RAPORTUL ASUPRA STĂRII ȘTIINȚEI DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN ANUL 2019

08.07.2020
Vizitatori unici: 297

În conformitate cu prevederile Codului cu privire la știință şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 (republicat) și cu Statutul Academiei de Științe a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a AȘM nr. I/2 din 24 ianuarie 2019, Academia de Științe, în calitate de consultant strategic al Guvernului, elaborează Raportul anual asupra stării științei cu reflectarea politicilor elaborate și modul lor de implementare.

Raportul asupra stării științei din Republica Moldova în anul 2019 a fost prezentat de președintele Academiei de Ştiințe, acad. Ion Tighineanu, la Adunarea Generală a AŞM din 30 iunie 2020.

Raportul asupra stării științei reflectă realizările obținute în anul 2019 de comunitatea științifică din Republica Moldova și dinamica dezvoltării științei, totodată, pune în evidență problemele actuale. Documentul include asemenea compartimente precum analiza situației în domeniile cercetării și inovării din Republica Moldova în anul 2019; potențialul științific, pregătirea cadrelor, implicarea tinerilor în cercetare; nivelul de finanțare a științei și infrastructura de cercetare; principalele rezultate științifice și inovaționale, calitatea cercetărilor, impactul și implementarea rezultatelor obținute; promovarea științei și a rezultatelor cercetărilor; vizibilitate în plan național și internaționalizarea științei; ca finalitate fiind identificate problemele cu care se confruntă comunitatea științifică din Republica Moldova, Academia de Științe a Moldovei venind cu recomandări și propuneri de perspectivă.

Sinteza Raportului asupra stării științei din Republica Moldova în anul 2019 poate fi accesată aici

Dr. hab. Liliana Condraticova

Categorie: