Respect, fidelitate, recunoștință și neuitare pentru academicianul Pavel Vlad, savantul care a lăsat o moștenire științifică și morală autentică

04.06.2022
Vizitatori unici: 311

Eveniment de comemorare la Institutul de Chimie. Neuitat va rămâne numele academicianului Pavel Vlad, profesor universitar, doctor habilitat în științe chimice, eminent savant, specialist ilustru în domeniul chimiei compușilor naturali, unul din directorii Institutului, pe care l-a diriguit 20 de ani. De aceasta s-a îngrijit conducerea Institutului de Chimie, în frunte cu dr.hab. Aculina Arâcu, împreună cu alți discipoli, inaugurând, la 2 iunie 2022, o placă comemorativă consacrată reputatului om de știință, omului cu o aleasă cultură şi ţinută intelectuală, dar și mentor pentru mulți dintre cei care astăzi au pus umărul la realizarea acestui demers de noblețe, recunoștință și neuitare. Evenimentul a fost prilejuit de două aniversări ale academicianului Pavel Vlad – la 6 iunie ar fi împlinit 86 ani și 65 ani de activitate științifică. Placa comemorativă a fost inaugurată pe fațada sediului Instiutului de Chimie, alături de alte cinci personalități remarcabile ale domeniului – academicienii Anton Ablov, primul director al Institutului de Chimie; Gheorghi V. Lazurievski, fondator al școlii de chimie organică și bioorganică; Nicolae Gărbălău, fondator al școlii de chimie a compușilor coordinativi, macrolitici și supramoleculari, director al Institutului de Chimie; Constantin Turtă, fondator al școlii de chimie bioanorganică și spectroscopie Mossbauer; savantul și scriitorul Ion Vatamanu.

Și pentru că „cel mai puternic chimist este natura”, cum ar sublinia adesea acad. Tudor Lupașcu, citându-l pe regretatul savant Pavel Vlad, evenimentul s-a desfășurat în aer liber. În scuarul blocului, amenajat cu sobrietate, a fost prezent întreg colectivul Institutului, membrii familiei regretatului savant, constituit din trei generații, personalități din cadrul diverselor instituții, cu care a colaborat acad. Pavel Vlad, Academia de Științe făcând act de prezență prin președintele ei, acad. Ion Tighineanu și vicepreședinte, m.c. Svetlana Cojocaru.

Ceremonia de dezvelire a plăcii comemorative a fost inaugurată de dr.hab. Aculina Arâcu, directorul Institutului de Chimie, unul din vrednicii discipoli ai savantului Pavel Vlad. Directorul a evocat personalitatea complexă a regretatului academician și mentor Pavel Vlad, parcurgând pas cu pas etapele esențiale în cariera omului de știință, amplele cercetări cu caracter fundamental realizate în cadrul şcolii ştiinţifice, recunoaşterea internaţională a nivelului înalt al cercetărilor etc. A trecut în revistă activitatea administrativ-managerială, desfășurată cu succes, concomitent cu cea din cercetare, un capitol aparte rezervând spectrului bogat de calități umane de care a dat dovadă pe parcursul întregii sale vieți Omul Pavel Vlad, indiferent de multitudinea de încercări ale destinului.

Printre personalităţile remarcabile, care au fondat direcţii noi în ştiinţa naţională, au contribuit la dezvoltarea şi atestarea ei la nivel mondial este cu certitudine şi academicianul Pavel Vlad. E semnicativ faptul, că Dumnealui ca nimeni altul a sesizat perfect adierile timpului, orientănd cercetările în subtilele probleme ale chimiei compușilor naturali, aducând contribuţii esenţiale şi astfel ducând faima Republicii Moldova departe de hotarele ei prin școala ştiinţifică de Chimie bioorganică, chimie a compușilor naturali și biologic activi. Academicianul Pavel Vlad, împreună cu colaboratorii săi, a propus o teorie nouă de evaluare a dependenţei mirosului de structură la compuşii cu miros de ambră şi mosc, care şi-a găsit o înaltă apreciere din partea unui număr impunător de savanţi din străinătate. Această teorie dă posibilitatea sintetizării compuşilor cu miros fin de ambră şi mosc. Recunoaşterea internaţională a nivelului înalt al cercetărilor efectuate în cadrul şcolii ştiinţifice a academicianului Pavel Vlad are la bază caracterul lor polivalent, ţinuta modernă şi argumentată a concluziilor, documentarea elaborărilor şi reproductibilitatea rezultatelor”, a remarcat în discursul său inaugural directorul Aculina Arâcu. Rezultatele cercetărilor efectuate pe parcursul anilor, a specificat dna Arâcu, au fost totalizate în peste 500 de publicaţii ştiinţifice, inclusiv trei monografii, patru manuale, 16 articole de sinteză şi 52 brevete de invenţie, cu participări la 45 conferinţe şi simpozioane internaţionale. Dr.hab. Aculina Arâcu a menționat atenția pe care a acordat-o acad. Vlad elaborărilor practice, pregătirii tinerilor specialiști competitivi și de înaltă calificare, sub îndrumarea exigentă a Domniei Sale fiind pregătite şi susţinute 3 teze de doctor habilitat şi 16 teze de doctor în ştiinţe chimice. Pentru munca sa dedicată, academicianul Vlad, a fost înalt apreciat, fiind de două ori Laureat al Premiului de Stat, Laureat al Premiului Organizaţiei Mondiale pentru Proprietatea Intelectuală. A fost decorat cu Ordinul Republicii, îar în 2011 i-a fost decernat titlul onorific „Om Emerit al RM”. „În persoana Domnului profesor Pavel Vlad comemorăm pe unul dintre cei mai iluştri savanţi ai ţarii, o glorie a Republicii Moldova, neabătut militant al gândirii, pedagog prin vocaţie, bărbat de formaţie enciclopedică, pasionat de cunoaştere şi frumos”, a spus în încheierea cuvântului său, directorul Aculina Arâcu.

Placă comemorativă a fost dezvelită de doi discipoli ai regretatului academician - dr.hab. Fiur Macaev, șeful Laboratorului de sinteză organică și dr.hab. Veaceslav Culcițchi, șeful Laboratorului chimia compușilor naturali și biologic activi.

Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a menționat faptul că acad. Pavel Vlad a adus contribuții semnificative la dezvoltarea chimiei, prin elaborarea de substanțe noi, tehnologii noi, activitatea prodigioasă desfășurată în cadrul Institutului de Chimie, institut cu o istorie bogată ce se numără printre liderii institutelor de cercetare la capitolul performanță. „Fondat în 1959, pe parcursul ultimilor 30 de ani în permanență este printre lideri, am în vedere lideri printre institutele de cercetare științifică. Desigur, aceste succese au la bază activitatea acelor personalități care s-au consacrat dezvoltării chimiei”, a menționat președintele AȘM, amintind și de regretații academicieni Anton Ablov, Gheorghi V. Lazurievski, Nicolae Gărbălău, Iurie Lealicov, Constantin Turtă ș.a., prin crearea de școli științifice de excelență, pregătirea cadrelor înalt calificate.

Acad. Tighineanu a ținut să menționeze și personalitățile care astăzi continuă să dezvolte domeniul chimiei, invocând că actualmente Institutul de Chimie se evidențiază prin excelență în multe aspecte, fiind un institut care câștigă granturi europene, internaționale. „Este un Institut care se evidențiază prin implementări de rezonanță și fac referință la academicienii care astăzi cu succes continuă cercetările la cel mai înalt nivel, academicienii Duca, Lupașcu. Aici trebuie să facem referință și la mulți doctori habilitați, inclusiv la doamna director Arâcu și mulți alți discipoli care continuă să ducă faima nu numai a Institutului de Chimie, dar și a științei noastre, a Republicii Moldova departe de hotare”, a subliniat președintele AȘM. Revenind la personalitatea acad. Pavel Vlad, președintele Tighineanu a remarcat, în primul rând, sinceritatea, onestitatea. „Întotdeauna avea o abordare echilibrată, aș spune înțeleaptă. Sunt calitățile unei personalități de la care noi am învățat foarte multe lucruri bune. A fost mulți ani director al Institutului de Chimie, a fost vicepreședinte al Academiei de Științe, iată atunci am avut posibilitatea să discut de mai multe ori”, a relevat acad. Tighineanu, aducând mulțumiri, în numele Prezidiului AȘM, tuturor celor care au pus umărul la inaugurarea plăcii comemorative. Adresându-se discipolilor regretatului savant, președintele AȘM a exprimat certitudinea că anume ei vor dezvolta mai departe acele domenii asupra cărora a lucrat acad. Vlad spre binele Institutului, științei noastre, țării noastre.

Prezent la eveniment, rectorul USMF „Nicolae Testemițanu”, dr.hab., prof. Emil Ceban, a ținut să remarce gestul deosebit de frumos și demn de urmat al discipolilor și tuturor celor care au contribuit la înveșnicirea numelui ilustrului savant chimist cu renume mondial, excelent manager, devotat patriot al neamului, acad. Pavel Vlad, care pentru Domnia sa este și unchi. Cu regret, nimeni și nimic nu este veșnic, a spus rectorul. „O vorbă înțeleaptă afirmă că omul moare de două ori. Prima este moartea fizică, iar a doua – când este dat uitării de către cei vii. Iată de ce se zice că, savanții și pedagogii au o singură prioritate față de alte profesii – după moarte ei sunt pomeniți nu doar de rude și prieteni, dar și de discipolii, crescuți și educați de dumnealor. Astfel, este de datoria noastră sfântă să nu-i dăm uitării pe iluștrii savanți, care au lăsat urme adânci în tezaurul științei, continuând să trăiască prin discipoli, în memoria celor vii. În acest context, am transmis alese cuvinte de mulțumire administrației Institutului de Chimie pentru înveșnicirea memoriei acad. Pavel Vlad”.

Prof. Emil Ceban a specificat că prin lucrările academicianului Vlad, prin discipolii săi, prin formulele care le-au prezentat și cu care se mândrește chimia autohtonă, știința din Republica Moldova, dumnealui o să rămână veșnic în memorie. „Acad. Pavel Vlad a fost o personalitate neordinară, care întreaga sa viață și-a consacrat-o cercetărilor științifice în domeniul chimiei, fascinat fiind de măreția naturii, care, după cum afirma dumnealui, este cel mai mare chimist și biochimist, care din substanțe simple, sintetizează marea diversitate a substanțelor organice”, a menționat rectorul Emil Ceban, punctând cele mai remarcabile rezultate științifice care l-au consacrat ca adevărat om de știință cu recunoaștere mondială. Prof. Emil Ceban a venit cu sublinierea că acad. Pavel Vlad este un exemplu de slujire cu devotament profesiei, oamenilor, un model demn de urmat pentru noi toți, în special, pentru generațiile tinere. „Eu sunt mândru că, o mare parte din viața mea, am avut alături o asemenea personalitate marcantă, pe care am cunoscut-o și de la care am avut multe de învățat. Îmi doresc să fiu vrednic de memoria unchiului meu, acad. Pavel Vlad – Omul cu o inimă mare, inteligență deosebită și suflet nobil”, a spus la finele discursului său rectorul Emil Ceban.

Acad. Gheorghe Duca, ex-președintele AȘM, care astăzi activează în cadrul institutului, fiind șeful Centrului de chimie fizică și anorganică, a avut o strânsă colaborare cu acad. Pavel Vlad. Ex-președintele Duca a exprimat bucuria că, în sfârșit, după mai mult de trei ani de alergătură a conducerii Institutului, scrisori, adresări, demersuri, municipalitatea Chișinău a conștientizat că academicianul Pavel Vlad nu are nici o culoare politică, nu aparține niciunui partid politic. Aparține Institutului de Chimie, fiind directorul Institutului, aparține chimiștilor, fiind președintele Societății Chimiștilor, aparține Academiei de Științe, fiind vicepreședinte, aparține în general științei chimice. „Acad. Pavel Vlad a descoperit o reacție chimică care este înscrisă în toate analele manualelor de chimie organică. Noi, într-adevăr, ne mândrim cu academicianul Vlad. El a fost un om foarte mărinimos, a fost un reprezentant cu adevărat al intelectualității Republicii Moldova, a fost foarte amabil, a fost un suflet foarte mare”, a spus acad. Gheorghe Duca, amintindu-și de susținerea pe care a avut-o din partea acad. Pavel Vlad, fiind unicul membru al Prezidiului care a susținut ideea deschiderii Catedrei de Chimie industrială și ecologică, pentru a pregăti, pentru prima dată, chimiști tehnologi. Acad. Duca a remarcat gestul frumos de a inaugura o placă comemorativă distinsului savant, grație demersurilor conducerii Institutului, discipolilor institutului, familiei domnului academician. Veșnicia lui nu e doar prin instaurarea acestei plăci comemorative, veșnicia lui a avut loc atunci când a creat școala, când s-au creat discipolii care continuă mai departe ceea ce a făcut domnul academician, a precizat acad. Duca. „Tot timpul mă gândesc că, copiii noștri, decât să vorbească atât de mult despre accidente, omoruri, război, despre toate nenorocirile cu care se confruntă omul, mai bine ar vorbi despre așa oameni ca academicianul Pavel Vlad. Mai bine s-ar numi laboratoare, școli, străzi în numele academicianului Pavel Vlad, pentru că așa trebuie să fie într-o țară care dorește să fie recunoscută ca o țară cu oameni intelectuali. Nouă nu ne rămâne decât să ne mândrim mai departe cu academicianul Pavel Vlad, care a lăsat o urmă foarte frumoasă în Republica Moldova, pentru chimia Republicii Moldova”, a rezumat ex-președintele AȘM.

După conducerea, timp de 20 de ani a Institutului de către acad. Pavel Vlad, în 2009, la cârma instituției de cercetare a venit un al om vrednic, acad. Tudor Lupașcu, care s-a străduit ca Institutul de Chimie să prospere, să continue bunele idei ale colegului și bunului său prieten, acad. Pavel Vlad. Acad. Tudor Lupașcu a relevat că, deși cu o întârziere de patru ani, speranța că va fi instalată placa comemorativă, totuși s-a realizat, demersurile fiind inițiate încă în perioada când deținea funcția de director a Institutului. Ulterior, s-a implicat cu determinare și consecvență actualul director Aculina Arâcu, la care a pus umărul și ex-președintele Gheorghe Duca. „Acum noi, în fiecare dimineață, venind la lucru, vom spune în voce, în gând sau în șoaptă „Bună dimineața, draga Academician Pavel Vlad. Venim la institut să realizăm în continuare, ceea ce n-ați reușit Dvs, dar ați lăsat pe seama elevilor școlii dvs să facă acest lucru, să sintetizeze substanțe chimice utile civilizației, omenirii. Acesta a fost scopul și crezul său și asta realizează acum școala acad. Pavel Vlad”, a spus acad. Lupașcu. Ex-directorul Institutului a menționat colaborarea intensă pe care a avut-o cu acad. Pavel Vlad, articolele cu impact factor, scrise în coautorat, monografia comună, evidențiind capacitatea savantului de a descifra mecanismul reacției de oxidare a taninurilor. Remarcându-i exigența, acad. Lupașcu a spus acad. Pavel Vlad a fost un filtru științific, nu trecea nici o falsificare. Nici un rezultat științific nu era promovat spre publicare, dacă academicianul nu era convins că este demn, iar dacă prindea pe cineva că falsifică, nu mai colabora niciodată. Acad. Lupașcu i-a evidențiat și aptitudinile de agricultor, de sportiv, fiind înotător iscusit, dar mai cu seamă calitățile umane. „A fost un om de omenie, un Om cu literă mare și cred că noi avem cu ce ne mândri. A fost un munte la care trebuie să ajungem și noi cândva. Sperăm să ajungem cât mai sus, cât mai aproape de acest brav om de știință, Pavel Vlad”, a relevat acad. Lupașcu, reiterând cu certitudine că omul trăiește atât cât trăiesc ideile, cărțile lui, iar acad. Pavel Vlad va trăi veșnic, pentru că a lăsat o moștenire științifică și morală autentică.

Despre cum funcționau filtrele academicianului Pavel Vlad, cel mai bine știau discipolii mentorului, care au fost prezenți la eveniment. Unul din ei a fost dr.hab. Nicon Ungur, căruia acad. Pavel Vlad i-a încredințat laboratorul și pe care dl Ungur l-a condus cu succes timp de 8 ani. „Tot ce am învățat de la acad. Pavel Vlad a fost, în primul rând, corectitudinea, atitudinea foarte blândă față de oameni, atitudine colegială”, a spus discipolul Ungur, de la care a învățat și ce este răbdarea, în special, în lucrul cu metodele specifice în direcția compușilor naturali. I-a fost de mare ajutor și, indiferent unde a avut stagii, Germania, Franța, umărul mentorului său a fost resimțit, lucru pentru care îi va rămâne recunoscător întreaga viață.

Dr.hab. Veaceslav Kulcițki, actualul șef de laborator care a preluat funcția de la dr.hab. Nicon Ungur, avea să spună că inaugurarea plăcii comemorative vine să înveșnicească numele unui chimist, unui mare om al științei Pavel Vlad. „Chipul lui astăzi se așază în rândul altor reprezentanți ai culturii naționale – academicienii Ablov, Lazurievschi, Gărbălău, Turtă și Vatamanu”, a spus discipolul savantului Vlad, care i-a urmat cu fidelitate calea și astăzi îl răsplătește cu recunoștință și neuitare. Dl Kulcițki și-a dorit să continue gândul frumos pe care l-a avut dl Ungur despre frumusețea compușilor naturali, despre frumusețea chimiei compușilor naturali. „Într-adevăr, regretatul acad. Pavel Vlad, pe care astăzi ni-l amintim cu toții, a avut o dragoste deosebită față de această frumusețe și cu această dragoste ne-a molipsit și pe noi, toi cei care i-am fost în preajmă”, exprimând recunoștință mentorului său Pavel Vlad care avut o activitate prodigioasă de cercetare mai mare de o jumătate de secol, lăsând în urmă o moștenire valoroasă științifică care s-a materializat într-o multitudine de lucrări științifice, articole publicate care au dus faima compușilor naturali, realizată la Chișinău, la scară internațională. Urma cea mai adâncă, însă, pe care a brăzdat-o Pavel Vlad în timpul activității sale a fost urma lăsată în inimile oamenilor care au lucrat alături de el, acei oameni care dumnealui le-a acordat sprijin în aspirațiile spre cunoaștere. „Aceștia suntem noi care astăzi purtăm în continuitate cauza nobilă a regretatului, onoratului academician. Am avut norocul să fim în preajma lui și să ne formăm ca savanți și ca oameni fiind ghidați de stilul lui riguros, exigent față de tot ce realiza și, în primul rând, față de el însuși. A fost centrul de greutate al Institutului de Chimie. Pentru noi a fost un om foarte important, a știut să promoveze talentele și să le arate calea dreaptă. Cu tot tumultul vieții, a diferitor circumstanțe, a păstrat o dragoste profundă pentru toți colaboratorii. Îi vom veșnic păstra memoria”, a spus dr.hab. Kulcițki.

Dr.hab. Fliur Macaev, discipol, șeful de Laborator de sinteză organică, dar și ginerele academicianului, a vorbit în numele familiei Vlad. Dincolo de atașamentul indescriptibil față de chimie, Domnia Sa a remarcat dragostea academicianului pentru familia sa, soția Ludmila, cu care s-a cunoscut la Facultatea de chimie a USM, fiica Victoria, care, de asemenea, a urmat calea tatălui, dar mai ales, dragostea imensă pentru nepoți și strănepoți. Orice minut liber pe care îl avea, îl dedica nepoților. Iar impactul nu s-a lăsat așteptat. Strănepotul Danila, a firmat acum câteva zile că vrea să devină inventator. Micuțul vrea să inventeze o mașină care să nu polueze mediul. Concluzia, ca lucrul cercetătorului, autorului de idei trăiește, iar memoria despre el va rămâne mereu vie și luminoasă, este de părere dr.hab. Fliur Macaev.

Șirul de elogii și amintiri luminoase a fost încheia de bunul prieten al familiei Vlad, prof. Liviu Vacarciuc, șef Catedră la Universitatea Agrară de Stat, consătean.

Participanții la eveniment au făcut o poză de grup în fața sediului pentru a avea o amintire de la remarcabilul eveniment, iar regretatul academician Pavel Vlad s-ar bucura, de Acolo, de Sus, să-i vadă pe toți împreună și că nu este uitat.

Academicianul Pavel Vlad a decedat la 24 martie 2017.

 

Eugenia Tofan,

AȘM

Categorie: