Reconstituirea documentară și cinstirea memoriei marii personalități a neamului, soprana Maria Cebotari, la 110 ani de la naștere

12.02.2020
Vizitatori unici: 1169
Conferinta Cebotari

Academia de Științe a Moldovei, Secţia Ştiinţe Sociale, Economice, Umanistice și Arte, în colaborare cu Institutul Patrimoniului Cultural, Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” din Chișinău,  au organiza Conferința științifică „Interpreta Maria Cebotari: 110 ani”.

La manifestare au participat președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, vicepreședinții – acad. Boris Gaina și m.c. Victor Moraru, membri ai AȘM, secretarul de stat al MECC, Andrei Chistol, cercetători ştiinţifici, profesori, cadre didactice, oameni de cultură, lucrători din domeniul culturii, care reprezintă instituțiile organizatoare, persoane interesate.

Lucrările conferinței au fost inaugurate și moderate de directorul Institutului Patrimoniului Cultural, dr.hab. Victor Ghilaș. Directorul a subliniat că obiectivul major al evenimentului este scoaterea în profil a uneia dintre marile personalități ale neamului, Maria Cebotari, ilustra cântăreață, actriță de film, născută la Chișinău, fiind cea care a dus faima locului de baștină, departe de hotarele țării. Dr.hab. Victor Ghilaș a remarcat că actul de consacrare al Mariei Cebotari s-a datorat talentului alimentat de muncă, iar opera sa a impus întregul respect și admirație. „Continuă să fie cercetată, deși merită mai mult, prin cercetările noastre să-i promovăm imaginea, să-i promovăm memoria. Ea va rămâne mereu pe frontispiciul culturii naționale”, a declarat directorul Institutul Patrimoniului Cultural.

„Este o zi însemnată astăzi, cinstim memoria unei mari personalități, sopranei Maria Cebotari. Este o zi cu soare și poate aceste raze solare ne îndeamnă să ne aducem aminte cu cuvinte frumoase despre basarabeanca noastră, marea artistă, care ne-a dus faima în toată lumea”, a spus în cuvântul său de salut președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, subliniind că soprana Maria Cebotari este considerată cea mai importantă soprană a lumii din anii 30-40 ai secolului trecut.  „S-a impus pe marile scene ale lumii şi a reuşit foarte multe doar în 18 ani, activând pe acele mari scene între 1931-1949. Raza sopranei Maria Cebotari luci vederii noastre, vorba marelui Eminescu, zeci şi zeci de ani după plecarea în eternitate şi va luci încă multe sute de ani”, a spus preşedintele AŞM.  

În mesajul său, secretarul de stat al MECC, Andrei Chistol, a menționat că numărul mare de participanți la eveniment demonstrează încă odată faptul, că Maria Cebotari este considerată pe bună dreptate una dintre cele mai mari soprane ale secolului XX. „În anul acesta cu suportul Guvernului se va desfăşura  concursul Maria Cebotari, un concurs care vine să promoveze tinerele talente şi să descopere creaţia şi repertoriul Mariei Cebotari, astfel că această suită de frumoase evenimente sper să promoveze încă o dată creaţia şi valoarea pe care a avut-o Maria Cebotari. S-a înscris perfect în circuitul celor mai mari artişti europeni şi astfel ne-a promovat ţara”, a afirmat demnitarul, precizând că datoria noastră, a tuturor este de a păstra și transmite mai departe generațiilor tinere creația incomensurabilă a Mariei Cebotari.

Conferința a inclus și un mesaj video, transmis de unul din feciorii celebrei cântărețe, stabilit în Marea Britanie. „Sunt foarte fericit de faptul ca mama mea Maria Cebotari este comemorata în Moldova la cea de a 110 aniversare de la nașterea sa. Îmi amintesc cu o deosebita plăcere ca în anul 1999, familia mea a primit o adresare călduroasă la aniversarea de 50 ani de la trecerea în neființă a mamei, la Viena, la doar 39 ani.  Dr. Aurelian Danilă, Igor Corman și, mai recent, Serghei Pilipetchi au jucat un rol important în păstrarea vie a memorie sale. Împreuna cu prietenii mei din Berlin și Frankfurt care merita îmbrățișări frățești si din adâncul inimii pentru faptul că numele Maria Cebotari va fi ilustrat în Concursul de cântece care va avea loc în Chișinău anul acesta, ceva mai târziu.  Este foarte îmbucurător și noi dorim tuturor participanților, juraților sa încorporeze spiritul Mariei Cebotari. Succese participantilor conferintei”.

În intervenția sa, acad. Mihai Cimpoi a remarcat că acesta este un eveniment cu adevărat important, în sens că se înscrie în acțiunile absolut necesare de recuperare valorică a creației excepționale a Mariei Cebotari și includerii ei în patrimoniul nostru cultural, național, basarabean și general românesc. Academicianul a relevat că Maria Cebotari a avut și un destin aparte. Acest destin a fost romanțat, dar cu fabulații, cu ficțiune în două romane, spune criticul istoric și literar, mai important fiind de fapt, reconstituirea documentară. Documentul este mai puternic, chiar dacă și ficțiunea are și ea rolul său, în acest sens fiind de salutat ceea ce au făcut și fac dl Aurelian Dănilă, Dumitru Olărescu, prin această reconstituire documentară.

Sesiunea de comunicări științifice a demarat cu expunerea dr.hab., prof. Aurelian Dănilă, adjunct al conducătorului Secției științe sociale, economice, umanistice și arte a AȘM, comunicarea profesorului fiind de fapt un preambul la comunicările  științifice ulterioare. Dl Dănilă a considerat necesar să amintească câteva date de importanță din biografia acestei mari personalități pentru ca în continuare să se știe mai multe despre cine este vorba. Am făcut cunoștință cu Maria Cebotari cam pe timpul asta în 1970, eram redactor la radio și fiind în secția de muzică clasică, aveam vreo trei-patru imprimări cu Maria Cebotari, ca la un moment dat să mi se spună foarte clar că de azi înainte să nu se mai audă vocea ei la radio. Pe urmă am aflat care este treaba”, a mărturisit dr.hab. Dănilă. 

Deși activitatea Mariei Cebotari s-a ancorat, în primul rând, în cultura vocală, alocuțiunile din ziua conferinței nu s-au limitat doar la domeniul muzicii. Comunicările participanților au relatat și despre ecourile în timp ale figurii sopranei Maria Cebotari, reprezentările ei în domeniul cinematografiei, acestea fiind însoțite de exemplificări sonore și vizuale, care, împreună conjugate, au conturat puternica și cuprinzătoare figură a artistei.

Agenda evenimentului a inclus și comunicările  dr. hab. Victor Ghilaș „Maria Cebotari pe scena lirică a Operei Române din București”, dr. Svetlana Țîrcunova „Creația Mariei Cebotari – obiect de studiu al muzicologilor din Republica Moldova”, dr. Serghei Pilipețchi „Soprana Maria Cebotari în creația compozitorului Richard Strauss”, Anastasia Moldovanu „Maria Cebotari în amintirea contemporanilor”, dr. Dumitru Olărescu „Actrița de film Maria Cebotari: roluri și destine”. „Actrița Maria Cebotari a reușit să impună pe ecran noi formule, exprimate original prin naturalețea și inteligența sa, prin exteriorizări simple, dar emoționante ale incandescentei și răvășitei sale lumi interioare”, a spus scenaristul Dumitru Olărescu. 

La finele evenimentului, participanții au vizionat filmul „ARIA”, scenariu Dumitru Olărescu, regia Vlad Druc.

 

Eugenia Tofan,

Serviciul de Presă al AȘM

Categorie:

Înregistrări online