Profesorul universitar Anatol Petrencu: Premiul Academiei de Științe a Moldovei este o încurajare a cercetării științifice

19.11.2020
Vizitatori unici: 167

Mesajul dlui Anatol Petrencu, doctor habilitat în istorie, profesor universitar (Universitatea de Stat din Moldova) despre Premiul Academiei de Științe a Moldovei în domeniul istoriei și filosofiei „Alexandru Boldur”, care a fost acordat echipei de cercetători dr., conf. univ. Ludmila Cojocaru, dr. hab., prof. univ. Anatol Petrencu, dr., conf. univ. Virgiliu Bîrlădeanu, dr. Elena Postică, dr., conf. univ. Lidia Pădureac pentru ciclul de lucrări ,,Memoria victimelor regimului totalitar” este disponibil la link-ul https://www.youtube.com/watch?v=frdZ87S2lyc

Categorie: