Profesorii europeni au apreciat la Chișinău știința, cultura, dar și ospitalitatea moldovenilor

24.06.2023
Vizitatori unici: 931

În perioada 12-15 iunie 2023, profesorii europeni Eva Kondorosi, membru titular al Academiei de Științe din Ungaria, și Sierd Cloetingh, profesor la Universitatea Utrecht din Țările de Jos, au întreprins o vizită de lucru la Academia de Științe a Moldovei. Conform programului de lucru, distinșii oaspeți au participat, la 12 iunie, la festivitatea consacrată aniversării a 62-a de la fondarea Academiei de Științe a Moldovei și a 77 de ani de la crearea primelor instituții științifice de tip academic. La 14 iunie, ei au prezentat în Sala Azurie a AȘM două prelegeri publice, respectiv Nitrogen crisis and a path to sustainable agriculture” și Geodynamics and Continental Topography”, iar la 15 iunie au conferențiat în cadrul Școlii de vară cu genericul „Calea spre descoperiri științifice”. În ultima zi de aflare la Chișinău, profesorii Eva Kondorosi și Sierd Cloetingh au vizitat Grădina Botanică –  această bijuterie naturală a capitalei noastre, crescută cu grijile, cunoștințele specialiștilor, cercetătorilor și muncitorilor de aici.

Oaspeții însoțiți de acad. Ion Tighineanu, președintele Academiei de Științe a Moldovei, au fost întâmpinați de dr. Ion Roșca, directorul Grădinii Botanice, cu statut de institut. În continuare, profesorii europeni au aflat despre istoria acestei instituții de cercetare, înființată la 1 septembrie 1951, dar cercetările sistematice în domeniu au demarat mai devreme – în 1947 în cadrul Sectorului de Botanică al Filialei Moldovenești a Academiei de Științe a URSS.

Actualul teritoriu al Grădinii Botanice a fost construit pe un nou teren, cu suprafața de 104 ha ca structură a Academiei de Științe a Moldovei, conform deciziei Sovietului Miniștrilor al RSSM din 27 septembrie 1965. Noul teritoriu includea 24 tipuri de soluri cu ape subterane. Lucrările de proiectare și construcție au fost efectuate sub conducerea acad. Alexandru Ciubotaru, care a activat în calitate de director al acestei instituții timp de 32 de ani. În continuare, această instituție de cercetare a fost dezvoltată și de alți manageri cu dragoste față de știință și natură.

Oaspeții, ghidați de dl director Ion Roșca, au vizitat colecțiile genofondului Grădinii Botanice, alte locuri pitorești, de unde prezentăm și niște imagini. În încheiere, profesorii Eva Kondorosi și Sierd Cloetingh, acad. Ion Tighineanu și dr. Ion Roșca au sădit patru copaci de Prunus eminens Umbraculifera,  moment care a constituit nu doar o simplă acțiune de protocol, ci și una de îmbogățire a genofondului de plante decorative lemnoase și de cercetare științifică. Noile specii de plante procurate din pepinierele de comercializare a materialului săditor decorativ importat, vor servi ca obiect de studiu pentru specialiștii botaniști în perspectiva de a fi implementate la amenajarea spațiilor verzi din zonele urbane și rurale.

În aceeași zi, la închiderea Școlii de vară, unde  profesorii Eva Kondorosi și Sierd Cloetingh au conferențiat, au fost distinși cu Medalia academică „Dimitrie Cantemir”, în semn de recunoștință și înaltă prețuire pentru susținerea integrării europene a cercetătorilor din Republica Moldova, prezentarea prelegerilor publice de interes național și cu prilejul Zilei Academiei de Științe a Moldovei.

În încheiere, vom sublinia că profesorul Sierd Cloetingh a activat până nu demult în calitate de președinte al Academiei Europene (The Academy of Europe) cu sediul la Londra, entitate care consiliază Comisia Europeană în problemele de strategie în cercetare. Pe lângă această onorabilă funcție, Domnia sa a deținut pe parcursul a mai multor ani președinția Asociației de Cooperare în Știință și Tehnologie în Europa, cunoscută de mai mulți cercetători de la noi sub abrevierea COST (Cooperation in Science and Technology).  

Dna academician Eva Kondorosi,  născută la Budapesta, este doctor în biologie. Mai mulți ani a fost membru al grupului principal de experți al Comisiei Europene, vicepreședinte al Consiliului European pentru Cercetare, iar actualmente activează în calitate de șef al Secției Științe ale Vieții din cadrul Academiei Europene cu sediul la Londra.

Ne-au trecut pragul niște oameni, niște personalități, pe care îi respectăm și-i apreciem! La rândul lor, ei ne simpatizează și au încredere în noi, în viitorul nostru și al științei. Această încredere ne dă puteri și ne obligă la multe.

 

Tatiana ROTARU

 

Categorie:

Înregistrări online