Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a avut o întrevedere cu Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Letonia în Republica Moldova, E.S. Uldis Mikuts

22.12.2021
Vizitatori unici: 594

Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a avut astăzi, 22 decembrie 2021, o întrevedere cu Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Letonia în Republica Moldova, E.S. Uldis Mikuts. La întâlnire au participat m.c. Svetlana Cojocaru, vicepreședinte al AȘM și dr. Tudor Braniște, șef Secție management academic și relații externe, AȘM.

În cadrul întrevederii, președintele AȘM a făcut o prezentare succintă a istoriei Academiei de Științe a Moldovei, în care a menționat etapele de transformare a acesteia din 2004 și din 2017. Academicianul a accentuat în mod deosebit succesele Academiei în contextul asocierii la programele comunitare ale Uniunii Europene. De asemenea, președintele Tighineanu a menționat platformele științifice, inaugurate la AȘM, după reforma recentă,  în cadrul cărora se organizează în mod constant activități de comunicare cu societatea prin intermediul lecțiilor publice. În context a fost menționată organizarea, în 2021, a Săptămânii Științei, în cadrul căreia au fost create oportunități atât pentru comunitatea academică, cât și întreaga societate să participe la o serie de prelegeri publice, susținute de personalități științifice de notorietate, savanți de renume, laureați ai Premiului Nobel. Președintele AȘM a informat diplomatul și cu privire la procesul de organizare a audierilor publice ale rapoartelor pe proiectele de cercetare finanțate de la bugetul de stat.

Luând în considerare situația în care se află comunitatea academică din RM, președintele AȘM a exprimat, totodată, îngrijorarea privind subfinanțarea domeniului cercetării științifice (apr. 0.23 % din PIB), fapt ce conduce inevitabil la o infrastructură depășită și dispersarea capitalului uman, fără a mai vorbi de exodul tinerilor.

În cadrul discuției, părțile au abordat oportunități de organizare a unor lecții publice, cu scopul de a informa comunitățile științifice din ambele țări, a iniția și dezvolta colaborări bilaterale, schimb de experiență.

Excelența Sa Uldis Mikuts a mulțumit pentru informația prezentată și a confirmat deschiderea totală privind cooperarea academică dintre Moldova și Letonia, iar un prim pas ar fi organizarea de lecții publice online. Totodată, diplomatul a menționat posibilitățile de mobilitate academică pe care le oferă Letonia pentru studenții din RM, fapt ce ar servi drept exemplu de preluare a bunelor practici.

De asemenea, Ambasadorul leton a accentuat importanța dialogului cu societatea pentru a obține ulterior suport din partea factorilor de decizie. În context, Excelența Sa a menționat câteva grupuri puternice în domeniul științelor exacte și nanobiotehnologiilor din Riga, manifestând interes cu privire la domeniile științifice de top din RM. În acest sens, diplomatul a fost informat cu privire la cercetările interdisciplinare, realizate în Republica Moldova, în domeniile nanotehnologiei și ingineriei biomedicale, chimie și produse farmaceutice, agricultură, biologie etc.

 

Eugenia Tofan,

AȘM

Categorie:

Înregistrări online