Prelegere publică – Ingineria agrară: măsuri de adaptare și opțiuni de atenuare a schimbărilor climatice

06.04.2024
Vizitatori unici: 743

Vineri, 12 aprilie 2024, cu începere de la ora14:00, în Sala Mică a Academiei de Științe a Moldovei (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1), doctorul habilitat în științe tehnice Valerian Cerempei, conferențiar universitar în Departamentul bazele proiectării mașinilor din cadrul Facultății Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi a Universității Tehnice a Moldovei, va prezenta prelegerea publică cu genericul „Ingineria agrară: măsuri de adaptare și opțiuni de atenuare a schimbărilor climatice“. Evenimentul se desfășoară în contextul demarării lucrărilor de primăvară în satele republicii noastre și necesității informării cercetătorilor și specialiștilor din agricultură, precum și a fermierilor cu privire la ingineria agrară și aplicarea ei în noile condiții de schimbări climatice.

Autorul prelegerii Valerian Cerempei este un specialist apreciat în domeniul ingineriei agrare cu o vastă experiență de muncă  și cu un impresionant CV ce îi atestă notorietatea sa. S-a impus în calitate de secretar științific, director general adjunct pentru știință și în cea de director general al Institutului de Tehnică Agricolă „Mecagro” din Chișinău. Din 2020 este Membru al Comisiei de experți ANACEC în domeniul Științelor inginerești și tehnologii (071); membru al Consiliilor Științifice Specializate pentru susținerea tezelor de doctorat (2005 – prezent); membru al Societății Inginerilor de Automobile din Romania SIAR (2021– prezent). Posedă câteva limbi străine.

Pentru realizarea obiectivelor prelegerii vor fi analizați indicatorii dezvoltării economiei mondiale și naționale, precum și reflectate principalele surse de emisie a gazelor cu efect de seră (GES) în agricultură, inclusiv în domeniul ingineriei. Reieșind din datele prezentate și bazându-se pe documente de politici comunitare și naționale, se vor descrie obiectivele strategice de adaptare și de atenuare a schimbărilor climatice în agricultură, inclusiv în domeniul ingineriei agrare.

Unul din obiectivele de bază ale agriculturii moderne constă în diminuarea consumului de materiale și energie, micșorarea pierderilor producției agricole, ceea ce asigură ameliorarea situației ecologice. În acest aspect, sunt propuse și descrise măsuri tehnice de adaptare a producției agricole în sectorul vegetal și cel zootehnic, în activități de manipulare și stocare a producției agricole, precum și în valorificarea potențialului energetic al surselor regenerabile, inclusiv al biocombustibililor solizi densificați, biocombustibililor lichizi (amestecurilor etanol-benzină, biodiesel-motorină) și celor gazoși.

Organizatori ai prelegerii publice sunt Academia de Științe a Moldovei, Universitatea Tehnică a Moldovei și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova.

Prelegerea se va desfășura în format mixt, cu prezență fizică și în format online, pe platforma ZOOM, datele de conexiune:

https://us02web.zoom.us/j/85191434565?pwd=YUc5QzlzRW5UaE1OcU90TmlIeThpUT09 (Meeting ID: 851 91434565  Passcode: 120424).

La eveniment sunt invitați membrii Secției Științe ale Vieții, cadrele didactice, doctoranzii și studenții din domeniul științelor agricole.

Lecția publică este deschisă pentru reprezentanții mass-media.

Tatiana ROTARU

 

 

 

Categorie:

Înregistrări online