Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu: „Nicolae Dabija a fost străjer al valorilor noastre spirituale și morale, la intersecția a două secole”

16.07.2021
Vizitatori unici: 936

Acad. Mihai Cimpoi: „Noi continuăm drumul nostru spre Europa cu Nicolae Dabija”

Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău a organizat, în parteneriat cu Centrul Academic Internațional Eminescu, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, Primăria Dumbrăveni, județul Suceava și Asociația Culturală „Regal d'Art”, Botoșani, o suită de evenimente pentru a marca ziua nașterii poetului și publicistului Nicolae Dabija, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, membru de onoare al Academiei Române, care, la 15 iulie ar fi împlinit 73 de ani. În cadrul evenimentului au fost lansate cărțile „Acest fulger care am fost: In memoriam Nicolae Dabija”. Suceava, Editura Little Lamb, 2021. Ediție îngrijită de Mihai Chiriac și volumul „Dabija, Nicolae. Rănit din iubire...”. Antologia poeziei de dragoste. Iași: Editura PIM, 2021. Ediție îngrijită și coordonată de Lili BOBU, realizată sub egida Asociației Culturale „REGAL D'ART”, Colecția „REGAL DE POEZIE”.

La eveniment au participat președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, acad. Mihai Cimpoi, dl Valeriu Matei, membru de onoare al Academiei Române și director al Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, dl Ioan Pavăl, primarul com. Dumbrăveni, Mihai Chiriac, secretar al Primăriei, fiica regretaului scriitor, Doina Dabija. Evenimentul i-a avut drept invitați pe primul Președinte al RM, dl Mircea Snegur, Serafim Urechean, Mihai Ghimpu, Iulian Filip, personalități ale vieții culturale.  

În luarea sa de cuvânt, președintele AȘM, Ion Tighineanu a menționat că Nicolae Dabija a fost străjer al Basarabiei la intersecția a două secole. „Astăzi vor fi menționate multe particularități ale activității maestrului Nicolae Dabija. Eu aș vrea să menționez doar un singur aspect, poate unul dintre cele mai importante. Personal, cred că Nicolae Dabija a fost un străjer al Basarabiei, al valorilor noastre spirituale și morale, la intersecția celor două secole. Maestrul veghea, cu ochiul al treilea, apărând dreptatea, adevărul, valorile veritabile ale neamului. În lupta pentru apărarea adevărului și a valorilor s-a manifestat pe deplin talentul său de scriitor. Aici voi menționa și arma inedită a maestrului – cuvântul, rupt din inima dragostei pentru țară și diseminat prin săptămânalul Literatura și Arta, unde erau reflectate toate fenomenele, pozitive și negative, văzute de ochiul al treilea. Astăzi, după plecarea maestrului Nicolae Dabija în eternitate, este important ca ochiul al treilea, cu ajutorul săptămânalului Literatura și Arta, să vegheze în continuare, să promoveze adevărul, cultura, știința, cele mai sacre valori ale neamului nostru”, a punctat președintele AȘM. Totodată, academicianul a reliefat faptul că scriitorul a fost o personalitate proeminentă care s-a manifestat pe deplin în timpurile zbuciumate de la intersecția a două secole - membru al Academiei de Științe a Moldovei, membru de onoare al Academiei Române, membru al Academiei Europene de Științe, Arte și Litere (cu sediul la Paris). „A fost, de fapt, o figură emblematică, care s-a manifestat printr-o vastă creație literară, fiind poet, prozator, publicist, dar și prin participarea activă la viața științifică și culturală a republicii. O deosebită importanță și rezonanță a avut implicarea maestrului în procesul de renaștere națională, în apărarea limbii române și a tuturor valorilor noastre spirituale”, a afirmat președintele Tighineanu, subliniind cu titlu special că Nicolae Dabija ne-a reprezentat în mod excepțional cultura, știința și literatura în lume, având rolul de ambasador veritabil în timpul multiplelor vizite peste hotarele țării.

În numele Prezidiului AȘM, președintele Tighineanu a exprimat mulțumiri dlui Ioan Pavel, primar, dlui Mihai Chiriac, secretar al Primăriei comunei Dumbrăveni, județul Suceava pentru editarea materialelor volumului „În Memoriam Nicolae Dabija”, precum și Centrului Academic Internațional Eminescu, Bibliotecii Municipale Hașdeu, Asociației Culturale Regal d’Art, Institutului Cultural Roman „Mihai Eminescu” pentru organizarea evenimentului și pentru darul frumos cu care au venit de peste Prut.

„Noi continuăm drumul nostru spre Europa cu Nicolae Dabija”, a spus acad. Mihai Cimpoi, „nașul literar” al publicistului. „Și cu ocazia zilei lui de naștere lansăm două cărți foarte importante. E vorba de o carte de amintiri „Fulgerul care am fost”, îngrijită de Mihai Chiriac și editată de Primăria din Dumbrăveni și „Rănit din iubire… Antologie de dragoste”, care conține, bineînțeles, poezia lui de dragoste, unde el a excelat. A editat-o Lili Bobu de la Botoșani, în forma aceasta de unicat bibliofil”, a relevat acad. Cimpoi, precizând că primele cărți vor fi donate Muzeului „Nicolae Dabija” care s-a deschis la USM, imediat după manifestarea de la Centrul Academic Mihai Eminescu. 

Eminescologul Mihai Cimpoi a ținut să specifice și faptul că personalitatea unui poet se alcătuiește din două părți – biografia și creația lui în timpul vieții și posteritatea care îi poate fi fastă sau nefastă. „Și dacă ne gândim la marii poeți români din perioada interbelică, observăm că așa și este. Dar indiferent ce se întâmplă în posteritate, poeții rămân în istoria literaturii române cu ceea ce au creat ei mai bun, cu valorile cu care au sporit patrimoniul nostru cultural național și cel mondial, avem cazul lui Eminescu. Și Nicolae Dabija vine ca să sporească acest patrimoniu cu personalitatea lui deosebită și cu creația lui”, a mai spus criticul literar. În opinia sa, este simbolic faptul că anume în această zi se lansează aceste două volume de amintiri, de eseuri, de articole, de microstudii care evocă personalitatea lui Nicolae Dabija, figura lui emblematică, care a apărut la ideea foarte inspirată a prietenilor de la Dumbrăveni, pe care i-a salutat cu căldură.

La rândul său, primarul com. Dumbrăveni a exprimat onoarea de a fi la Chișinău cu prilejul acestei suite de manifestări dedicate memoriei lui Nicolae Dabija, care este cetățean de onoare al comunei Dumbrăveni. Edilul a anunțat că nici de data aceasta nu au venit cu mâinile goale, iar din respect și onoarea că l-au cunoscut pe acest făuritor al culturii naționale, dincolo de volumul pe care l-au editat, Primăria a instituit și prima medalie „Nicolae Dabija”, a realizat o plachetă „Nicolae Dabija” și a editat un întreg poștal „Nicolae Dabija”, primele exemplare fiind transmise Muzeului „Nicolae Dabija”, dar și familiei Dabija.

„Este primul an în care îl sărbătorim pe tata fără prezența lui. Pentru mine este un an trist, dar prin evenimentele care au loc astăzi, sper că va fi o zi frumoasă și el se va bucura”, a spus Doina Dabija, fiica scriitorului, mulțumind autorilor și îngrijitorilor celor două volume care au umplut de conținut ziua.

Aprecieri ale creației și personalității regretatului scriitor, amintiri și trăiri au fost expuse de acad. Valeriu Matei, Președintele RM Mircea Snegur, Serafim Urechean, Iulian Filip, Mihai Ghimpu ș.a.

În după amiaza zilei, la Universitatea de Stat din Moldova a fost inaugurat Muzeul „Nicolae Dabija”.

Nicolae Dabija s-a stins din viaţă în 12 martie 2021, din cauza complicaţiilor provocate de noul coronavirus.

 

Eugenia Tofan,

Serviciul de Presă al AȘM

Categorie: