Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, a participat la ședința festivă de consemnare a Zilei Unirii Basarabiei cu România, la Parlamentul R. Moldova

27.03.2021
Vizitatori unici: 585

Acad. Ion Tighineanu „Noi, cei de pe două maluri ale Prutului, suntem sortiți colaborării. Să fim înțelepți și să colaborăm în beneficiul fiecăruia dintre noi și a tuturor comunităților din spațiul actual al României și Republicii Moldova”.

 

Astăzi, 27 martie 2021, se împlinesc 103 ani de la ședința istorică a Sfatului Țării, primul Parlament al Basarabiei, în care s-a votat Unirea provinciei istorice cu România. Cu acest prilej, în sala „Europa” a Parlamentului Republicii Moldova s-a desfășurat, în premieră, o Ședința solemnă de consemnare a Zilei Unirii Basarabiei cu România.

 

Evenimentul a fost inițiat și moderat de istoricul și deputatul în Parlamentul RM, dr. Octavian Țicu. La evenimentul istoric au participat preşedinții Academiilor de Științe din Republica Moldova și din România – acad. Ion Tighineanu și acad. Ioan Aurel Pop, ES, Ambasadorul României în Republica Moldova Daniel Ioniță, reprezentanți ai mediului academic, oameni de cultură, primari şi deputați.

 

Muzica ce a premers începutul ședinței festive a fost cantata scenică „Unirea cea Mare”, scrisă de compozitorul academician Eugen Doga, pe versuri de Nicolae Dabija, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei și prof.dr. Ion Deaconescu, membru de onoare al Academiei de Științe a Moldovei, cu prilejul Centenarului Marii Uniri, lansată în premieră la Craiova, dirijor, Dumitru Cârciumaru, dirijorul Operei de la Craiova. Dr. Octavian Țicu a exprimat regretul pentru faptul că maestrul Doga nu a putut face prezență la ședință festivă, dată fiind starea de sănătate, mulțumindu-i pentru gestul frumos și emoționat de a transmite înregistrarea creației sale.  

 

Pentru primul discurs la ședința festivă a fost invitat președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, care a salutat prezența în cadrul evenimentului istoric a distinșilor reprezentanți ai mediului academic și cultural, președintelui Academiei Române, Excelenței Sale, Ambasadorul României, deputaților. Președintele AȘM a subliniat că la o distanță istorică de 103 ani, Declarația Unirii Basarabiei cu România, „în puterea dreptului istoric și dreptului de neam”, votată nominal deschis de Sfatul Țării, la 27 Martie 1918, a contribuit în mod decisiv la dezvoltarea acestei regiuni. „Astăzi, declarația în cauză, prin realizarea unui obiectiv de ieșire de jure a Basarabiei din cuprinsul fostului Imperiu Rus și unirea cu România, obține o semnificație specială atât pentru întreg poporul românesc, cât și pentru comunitatea științifică. Este o datorie a istoricilor din Republica Moldova și România de a reflecta veridic evenimentele ce au marcat cursul istoriei, de a sublinia rolul personalităților care au pus umărul la deșteptarea și emanciparea națională”, a remarcat acad. Tighineanu. Revenind la programul de activitate al Sfatului Țării, președintele Tighineanu a subliniat că a fost nevoie de un act de curaj al populației de a-și decide propriul destin, iar astăzi este nevoie de cercetări care să pună în evidență semnificația acelui act istoric. În pofida tuturor impedimentelor, președintele AȘM a menționat cu satisfacție că de trei decenii comunitatea științifică din Republica Moldova și România activează în parteneriat pe mai multe dimensiuni, evidențiind în context, acordurile de schimb inter-academic, organizarea în comun a manifestărilor cultural-științifice, vizite reciproce, lecturi academice, expoziții, apariții editoriale și recunoașterea rezultatelor obținute, pregătirea tinerilor specialiști în cadrul școlilor de doctorat și multe-multe alte activități.

 

În calitatea Sa de membru titular al Academiei de Științe a Moldovei și membru de Onoare al Academiei Române, acad. Ion Tighineanu a menționat aportul oamenilor de cultură, a comunităților științifice la crearea multiplelor punți de colaborare și edificare a unui spațiu cultural, științific și educațional comun, a podurilor veritabile ce ne apropie de spațiul comunitar, de valorile europene. „În luarea de cuvânt la 21 noiembrie 2017, în sala plină de istorie a fostului palat al Sfatului Țării, am lansat chemarea de a fi demni de înaintașii neamului nostru. Să nu uităm, că astăzi sau peste ani, ne vor întreba nepoții și strănepoții: cu ce am contribuit noi împreună şi fiecare dintre noi aparte, la propășirea și integrarea acestui petic de pământ, cu oameni harnici, destoinici și ospitalieri, în lumea civilizată”, a punctat președintele AȘM.

 

În numele Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei, academicianul Ion Tighineanu a adresat tuturor felicitări cu prilejul marcării celor 103 ani de la Actul Unirii, reamintind vorba devenită proverbială a vicepreședintelui Academiei Române, acad. Bogdan Simionescu: „Știința ne va oferi soluții la problemele și provocările viitorului. Cu o condiție: să fim înțelepți”. Președintele Tighineanu și-a asumat curajul să adauge câteva cuvinte la cele spuse de Domnul vicepreședinte, subliniind: „Noi, cei de pe două maluri ale Prutului, suntem sortiți colaborării. Să fim înțelepți și să colaborăm în beneficiul fiecăruia dintre noi și a tuturor comunităților din spațiul actual al României și Republicii Moldova” (Discursul integral).

 

În luarea sa de cuvânt, președintele Academiei Române, acad. Ioan Aurel Pop a menționat că încă de la înființare, în 1866, adică acum 155 de ani, Academia Română, ca o mamă iubitoare, a primit în sânul ei și reprezentanți ai Basarabiei. „La 27 martie, toți românii trebuie să se gândească la Țara întregită, așa cum au făcut-o generația lui Ion Inculeț, Pan Halippa, Nicolae Iorga, Ionel Brătianu, încununați de Coroana Regelui Ferdinand și stimulați de gândul bun al Reginei Maria. Prima provincie românească care a dat exemplu de reunire a ținuturilor românești înstrăinate a fost Basarabia. Ea, așa cum spune în Declarația de Unire, venea ca o fiică spre mama sa, România. Avea convingerea respectării principiilor celor mai avansate ale dreptului internațional și avea încrederea în viitorul poporului român. În acel an de glorie 1918, basarabenii, bucovinenii, transilvănenii, bănățenii, maramureșenii s-au umplut de acel farmec sfânt și-au înțeles, pornind de la lecția cronicarilor Grigore Ureche, Miron Costin, Dimitrie Cantemir, Mihail Kogălniceanu că trebuie să urmeze îndemnul unui alt mare moldovean, anume, Vasile Alecsandri și să joace împreună Hora Unirii. La Mulți Ani, Basarabia, de 27 Martie!”, a declarat în mesajul său, președintele Academiei Române.

 

Ședința festivă a continuat cu discursul Ambasadorului României în Republica, ES Daniel Ioniță, urmată de luările de cuvânt ale deputaților, istoricilor și distinșilor intelectuali din Republica Moldova și România, primarilor, prezenți în Sala „Europa”, dar și celor care au intervenit online.

 

În cadrul ședinței în plen au luat cuvântul dr.hab. Gheorghe Cojocaru, directorul Institutului de Istorie, MECC, dr.hab., prof.univ. Alexandru Arseni, deputat în Primul Parlament al R. Moldova, dr. Igor Șarov, rectorul Universității de Stat din Moldova, ex-ministru al Educației, Culturii și Cercetării.

 

Evenimentul a finalizat cu adoptarea Declarației Ședinței Solemne de Consemnare a Zilei de 27 martie 1918.

Înregistrarea video poate fi accesată aici, (incepând cu min. 9).

Eugenia Tofan,

Serviciul de Presă al AȘM

Categorie:
Cuvinte-cheie: