrări online