Resetarea domeniului de cercetare din Republica Moldova discutată la emisiunea „Spațiul public” din 1 aprilie 2022

01.04.2022
Vizitatori unici: 921

Astăzi, 1 aprilie 2022, mem. cor. Svetlana Cojocaru, dr. hab. în informatică, vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei, conducător al Secției Științe Exacte și Inginerești a AȘM, a participat la emisiunea „Spațiul Public” de la Radio Moldova, realizator Tatiana Fișer.

Vicepreședintele AȘM Svetlana Cojocaru a abordat asemenea subiecte precum anul 2022 care este declarat de ONU an al științelor fundamentale, întrucât „Științele fundamentale nu totdeauna produc rezultate imediate, dar fără acestea nu este posibilă dezvoltarea științei în general”. Mem. cor. Svetlana Cojocaru a pus în evidență mai multe aspecte cu referire la domeniile cercetării și inovării din Republica Moldova, problemele ghidării în carieră și antrenarea tinerilor în cercetare, proiectul-pilot ȘTIM lansat în 2020 de către AȘM, importanța școlilor de vară.

În cadrul emisiunii au intervenit dr. hab., prof. univ. Victor Juc, membru al Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte, director al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, și dr. Mihai Tîrșu, director al Institutului de Energetică, care au menționat excluderea cercetărilor fundamentale ca urmare a concursului „Programe de stat (2020-2023)”, problema participării cercetătorilor la concursuri științifice europene și dificultatea aplicării la programe europene în lipsa potențialului științific, finanțarea insuficientă a științei.

De asemenea, în cadrul emisiunii au fost discutate aspectele ce țin de modificarea Codului cu privire la știință și inovare și reforma în domeniul cercetării inițiată în 2017; aprobarea Programului Național de Cercetare și Inovare (2020–2023), inclusiv noua redacție a programului pentru 2024–2027; activitatea grupului interinstituțional format de Ministerul Educației și Cercetării pentru soluționarea problemelor, modificarea cadrului legislativ în domeniul cercetării și inovării; alocarea finanțării suficiente și libertatea de a efectua cercetări; finanțarea instituțională și evaluarea organizațiilor din domeniile cercetării, dreptul AȘM de a avea în subordinea sa institute de cercetare și alte probleme ce țin de resetarea domeniului de cercetare din Republica Moldova.

De menționat că prima ședință a grupului de lucru interinstituțional privind perfecționarea cadrului normativ în domeniile cercetării și inovării a avut loc la 31 martie 2022.

La nivel mondial, în spațiul UE, se tinde spre finanțarea cercetării cu 3% din PIB, în Republica Moldova vorbim de 0,2% din PIB…

Emisiunea poate fi accesată la link-ul https://www.trm.md/ro/spatiul-public/spatiul-public-anul-international-al-stiintelor-fundamentale-pentru-dezvoltare-durabila și pe pagina de facebook a emisiunii.

 

Dr. hab. Liliana Condraticova

Categorie: