Probleme de actualitate, realizări și perspective de dezvoltare a științei, abordate de Secția Teritorială Nord a AȘM în cadrul unui for științific

26.05.2023
Vizitatori unici: 830

Conferința științifică cu participare internațională, cu genericul „Știința în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective”, organizată de Secția Teritorială Nord a Academiei de Științe a Moldovei (cu sediul la Bălți) a întrunit, în perioada 19-20 mai curent, peste 50 de cercetători de la diverse instituții științifice și universități din țară și de peste hotare. Lucrările simpozionului s-au desfășurat în ședința plenară, moderată de dr. hab., conf. univ. Valeriu Capcelea, șef al Secției Teritoriale Nord a AȘM, și în cadrul a șase Secțiuni pe domenii de științe.

La ședința de inaugurare a celei de-a șaptea ediții a Conferinței științifice au participat cu un cuvânt de salut acad. Boris Gaina, coordonator al Secției Științe ale Vieții, vicepreședinte al AȘM, dr. în științe fizico-matematice, conf. univ. Natalia Gașițoi, rector al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, directorul Agenției de Dezvoltare Regională Nord dr. Maria Prisacari, directorul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor dr. hab., conf. cerc. Larisa Andronic; directorul IP Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia” mem. cor. al AȘM Boris Boincean, dr. în agronomie, prof. univ. Alin Dobrei, Universitatea de Ştiinţe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara, România.

Simpozionul științific a avut drept obiectiv informarea comunității academice despre realizările în activitatea de cercetare, abordarea problemelor de actualitate în domeniile științei și inovării, precum și identificarea perspectivelor de dezvoltare a științei în Republica Moldova.   

 Un interes deosebit pentru cercetătorii științifici participanți la eveniment au prezentat rapoartele expuse în cadrul ședinței plenare a conferinței: Potențialul științifico-turistic al rezervațiilor peisajere din regiunea de dezvoltare Nord” (dr. hab. în biologie, prof. univ. Adam Begu, Ala Donica, Institutul de Ecologie și Geografie, USM); Sănătatea solurilor arabile, factorii care o determină, criterii de evaluare și management” (dr. în biologie, conf. univ. Gheorghe Jigău, dr. hab., prof. univ. Aurelia Crivoi, Boris Turchin, Sergiu Dobrojan, dr. în biologie, conf. univ. Iurie Bacalov, dr. în biologie, conf. univ. Galina Dobrojan, dr. în biologie Elena Chiriţa, USM și Zăcămintele de heliu și ghips în partea de Nord a Republicii Moldova” (dr. hab. în geologie și mineralogie Constantin Moraru, Institutul de Geologie și Seismologie, USM).

Participanții la conferință au continuat lucrările în cadrul celor șase Secțiuni la care au fost prezentate 78 de rapoarte și comunicări științifice în diverse domenii: SECȚIUNEA A. TEHNICĂ, TEHNOLOGII ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC (moderatori: Vitalie Beșliu, dr. în științe tehnice, conf. univ., Alexandru Ojegov, dr. în științe tehnice, conf. univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți; SECȚIUNEA B. CULTURA PLANTELOR CEREALIERE (moderatori: Maria Cauș, dr. în biologie, Liliana Mărîi, doctor în biologie, conf. cerc., Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, USM; SECȚIUNEA C. CULTURA PLANTELOR TEHNICE, HORTICULTURĂ ȘI PLANTE MEDICINALE (moderatori: Violeta Butnaraş, dr. în ştiinţe agricole, Ludmila Cotelea, dr. în științe agricole, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, USM; SECȚIUNEA D: ȘTIINȚE ALE NATURII ȘI ECOLOGIE (moderatori: Victor Capcelea, dr. hab. în filosofie, conf. univ., Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți; Constantin Bulimaga, dr. hab. în biologie, conf. cerc., Institutul de Ecologie și Geografie, USM; SECȚIA E. BIOLOGIE, ZOOLOGIE ȘI GEOLOGIE (moderatori: Gheorghe Jigău, dr. în biologie, conf.  univ., Sergiu Dobrojan, dr. în biologie, conf. univ., USM; SECȚIUNEA E. ȘTIINȚE SOCIO-UMANE (moderatori: Ion Dănoi, dr. în drept, conf. univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi; Elena Botnari, dr. în drept, conf. univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi).

Simpozionul științific, organizat de Secția Teritorială Nord a AȘM, s-a încununat cu lansarea cărții „Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective”, conferinţă științifică naţională cu participare internaţională (ediţia a 7-a), Bălți, 19-20 mai 2023 / coordonator Valeriu Capcelea. De menționat că lucrarea a fost editată la Tipografia „Bons Offices” din mun. Chișinău cu suportul financiar al Academiei de Științe a Moldovei.

Cartea inserează 159 de articole semnate de 328 de autori din 27 de instituții de cercetare, universități, licee, școli profesionale, centre de igienă și epidemiologie, rezervații naturale din Republica Moldova și România: Academia de Științe a Moldovei, Institutul de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Timișoara, Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara, Facultatea Transfrontalieră a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, Banca Mondială, SUA, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția”, Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecția Solului „Nicolae Dimo”, Institutul de Fitotehnie Porumbeni; Institutul de Microbiologie și Biotehnologii, USARB, Institutul Științifico-Practic de Biotehnologii și Medicină Veterinară, Grădina Botanică, Institutul de Ecologie și Geografie, Institutul de Zoologie, Institutul de Chimie, USM, ASEM, UTM, Institutul de Seismologie și Geodezie, Centrul de Igienă și Epidemiologie din Bender, Școala Rezervei olimpice din Bender, Rezervația Naturală „Prutul de Jos”, Parcul Național Orhei, Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, Liceul Teoretic ,,Maxim Gorki”, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Cahul, Școala Profesional- Tehnică nr. 34 din Bălți etc.

Lucrările celei de-a VII-a ediții a Conferinței științifice cu participare internațională au avut loc în parteneriat cu Zona Economică Liberă Bălți, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Agenția de Dezvoltare Regională Nord, IP Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia”, SA „Moldagrotehnica”.

Materialele conferinței sunt disponibile aici.

 

Svetlana MICU,

Secția management academic
și relații externe a Prezidiului AȘM

 

Categorie:

Înregistrări online