Președintele TÜBİTAK, Prof. Hasan MANDAL: „Avem nevoie de creație în comun pentru a făuri un viitor mai sănătos și durabil!”

08.12.2020
Vizitatori unici: 945

Seria de prelegeri publice, inițiate și organizate de Academia de Științe a Moldovei continuă, iar la acest sfârșit de an 2020, un an pus sub semnul incertitudinii globale, generate de pandemie, Academia vine cu o altă premieră în materie de prelegeri publice. În context, menționăm Prelegerea publică a Prof. Hasan MANDAL, Președintele Consiliului de Cercetare Științifică și Tehnologică din Turcia (TÜBİTAK), susținută la 8 decembrie curent, cu genericul „Crearea în comun pentru un impact pozitiv bazat pe știință, tehnologie și inovare și colaborarea cu Moldova” („Co-Creating for Positive Impact Based on Science, Technology and Innovation & Collaboration with Moldova”).

Prelegerea s-a desfășurat online cu utilizarea platformei ZOOM. La eveniment a participat conducerea Academiei de Științe a Moldovei, Ambasadorul Republicii Moldova în Republica Turcia, Dmitri Croitor, directorul general al Agenției Naționale pentru Cercetare Dezvoltare (ANCD), dr.hab. Olga Tagadiuc, membri ai AȘM, directori de institute, rectori ai universităților, reprezentanți ai comunității științifice.

Evenimentul a demarat cu mesaje de salut, transmise de președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, Ambasadorul Republicii Moldova în Republica Turcia, Dmitri Croitor, directorul general al Agenției Naționale pentru Cercetare Dezvoltare (ANCD), dr.hab. Olga Tagadiuc.

Președintele AȘM acad. Ion Tighineanu a salutat prezența la eveniment a membrilor Academiei de Științe a Moldovei, Excelenței Sale, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Turcia, Dmitri Croitor, reprezentanților comunității științifice, mulțumindu-le pentru prezența la eveniment și interesul manifestat.

Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, l-a salutat pe Prof. Hasan MANDAL la Academia de Științe din Moldova, de data aceasta prin spațiul virtual, sperând că va avea în viitor posibilitatea de a-l întâmpina și în spațiul real și de a-i mulțumi pentru amabilitatea de a prezenta astăzi o prelegere publică la o temă atât de actuală. În numele Prezidiului AȘM și al comunității științifice din Republica Moldova, președintele Ion Tighineanu i-a dorit protagonistului zilei mult succes în activitatea sa multilaterală, exprimând certitudinea că puntea de colaborare științifică dintre cercetătorii din Republica Moldova și Turcia se va consolida și mai mult în anii următori.

Acestea fiind spuse, președintele AȘM a evocat personalitatea Președintelui TÜBİTAK, prezentând o succintă descriere a parcursului activității sale, unde și când și-a început cariera academică, studiile publicate, brevete naționale, precum și aprecierile pe plan național și internațional, funcțiile ocupate de-a lungul anilor ș.a. (Detalii aici)

În mesajul său, Ambasadorul Republicii Moldova în Republica Turcia, E.S. Dmitri Croitor a exprimat onoarea de a participa la acest eveniment de o importanță majoră pentru relațiile de prietenie și colaborare între Republica Moldova și Republica Turcia în domeniul științific, desfășurat în premieră în spațiul virtual al RM. „În calitatea mea de Ambasador al Republicii Moldova în Republica Turcia, am o deosebită plăcere să-l salut la acest eveniment pe un partener de încredere al Moldovei și un prieten drag sufletului, dr. Hasan Mandal, Președintele TÜBİTAK”, a subliniat diplomatul, dorindu-i succes în prezentarea sa, pe care o consideră de reală utilitate pentru comunitatea științifică, dar și pentru cei interesați de ceea ce se realizează în acest domeniu.

În intervenția sa, directorul general al Agenției Naționale pentru Cercetare Dezvoltare (ANCD), dr.hab. Olga Tagadiuc, a menționat că evenimentul de astăzi este o prelegere publică în cadrul seriei de prelegeri publice, organizate de Academia de Științe pentru a crește prestigiul cercetării în societate, dar și conștientizarea de către societate și de cei care i-au decizie în țară despre impactul cercetării științifice asupra dezvoltării socio-economice. „Doar țările care și-au bazat dezvoltarea sa pe cercetarea științifică au atins un nivel social și economic de dezvoltare foarte înalt, demonstrând încă o dată impactul cercetării asupra societății. Actualmente, cercetarea este nu doar interdisciplinară, dar și internațională. Doar eforturile comune ale cercetătorilor din diferite țări ne permit să facem față acelor probleme și provocări cu care se confruntă societatea la nivel global, cum ar fi și pandemia Covid-19”, a remarcat directorul ANCD. Dr.hab. Olga Tagadiuc a specificat că prelegerea pe care o prezintă prof. Hasan MANDAL confirmă o dată în plus că această colaborare este importantă pentru dezvoltarea fiecărei țări, dar și la nivel regional și global. Totodată, directorul ANCD a ținut să-i mulțumescă Prof. Hasan MANDAL pentru implicarea personală și contribuția în inițierea unei colaborări foarte fructuoase între Republica Turcia și Republica Moldova, prin inițierea proiectelor bilaterale comune, dar și crearea oportunităților de cercetări în comun între universitățile, institutele de cercetare din Turcia și cele din Republica Moldova, prin semnarea unor acorduri de colaborare pe care le-a inițiat fiind în vizită în Turcia. „Sperăm ca această colaborare va fi una foarte fructuoasă și va avea continuitate”, a conchis directorul ANCD.

Înainte de a trece la susținerea prelegerii, Prof.  Hasan MANDAL, Președintele TÜBİTAK, a exprimat onoarea de a fi invitat să susțină o prelegere publică, mulțumind conducerii AȘM pentru oportunitatea de a împărtăși din experiența Turciei și a Consiliului de Cercetare Științifică și Tehnologică din Turcia (TÜBİTAK) pentru gestionarea, finanțarea și realizarea cercetărilor în crearea în comun bazată pe știință, tehnologie și inovație. „Colaborarea noastră consolidată a condus la sprijinirea a trei proiecte de cercetare și dezvoltare în cadrul apelului nostru comun în domeniile ingineriei și tehnologiei, medicinii și științelor medicale, agriculturii și mediului. Au fost primite în total 21 de aplicări de proiecte, dintre care trei au fost selectate împreună pentru finanțare”.

Prof.  Hasan MANDAL a menționat și vizita condicerii ANCD la sediul central și institutele TUBITAK din Ankara, în perioada 10-11 noiembrie 2020. „După cum s-a subliniat în timpul vizitei ANCD, ne consolidăm sprijinul pentru procesele orientate spre impact, bazate pe știință și tehnologie între cercetătorii turci și moldoveni. Vizita a oferit, de asemenea, posibilitatea de a face schimb de realizări privind tehnologiile naționale, inclusiv sateliții și sistemele pentru teledetecție”, a punctat președintele TÜBİTAK.

Președintele TÜBİTAK a remarcat extinderea colaborării cu Academia de Științe a Moldovei, venind și cu anumite propuneri. În context, Profesorul a menționat că pentru o colaborare durabilă între ecosistemele de cercetare, e necesară consolidarea dialogului științific cu platformele de comunicare științifică AȘM, și anume: Siguranța și securitatea alimentară;  Securitatea ecologică în contextul schimbărilor accelerate de mediu; Securitate economică, migrație și transformări demografice; Accidente vasculare cerebrale (securitate medicală) etc., problemele speciale pe teme pertinente fiind publicate în revista ASM - AKADEMOS și Jurnalele Științifice ale TÜBİTAK.

Totodată, Președintele TÜBİTAK a accentuat că există oportunitatea de a obține o cooperare mai extinsă, mai profundă și pe termen lung cu ecosistemul de cercetare din Republica Moldova, ANCD și AȘM. În acest sens, Profesorul a subliniat că TÜBİTAK este gata să-și împărtășească experiențele și munca în echipă în cadrul Programului Orizont 2020 cu Republica Moldova pentru Apelurile Europene de Acord Verde (European Green Deal Calls ) și în cadrul viitorului Program Orizont Europa, pentru o transformare sistemică într-o economie modernă și eficientă din punct de vedere al resurselor și competitivă. „Avem nevoie de un viitor al co-creației pentru a făuri un viitor mai sănătos și durabil!”, a declarat Profesorul Hasan MANDAL.

Președintele TÜBİTAK a răspuns la o serie de întrebări, adresate de cei prezenți în sală, precum și de către reprezentanții comunității științifice conectați online. Cu întrebări au intervenit acad. Ion Tighineanu, dr.hab. Olga Tagadiuc, acad. Stanislav Groppa, prorector USMF. Întrebările au vizat preponderent experiența Turciei în domeniu, ce trebuie de întreprins pentru a atinge o colaborare mai dinamică între cercetătorii ambelor țări, precum și suportul TÜBİTAK în dezvoltarea relațiilor de colaborare și proiectelor științifice comune.

Președintele AȘM a mulțumit profesorului Prof.  Hasan MANDAL pentru prelegerea interesantă și extrem de actuală, problemele abordate și modul de identificare a unor soluții pertinente, exprimând speranța la o revedere, cât mai curând, la Academia de Științe a Moldovei, pentru a discuta pe viu spectrul de probleme cu care se confruntă cercetarea. De asemenea, președintele Ion Tighineanu a mulțumit tuturor participanților la eveniment, expresia înaltei considerații fiind transmisă colegilor de la Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia, care au contribuit la realizarea acestui eveniment important, dorindu-le tuturor să aibă grijă de sănătate și mult succes.

Prelegerea a fost susținută în limba engleză.

Evenimentul a fost transmis online și poate fi accesat la link-ul https://idsi.md/tv.

Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM

Categorie:

Înregistrări online