Prioritatea SĂNĂTATE (audieri-2024)

Graficul audierilor publice, Secția Științe ale Vieții (medicale) 

nr/o

Cifrul  proiectului

Denumirea proiectului

Organizația beneficiar

Conducătorul proiectului

Avize

1.

20.80009.8007.01

Utilizarea principiilor medicinii 4P (preventive, predictive, personalizate și participative) în analiza factorilor de risc pentru debutul, perpetuarea și progresarea durerii cronice  Rezumat anual /  Rezumat final

Institutul de Neurologie și Neurochirurgie ”Diomid Gherman”

Dr. hab. Moldovanu Ion

Aviz anual

Aviz final

2.

20.80009.8007.02

Studiul comparativ al particularităților genomice, imunologice și funcționale ale carcinoamelor cu celule scuamoase în cinci localizări anatomice  Rezumat anual /Rezumat final

Institutul Oncologic

Dr. Stratan Valentina

Aviz anual

Aviz final

3.

20.80009.8007.03

Noi substanțe cu potențial preventiv și terapeutic în baza compușilor naturali de origine vegetală și a metodelor moderne de sinteză organică  Rezumat anualRezumat final

Institutul de Chimie

Dr. hab. Kulcițki Veaceslav

 

Aviz anual

Aviz final

 

4.

20.80009.8007.04

Studiul comparativ al impactului unor abordări diverse în tratamentul hipertensiunii arteriale rezistente la pacienții cu sau fără diabet zaharat  Rezumat anualRezumat final

Institutul de  Cardiologie

Dr. hab. Carauș Alexandru

Aviz anual

Aviz final

5.

20.80009.8007.05

Explorarea infecțiilor nosocomiale în unitățile de terapie intensivă. Elaborarea preparatelor antibacteriene noi.  Rezumat anualRezumat final

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”N.Testemițanu”

Dr. hab. Prisacari Viorel

Aviz anual

Aviz final

6.

20.80009.8007.06

Chirurgia modernă personalizată în diagnosticul și tratamentul complex al tumorilor la copii  Rezumat anualRezumat final

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”N.Testemițanu”

Dr. Țîbîrnă Andrei

Aviz anual

Aviz final

7.

20.80009.8007.07

Managementul politraumei: Programul național de acordare a asistenței medicale specializate pacienților politraumatizați în RM  Rezumat anualRezumat final

Institutul de Medicină Urgentă

Dr. hab. Kusturov Vladimir

Aviz anual

Aviz final

 

8.

20.80009.8007.08

Impactul imunizării asupra morbidității și mortalității copiilor prin boli respiratorii în Republica Moldova  Rezumat anualRezumat final

Institutul ”Mamei și Copilului”

Dr. Revenco Ninel

Aviz anual

Aviz final

9.

20.80009.8007.09

Studierea rezistenței bacililor gramnegativi la antimicrobiene în vederea fortificării sistemului național de supraveghere și control al bolilor transmisibile  Rezumat anualRezumat final

Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Dr. Burduniuc Olga

Aviz anual

Aviz final

10.

20.80009.8007.10

Evaluarea markerilor instrumentali și biochimici în managementul pacienților cu infarct miocardic acut fără elevare de segment ST, precum și în aprecierea gradului de afectare coronariană microvasculară  Rezumat anualRezumat final

Institutul de Cardiologie

Dr. hab. Popovici Mihail

Aviz anual

Aviz final

11.

20.80009.8007.11

Patologia chirurgicală și trauma la gravide și postpartum: optimizarea strategiei managementului în diagnostic și tratament  Rezumat anualRezumat final

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”N.Testemițanu”

Dr. hab. Mișin Igor

Aviz anual

Aviz final

12.

20.80009.8007.12

Epidemiologia, factorii de risc, diagnosticul precoce, evoluția, particularitățile de tratament și metode de profilaxie a pondiloartritelor seronegative în Republica Moldova  Rezumat anualRezumat final

Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”

Dr. hab. Groppa Liliana

Aviz anual

Aviz final

13.

20.80009.8007.13

Elaborarea metodelor inedite de diagnostic precoce al maladiilor imunodeficitare în baza studiului clinico-imunologic și molecular –genetic al pacienților cu suspecție la imunodeficiențe primare.  Rezumat anualRezumat final

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”N.Testemițanu”

Dr. hab. Andrieș Lucia

Aviz anual

Aviz final

14.

20.80009.8007.14

Cercetări complexe de elaborare a noilor produse farmaceutice antiinfecțioase autohtone pentru optimizarea farmacoterapiei afecțiunilor stomatologice, orofaringiene și auriculare  Rezumat anualRezumat final

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”N.Testemițanu”

Dr. hab. Valica Vladimir

Aviz anual

Aviz final

15.

20.80009.8007.15

Seroprevalența hepatitei virale E separat și în asociere cu hepatitele A,B,C cu optimizarea măsurilor de control și răspuns  Rezumat anualRezumat final

Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Dr. hab. Spînu Constantin

Aviz anual

Aviz final

16.

20.80009.8007.16

Implementarea unei metode chirurgicale în tratamentul glaucomului cu implantarea șuntului cu supapă elaborat  Rezumat anualRezumat final

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”N.Testemițanu”

Dr. hab. Bendelic Eugeniu

Aviz anual

Aviz final

17.

20.80009.8007.17

Abordarea morfologică prin metode convenționale, histo- și imunohistochimice ale particularităților profilului patologic a placentogenezei precoce în sarcini dereglate la termen mic  Rezumat anualRezumat final

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”N.Testemițanu”

Dr. David Valeriu

Aviz anual

Aviz final

18.

20.80009.8007.18

Optimizarea conduitei diagnostico-curative în dezabilitățile funcționale pereniale la copii operați pentru malformații colorecto-anale, perineale și a axului neural spinal  Rezumat anualRezumat final

Institutul ”Mamei și Copilului”

Dr. Boian Veaceslav

Aviz anual

Aviz final

19.

20.80009.8007.19

Fenomenul dopajului juvenil la sportivi în abordarea bioetico- medicală  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”N.Testemițanu”

Dr. Jucov Artiom

Aviz anual

Aviz final

20.

20.80009.8007.20

Cuantificarea riscului pentru sănătate, asociat expunerii la radiații ionizate, în contextul directivei EUROTOM nr. 2013/59/.  Rezumat anualRezumat final

Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Dr. hab. Corețchi Liuba

Aviz anual

Aviz final

21.

20.80009.8007.21

Integrarea diagnosticului, tratamentului și profilaxiei bolilor netransmisibile în continuitatea îngrijirilor materne și perinatale bazate pe ciclul vieții  Rezumat anualRezumat final

Institutul ”Mamei și Copilului”

Dr. hab. Petrov Victor

Aviz anual

Aviz final

22.

20.80009.8007.22

Medicina genomică și cercetarea metabolomică în serviciul profilaxiei maladiilor genetice pentru generații sănătoase în RM  Rezumat anualRezumat final

Institutul ”Mamei și Copilului”

Dr. Ușurelu Natalia

Aviz anual

Aviz final

23.

20.80009.8007.23

Particularitățile recidivei tuberculozei pulmonare  Rezumat anualRezumat final

Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”

Dr. Tudor Elena

Aviz anual

Aviz final

24.

20.80009.8007.24

Studiul biologic și fotochimic al plantelor medicinale cu acțiune antioxidantă, antimicrobiană și hepatoprotectoare  Rezumat anualRezumat final

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”N.Testemițanu”

Dr. Ciobanu Nicolae

Aviz anual

Aviz final

25.

20.80009.8007.25

Fragilitatea: diagnosticul și   profilaxia în coraportul problemelor medico-psiho-sociale ale vârstnicului vulnerabil  Rezumat anualRezumat final

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”N.Testemițanu”

Dr. Negară Anatolie

Aviz anual

Aviz final

26.

20.80009.8007.26

Pilotarea aplicării principiilor medicinei personalizate în conduita pacienților cu boli cronice netransmisibile  Rezumat anualRezumat final

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”N.Testemițanu”

Dr. hab. Curocichin Ghenadie

Aviz anual

Aviz final

27.

20.80009.8007.27

Infertilitatea masculină – sistemogeneza factorilor de risc, studiul mecanismelor patologice și optimizarea strategiilor de prevenire, monitorizare și tratament în populația RM  Rezumat anualRezumat final

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”N.Testemițanu”

Dr. hab. Dumbrăveanu Ion

Aviz anual

Aviz final

28.

20.80009.8007.28

Abordarea strategică a Tromboembolismului Pulmonar în perioada pre-și postspitalicească în condițiile Republica Moldova  Rezumat anualRezumat final

IMSP Institutul de Cardiologie

Dr. Diaconu Nadejda

Aviz anual

Aviz final

29.

20.80009.8007.29

Studiul epidemiologic al patologiilor endocrine cu răspândire largă în populație (diabet zaharat, obezitate) în R M și strategia managerială  Rezumat anualRezumat final

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”N.Testemițanu”

Dr. Vudu Lorina

Aviz anual

Aviz final

30.

20.80009.8007.30

Tehnologii noi patogenetic argumentate în tratamentul chirurgical complex miniminvaziv laparo-endoscopic și endovascular al pacienților cu complicații potențial letale ale cirozei hapatice  Rezumat anualRezumat final

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”N.Testemițanu”

Dr. hab. Anghelici Gheorghe

Aviz anual

Aviz final

31.

20.80009.8007.31

Reacțiile de adaptare nespecifice generale ale organismului la bolnavii cu coinfecție TB/HIV  Rezumat anualRezumat final

Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril. Draganiuc”

Dr. hab. Djugostran Valeriu

Aviz anual

Aviz final

32.

20.80009.8007.32

Anomaliile congenitale chirurgicale la nou-născut, sugar, adolescent. Chirurgia reconstructivă în afecțiunile malformative congenitale la copil 0-18 ani  Rezumat anualRezumat final

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”N.Testemițanu”

Acad. Gudumac Eva

Aviz anual

Aviz final

33.

20.80009.8007.33

Aspecte evolutive ale sindromului metabolic la copii sub tratament cu inhibitorii lipazei gastrointestinale  Rezumat anualRezumat final

IMSP Institutul de Cardiologie

Dr. Mătrăgună Nelea

Aviz anual

Aviz final

34.

20.80009.8007.34

Alternative terapeutice noi de ameliorare a prognozei de lungă durată a pacienților cu insuficiență cardiacă cronică prin implementarea strategiilor chirurgicale, intervenționale și de recuperare perioperatorie  Rezumat anualRezumat final

IMSP Institutul de Cardiologie

Dr. hab Vataman Eleonora

Aviz anual

Aviz final

35.

20.80009.8007.35

Estimarea riscului pentru sănătatea umană atribuit expunerii la substanțe chimice prioritare în Republica Moldova  Rezumat anualRezumat final

Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Dr. hab. Pînzaru Iurie

Aviz anual

Aviz final

36.

20.80009.8007.36

Abordarea interdisciplinară bioetico-socio-medicală a contigentului vulnerabil de populație cu stare severă de sănătate și posibilitățile de reabilitare   Rezumat anualRezumat final

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”N.Testemițanu”

Dr. hab. Ojovan Vitalie

Aviz anual

Aviz final

37.

20.80009.8007.37

Bolile cronice hepatice și pancreatice: aspecte nutriționale și chirurgicale  Rezumat anualRezumat final

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”N.Testemițanu”

Dr. hab Lupașco Iuliana

Aviz anual

Aviz final

38.

20.80009.8007.38

Abordarea psihooncologică în intervențiile chirurgicale mutilante  Rezumat anualRezumat final

Institutul Oncologic

Dr. Coșciug Natalia

Aviz anual

Aviz final

39.

20.80009.8007.39

Tulburări cognitive majore(demență) la pacienții cu patologie neurodegenerativă și vasculară  Rezumat anualRezumat final

Institutul de Neurologie și Neurochirurgie ”D.Gherman”

Dr. Rotaru Lilia

Aviz anual

Aviz final

40.

20.80009.8007.40

Integrarea mecanismelor epileptogenezei cu scopul creării rețelei de diagnostic și tratament multimodal al epilepsiei  Rezumat anualRezumat final

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”N.Testemițanu”

Acad. Groppa Stanislav

Aviz anual

Aviz final

Înregistrări online