Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, a avut o primă întâlnire de lucru cu noul Director General al ANCD, dr.hab. Olga Tagadiuc

06.08.2020
Vizitatori unici: 293

Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, a avut, la 6 august 2020, o primă întâlnire de lucru cu Directorul General nou ales al Agenției Naționale Cercetare Dezvoltare (ANCD), doctor habilitat Olga Tagadiuc.

Înainte de a trece la realizarea agendei de lucru, președintele AȘM a felicitat-o pe Doamna Olga Tagadiuc cu ocazia alegerii sale în funcția de Director General al ANCD, exprimând speranța într-o colaborare fructuoasă în beneficiul ambelor entități, dar, în primul rând, al comunității științifice.

În cadrul întrevederii, au fost abordate mai multe probleme ce vizează activitatea structurilor, în primul rând, aspecte privind metodologia de finanțare instituțională, metodologia de finanțare a proiectelor de cercetare, audierea rapoartelor de cercetare, de transfer tehnologic și dezvoltare a infrastructurii. Președintele AȘM a readus în discuție unele prevederi, pe care le consideră confuze, din actele normative, care stipulează tipurile de concurs, procedura de finanțare, procedura de expertizare etc., motiv pentru care activitatea s-a desfășurat cu mai multe deficiențe. Totodată, s-a discutat problema privind modalitatea de raportare pe proiectele de cercetare fundamentală și aplicativă, de transfer tehnologic, având ca prioritate evaluarea calității și impactul rezultatelor obținute, dat fiind faptul că la ora actuală nu există nici un regulament care ar stipula clar formatul raportării rezultatelor științifice.

Părțile s-au expus deopotrivă asupra deficiențelor în elaborarea regulamentelor, cadrului legal, exprimând de comun acord necesitatea creării unui grup comun de lucru, constituit din reprezentanți ai entităților responsabile de domeniul cercetării și inovării, care să vină cu propuneri pertinente de modificare a unor prevederi în vederea îmbunătățirii situației existente, ce ar stimula în primul rând cercetarea. „Să încercăm să corectăm cu eforturi comune, până nu e prea târziu, unele aspecte care au făcut dificilă activitatea comunității științifice”, a spus președintele AȘM, exprimând speranța că odată cu venirea Doamnei Tagadiuc  în fruntea ANCD, comunicarea va fi una eficientă și activitatea se va desfășura pe un făgaș normal, așa cum ar fi firesc într-o societate cu aspirații europene.    

Noi nu trebuie să inventăm bicicleta, a spus în context Directorul General Olga Tagadiuc, e bine  să preluăm experiența, sub semnul bunelor practici, de la colegii europeni și să le dezvoltăm la noi, acasă.

O altă problemă discutată în cadrul întâlnirii a fost cu privire la relansarea acordurilor de colaborare cu România, Belarus și alte țări, cu atât mai mult că în cadrul vizitei sale la Academia de Științe, în februarie curent, preşedintele Fondului de Finanţare a Cercetărilor Fundamentale (FFCF) din Republica Belarus, acad. Serghei Gaponenko, a remarcat necesitatea extinderii colaborării în cadrul proiectelor comune, reiterând că partea belorusă este interesată în creşterea numărului de proiecte comune cu cercetătorii din Republica Moldova şi extinderea acelor direcţii de cercetare, în care colaborarea poate fi eficientă şi reciproc avantajoasă. Același lucru l-a punctat și vicepreședintele Academiei Române, acad. Bogdan Simionescu, în cadrul vizitei sale de două zile la Chișinău, unde a avut mai multe întrevederi cu persoane responsabile de domeniul cercetării, fiind abordată problema acordurilor bilaterale, schimbului echivalent etc.

„Suntem trei vârfuri al unui triunghi - comunitatea științifică, reprezentată de Academie, ANCD care răspunde de organizarea concursurilor de proiecte, finanțare și MECC care este responsabil de politici și ca prim-pas este necesar de a organiza sau facilita o colaborare eficientă în elaborarea cadrului normativ care va contribui la o finanțare sustenabilă a domeniului de cercetare, atât instituțională, cât și finanțare pe diverse proiecte. A doua direcție de activitate este dezvoltarea colaborărilor internaționale cu agenții de același nivel pentru a facilita accesul cercetătorilor noștri la fonduri internaționale care vor veni să completeze fondurile bugetare și le va permite să facă cercetări de nivel mai înalt. Totodată, va crește și vizibilitatea și atractivitatea cercetătorilor noștri pentru a fi invitați în alte colaborări, dar și noi oportunități de a atrage finanțe în cercetare, deoarece vedem că deficiența cea mai mare este lipsa finanțelor, motiv pentru care cercetările nu pot fi realizate  complet, tineretul pleacă și respectiv viitorul devine incert”, a spus la finele întrevederii noul Director General al ANCD, dr.hab. Olga Tagadiuc.

Președintele AȘM i-a mulțumit Directorului General al ANCD pentru deschidere, pentru vizita sa la Academie, reiterând doleanța, dar și speranța într-o colaborare prolifică de viitor, o comunicare eficientă ce ar facilita revenirea la normalitate, ieșirea din această situație care a afectat atât de dureros știința, comunitatea științifică, cercetătorii.

 

Eugenia Tofan,

Serviciul de Presă al AȘM

Categorie: