Rezultatele concursului privind alegerea cercetătorilor științifici în calitate de membri ai secțiilor de științe ale Academiei de Științe a Moldovei

19.08.2023
Vizitatori unici: 621

În temeiul Hotărârii nr. 4 din 4 august 2023 și a Hotărârii nr. 5 din 17 august 2023, Comisia de concurs pentru alegerea membrilor secțiilor de științe ale Academiei de Științe a Moldovei (constituită în baza Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr. 375 din 12 aprilie 2023), anunță rezultatele concursului privind alegerea cercetătorilor științifici în calitate de membri ai secțiilor de științe ale Academiei de Științe a Moldovei, organizat în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 896 din 12.09.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind alegerea cercetătorilor științifici în calitate de membri ai secțiilor de științe ale Academiei de Științe a Moldovei.

Anexa 1. Lista cercetătorilor științifici admiși la interviul desfășurat în perioada 26.07.2023 – 02.08.2023 și punctajul final acordat de comisie:

Nr.      Profilul Candidatul          

Titlul științific     

Data interviului        

Punctajul final    
SECȚIA ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI
1.     111. Matematică pură Cozma Dumitru Dr. hab. 26 iulie 2023 23,98
2. 112. Matematică aplicată Bostan Viorel Dr. hab. 26 iulie 2023 24,85
3. 113.Statistică și probabilitate Kolesnik Alexander Dr. hab. 26 iulie 2023 20,73
4. 122. Informatică aplicată Țițchiev Inga Dr. 26 iulie 2023 21,88
5. 131. Fizică teoretică Enachi Nicolae Dr. hab. 26 iulie 2023 18,17
6. Macovei Mihai Dr. hab. 26 iulie 2023 24,58
7. 134. Fizica aplicată Șikimaka Olga Dr. 26 iulie 2023 22,63
8. 143. Chimie organică Arîcu Aculina Dr. hab. 26 iulie 2023 23,75
9. 151. Geologie Nicoară Igor Dr. 26 iulie 2023 22,43
10. 232.Calculatoare și tehnologii informaționale       Bolun Ion Dr. hab. 26 iulie 2023 20,20
11. 253.Tehnologii în industria alimentară Dodon Adelina Dr. 26 iulie 2023 22,36
12. Ghendov-Moșanu Aliona     Dr. hab. 26 iulie 2023 24,24
13. 242. Mașinologie și tehnologia construcțiilor de mașini           Dulgheru Valeriu Dr. hab. 26 iulie 2023 22,96
14. 141. Chimie anorganică Lozan Vasile Dr. hab. 01 august 2023 23,16
15. 145. Chimie ecologică Gonța Maria Dr. hab. 01 august 2023 21,84
16. 221. Energetică Tîrșu Mihai Dr. 01 august 2023 24,24
17. 144. Chimie fizică Povar Igor Dr. hab. 01 august 2023  19,73
SECȚIA ȘTIINȚE ALE VIEȚII
1. 163.Biologie celulară Cepoi Liliana Dr. 27 iulie 2023 23,12
2. Romanciuc Gabriela Dr. 27 iulie 2023 23,63
3. 255. Inginerie agrară Volconovici Liviu Dr. hab. 27 iulie 2023 15,18
4. 264. Securitatea mediului Bușmachiu Galina Dr.hab 27 iulie 2023 21,48
5. 316. Farmacie Valica Vladimir Dr.hab 27 iulie 2023 20,20
6. 321. Medicină generală Bernic Jana Dr.hab 27 iulie 2023 22,56
7. 321. Medicină generală Gladun Sergiu Dr. 27 iulie 2023 23,68
8. 321. Medicină generală Corlăteanu Alexandru Dr. hab. 27 iulie 2023 20,80
9. 321. Medicină generală Jucov Artiom Dr. 27 iulie 2023 24,48
10. 321. Medicină generală Bour Alin Dr. hab. 27 iulie 2023 24,08
11. 322. Pediatrie Palii Ina Dr. hab. 27 iulie 2023 24,33
12. 331. Sănătate publică Bahnarel Ion Dr. hab. 27 iulie 2023 22,90
13. Cebanu Serghei Dr. hab. 27 iulie 2023 23,97
14. 412. Silvicultură Roșca Ion Dr. 27 iulie 2023 24,22
15. 421. Zootehnie Lupolov Tatiana Dr. 27 iulie 2023 19,57
16. Eremia Nicolae Dr. hab. 27 iulie 2023 24,12
17. Caisîn Larisa Dr. hab. 27 iulie 2023 22,13
18. 431. Medicină veterinară Erhan Dumitru Dr. hab. 27 iulie 2023 23,50
19. 413. Acvacultura Bulat Dumitru Dr. 01 august 2023 21,38
SECȚIA ȘTIINȚE SOCIALE, ECONOMICE, UMANISTICE ȘI ARTE
1. 521. Economie, business, management Cuciureanu Gheorghe Dr. hab. 01 august 2023 22,87
2. Cimpoieș Dragoș Dr. hab. 01 august 2023 23,68
3. Secrieru Angela Dr. hab. 01 august 2023 22,58
4. Trofimov Victoria Dr. 01 august 2023 22,8
5. 531. Pedagogie generală Sadovei Larisa Dr. 01 august 2023 22,03
6. Railean Elena Dr. 01 august 2023 19,92
7. 541. Sociologie Mocanu Victor Dr. 01 august 2023 21,33
8. 543. Demografie Gagauz Olga Dr. hab. 01 august 2023 24,18
9. 554. Drept penal Cușnir Valeriu Dr. hab. 01 august 2023 24,17
10. 582. Informații și securitate națională Manolache Constantin Dr. hab. 01 august 2023 23,0
11. 553. Drept privat Mihalache Iurie Dr. hab. 01 august 2023 21,96
12. Ciobanu Rodica Dr. hab. 01 august 2023 23,48
13. 611. Istorie Cereteu Igor Dr. hab. 02 august 2023 21,44
14. Musteață Sergiu Dr. hab. 02 august 2023 24,71
15. 612. Etnologie Cojocari Ludmila Dr. 02 august 2023 23,73
16. 613. Arheologie Zanoci Aurel Dr. 02 august 2023 24,06
17. 621. Științe ale limbajului Cosmescu Alexandru Dr. 02 august 2023 20,83
18. 622. Literatură Vicol Dragoș Dr. hab. 02 august 2023 21,71
19. Prus Elena Dr. hab. 02 august 2023 22,40
20. Grati Aliona Dr. hab. 02 august 2023

24,27

21. Corcinschi Nina Dr. hab. 02 august 2023 18,80
22. 655. Culturologie Procop Natalia Dr. 02 august 2023 21,91
23. 654. Arte audiovizuale Ghilaș Victor Dr. hab. 02 august 2023 22,8
24. Melnic Victoria Dr. 02 august 2023 24,2
25. 571.Jurnalism și comunicare Bulicanu Victoria Dr. 02 august 2023 22,9

 

      

Anexa 2. Lista candidaților învingători la Concursul pentru alegerea membrilor secțiilor de științe ale Academiei de Științe a Moldovei

Nr.    Profilul Candidatul Titlul științific

SECȚIA ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI

1. 111. Matematică pură COZMA Dumitru Dr. hab
2. 112. Matematică aplicată BOSTAN Viorel Dr. hab.
3. 113.Statistică și probabilitate KOLESNIK Alexander Dr. hab.
4. 122. Informatică aplicată ȚIȚCHIEV Inga Dr.
5. 131. Fizică teoretică MACOVEI Mihai Dr. hab.
6. 134. Fizica aplicată ȘIKIMAKA Olga Dr.
7. 143. Chimie organică ARÎCU Aculina Dr. hab.
8. 151. Geologie NICOARĂ Igor Dr.
9. 232.Calculatoare și tehnologii informaționale BOLUN Ion Dr. hab.
10. 253.Tehnologii în industria alimentară GHENDOV-Moșanu Aliona        Dr. hab.
11. 242. Mașinologie și tehnologia construcțiilor de mașini           DULGHERU Valeriu Dr. hab.
12. 141. Chimie anorganică LOZAN Vasile Dr. hab.
13. 145. Chimie ecologică GONȚA Maria Dr. hab.
14. 221. Energetică TÎRȘU Mihai Dr.
15. 144. Chimie fizică POVAR Igor Dr. hab.
SECȚIA ȘTIINȚE ALE VIEȚII
1. 163.Biologie celulară ROMANCIUC Gabriela Dr.
2. 255. Inginerie agrară VOLCONOVICI Liviu Dr. hab.
3. 264. Securitatea mediului BUȘMACHIU Galina Dr. hab.
4. 316. Farmacie VALICA Vladimir Dr. hab.
5. 321. Medicină generală BERNIC Jana Dr. hab.
6. 321. Medicină generală GLADUN Sergiu Dr.
7. 321. Medicină generală CORLĂTEANU Alexandru Dr. hab.
8. 321. Medicină generală JUCOV Artiom Dr.
9. 321. Medicină generală BOUR Alin Dr. hab.
10. 322. Pediatrie PALII Ina Dr. hab.
11. 331. Sănătate publică CEBANU Serghei Dr. hab.
12. 412. Silvicultură ROȘCA Ion Dr.
13. 421. Zootehnie EREMIA Nicolae Dr. hab.
14. 431. Medicină veterinară ERHAN Dumitru Dr. hab.
15. 413. Acvacultura BULAT Dumitru Dr.

SECȚIA ȘTIINȚE SOCIALE, ECONOMICE, UMANISTICE ȘI ARTE

1.    521. Economie, business, management CIMPOIEȘ Dragoș Dr. hab.
2. 531. Pedagogie generală SADOVEI Larisa Dr.
3. 541. Sociologie MOCANU Victor Dr.
4. 543. Demografie GAGAUZ Olga Dr. hab.
5. 554. Drept penal CUȘNIR Valeriu Dr. hab.
6. 582. Informații și securitate națională MANOLACHE Constantin Dr. hab.
7. 553. Drept privat CIOBANU Rodica Dr. hab.
8. 611. Istorie MUSTEAȚĂ Sergiu Dr. hab.
9. 612. Etnologie COJOCARI Ludmila Dr. 
10. 613. Arheologie ZANOCI Aurel Dr.
11. 621. Științe ale limbajului COSMESCU Alexandru Dr. 
12. 622. Literatură GRATI Aliona Dr. hab.
13. 655. Culturologie PROCOP Natalia Dr.
14. 654. Arte audiovizuale MELNIC Victoria Dr.
15. 571. Jurnalism și comunicare BULICANU Victoria Dr.

 

Președintele  Comisiei de Concurs

m.c. Alexandru STRATAN

Categorie:

Înregistrări online