Rezoluția Adunării Generale a ONU: Știința devine prioritate la scară globală

28.08.2023
Vizitatori unici: 715

În cadrul Sesiunii a 77-a și al celei de-a 96-a Ședințe plenare din 25 august 2023, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a proclamat anii 2024–2033 drept Deceniu Internațional al Științelor pentru Dezvoltare Durabilă (International Decade of Sciences for Sustainable Development - IDSSD), acțiune susținută și de Republica Moldova. Inițiativa a venit de la organizatorii și partenerii Anului Internațional al Științelor Fundamentale pentru Dezvoltare Durabilă (https://www.iybssd2022.org), printre ei fiind și Academia de Științe a Moldovei. Procesul de promovare a fost realizat cu suportul Consiliului Științific Internațional (https://council.science).

Textul Rezoluției consemnează mai multe aspecte importante, inclusiv faptul că actualmente civilizația este expusă unor provocări complexe. Astfel, implementarea deplină a Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă în toate dimensiunile ei necesită o abordare mai eficientă și mai incluzivă, bazată pe cooperarea sinergică a tuturor științelor: fundamentale și aplicate, sociale și umanistice, totodată și a științelor care reprezintă pilonii dezvoltării tehnologiei, inovării și educației. În document este subliniată convingerea că metodologiile bazate pe dovezi și modelele de operare și colaborare utilizate în cercetare, pot sprijini factorii de decizie în identificarea soluțiilor la toate provocările prezentului și viitorului, iar știința deschisă are capacitatea de a promova și consolida cooperarea internațională pentru a asigura un viitor prosper pentru toți.

Autorii Rezoluției invită toate statele membre ale Națiunilor Unite, toate organizațiile relevante și părțile interesate, inclusiv mediul academic, organizațiile societății civile, sectorul privat și persoanele fizice, să conștientizeze importanța științelor pentru dezvoltare durabilă și să susțină, în conformitate cu prioritățile naționale, promovarea unei abordări coordonate, colaborative și științifice, care oferă factorilor de decizie analize bazate pe dovezi și datele necesare pentru stabilirea și implementarea eficientă a politicilor. Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) este invitată să coordoneze procesul de implementare a Deceniului Internațional al Științelor pentru Dezvoltare Durabilă, iar guvernele statelor membre ale Națiunilor Unite și toate părțile interesate sunt chemate să sprijine acest efort.

Procesul de implementare a Agendei Deceniului Internațional al Științelor pentru Dezvoltare Durabilă va fi monitorizat de Adunarea Generală a Națiunilor Unite, unde Secretarul General al ONU va prezenta în anii 2026, 2029 și 2032 rapoarte, pregătite de UNESCO în conlucrare cu părțile interesate. Sunt sigur că implicarea factorilor de decizie și a comunității științifice din Republica Moldova la implementarea Rezoluției A/77/L.100 a Adunării Generale a Națiunilor Unite din 25 august 2023 va asigura o dezvoltare durabilă a țării noastre în drumul ei pe calea integrării europene.

Acad. Ion TIGHINEANU

Președinte a.i. al Academiei de Științe a Moldovei,

Membru al Consiliului Științific Internațional

Categorie:

Înregistrări online