Peste 400 de invenții și proiecte inovaționale sunt expuse virtual în cadrul celei de-a XVII-a ediții a Expoziției Internaționale Specializate „INFOINVENT”

18.11.2021
Vizitatori unici: 1012

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării, Agenția Națională pentru Cercetare şi Dezvoltare și Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare organizează, în perioada 17-20 noiembrie 2021, Expoziția Internațională Specializată (EIS) „INFOINVENT”, ediția a XVII-a. Din cauza situației epidemiologice generate de pandemia de coronavirus, ediția curentă se desfășoară în format online.

La ediția curentă a Infoinvent participă inventatori pasionați și consacrați, reprezentanți ai mediului de afaceri deschis spre inovare din mai multe țări, Expoziția include peste 400 de invenții, proiecte inovaționale și produse creative din Republica Moldova, România, China, Vietnam, Coreea, Australia, Croația, Filipine, Malaiezia etc. 

„Știința și invențiile sunt pilonii unei societăți, motiv pentru care sarcina noastră este să susținem oamenii care contribuie la dezvoltare și avansare”, a menționat în cuvântul inaugural Directorul general AGEPI, Eugeniu Rusu. Directorul AGEPI a subliniat că în pofida tuturor provocărilor generate de pandemie, ediția din 2021 a Expoziției Infoinvent este organizată cu aceeași responsabilitate, dedicație și profesionalism.  Domnia Sa a exprimat speranța că expoziția organizată de AGEPI va consolida platforma de comunicare între domeniul de cercetare-inovare, cel educațional și de afaceri, astfel încât majoritatea exponatelor să ajungă la potențialul consumator, regăsindu-se în acțiuni de implementare. Directorul Eugeniu Rusu a dorit succes participanților în promovarea produselor și serviciilor create, iar vizitatorilor delectare virtuală și descoperiri uluitoare.

În cuvântul său de salut, dl Marcelo di Pietro Peralta, Director, reprezentantul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI), a mulțumit pentru invitația și oportunitatea împărtășită de Organizația Mondială de Proprietate Intelectuală. Directorul OMPI a adresat felicitări AGEPI cu ocazia organizării acestui eveniment, precum și partenerilor, susținătorilor și altor contribuitori ai Expoziției, exprimând plăcerea de a fi parte a ediției curente a Infoinvent 2021.  „Felicitări tuturor expozanților care urmează să-și prezintă lucrările. După cum probabil știți, oferim și un premiu pentru inventatori. Este vorba despre o medalie și un premiu pentru o întreprindere, pentru utilizarea proprietății intelectuale. Așteptăm cu nerăbdare să aflăm cine vor fi câștigătorii”, a remarcat reprezentantul OMPI, exprimând deschiderea de cooperare și în continuare cu Guvernul Republicii Moldova și AGEPI.

În numele Ministerului Educației și Cercetării, instituției partenera al  evenimentului, un mesaj de salut a dresat dr. Adriana Cazacu, secretar de stat. Oficialul a subliniat că fiind la cea de-a XVII-a ediție, Expoziția a devenit o tradiție, constituind în același timp o manifestare complexă a rezultatelor proprietății intelectuale, a creativității, inovării, destinate fiind, în primul rând, creatorilor de valori materiale și spirituale. Totodată, această Expoziție, care reunește inventatori, reprezentanți ai mediului academic și de cercetare, ai mediului de afaceri  reprezintă o platformă eficientă de promovare a activităților din domeniul cercetării, inovării, dar și de stabilire a unor parteneriate pentru implementarea rezultatelor acestora și bineînțeles de a atragere a investițiilor.   

Secretarul de stat a accentuat faptul că deși evenimentul se desfășoară online, acest fapt demonstrează cât de importantă este cercetarea și inovarea într-o lume într-o continuă schimbare, într-o lume dinamică, într-o lume flexibilă. Mai mult, remarcă demnitarul, rezultatele activității științifice și de cercetare pot contribui la progresul economic doar fiind corelate cu necesitățile mediului economic și social. În context, Secretarul de stat al MEC a relevat că, consolidarea conexiunii dintre comunitatea științifică și mediul de afaceri, ridicarea nivelului de implementare a rezultatelor cercetării și de absorbție a noilor tehnologii, inclusiv din interiorul țării, constituie principalele priorități ale MEC, în calitate de autoritate responsabilă de elaborare a politicilor în domeniile respective. Acest eveniment, a conchis dr. Adriana Cazacu, reconfirmă faptul că cel mai important factor de progres este capitalul uman, reiterându-se rolul acestuia în generarea valorilor sociale și asigurarea bunăstării economice.

„Astăzi asistăm la inaugurarea celei de-a XVII-a ediții a forumului proprietății intelectuale, creativității și inovării, Expoziția Internațională Specializată „INFOINVENT” fiind organizată de Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, în parteneriat cu mai multe instituții de stat. Academia de Științe a oferit întotdeauna sprijinul și suportul necesar bunei desfășurări ai acestor expoziții specializate, inclusiv prin participarea constantă a membrilor AȘM cu lucrări de excepție. De altfel, evenimentele care ne-au marcat recent au avut ca obiectiv major susținerea și promovarea activității de cercetare și inovare, atragerea investițiilor, valorificarea și implementarea rezultatelor creativității umane, dezvoltarea cooperării tehnico-științifice internaționale”, a menționat în cuvântul său de salut președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu. Președintele AȘM a ținut să sublinieze că în pofida celui de-al doilea an pandemic care nu permite prezența fizică în sală, se observă totuși un aspect mobilizator al comunității și al organizațiilor din domeniile cercetării și inovării, concluzia fiind că nicio pandemie nu este capabilă să oprească evoluția firească a științei, a utilizării rezultatelor cercetării pentru dezvoltarea durabilă a societății.

„Regăsim pe agenda încărcată a expoziției conferințe importante pentru comunitatea academică, în cadrul cărora vor fi abordate subiecte privind inteligența artificială, dezvoltarea afacerilor inovatoare, dreptul de autor, plagiatul, care posedă o importanță și mai mare în era digitalizării. De fiecare dată, asemenea evenimente de anvergură relevă atât rezultatele, cât și schițează unele perspective pe viitor. Câteva zile în urmă, la Glasgow, s-a finalizat Summitul mondial al liderilor lumii, reunit la cea de-a XXVI-a Conferință privind schimbările climatice, la care au participat delegați din multe țări ale lumii. Liderii mondiali au convenit asupra implementării și revizuirii politicilor și programelor agricole pentru a stimula agricultura durabilă, a promova securitatea alimentară, aspecte care trebuie incluse pe ordinea de zi în activitatea noastră. În ajutorul comunității științifice sunt mai multe oportunități deschise ca urmare a semnării, la 27 octombrie curent, la Bruxelles, a Acordului privind participarea Republicii Moldova la Programul-cadru al Uniunii Europene pentru cercetare și Inovare „Orizont Europa” pentru anii 2021–2027”, a declarat prețedintele Ion Tighineanu, adresând felicitări organizatorilor și partenerilor Expoziției Internaționale Specializate „INFOINVENT”, spor la muncă comisiilor de experți și Juriului internațional care au o misiune deloc ușoară în identificarea celor mai bune proiecte depuse la compartimentele anunțate în concurs.

Un mesaj de salut a adresat și dr. Andrei Chiciuc, președintele Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, partener al evenimentului. „Invențiile în cercetare și inovare constituie investiții în viitorul Republicii Moldova. Pe de o parte, acesta ne ajută să ne promovăm și să concurăm pe plan internațional, pe de altă parte, contribuind la soluționarea diverselor provocări din societatea noastră, investițiile în cercetare și inovare impulsionează și procesele de îmbunătățire continuă a nivelului de viață a oamenilor din RM”, a menționat dr. Andrei Chiciuc, remarcând că ANACEC, în calitatea sa de autoritate națională responsabilă de promovarea calității în educație și cercetare, cu un deosebit interes și responsabilitate a acceptat provocarea de a contribui la organizarea Infoinvent. „Suntem absolut convinși de importanța și valoarea evenimentului, devenit deja o tradiție în promovarea celor mai bune elaborări din diverse domenii ale tehnicii și științei din țară, dar și din afara ei, pentru că Infoinvent-ul și din acest an se bucură de o participare importantă a cercetătorilor din multe state ale lumii”, a rezumat președintele ANACEC, exprimând certitudinea că și evenimentul din acest an va contribui la atragerea investițiilor în activitatea de inovare și transfer tehnologic, va stimula cooperarea tehnico-științifică pe plan național și internațional, inclusiv prin inițierea și implementarea proiectelor mixte din diverse domenii.     

Cuvânte de salut au fost adresate și din partea saloanelor partenere ale EIS INFOINVENT, dl Andrei Victor Sandu, președinte al Forului Inventatorilor Români, Iași, România, dl Prof. dr. ing. Vasile Ţopa, Rector, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, președinte al  Salonului Pro Invent, Cluj, România, dl Corneliu Birțoc, Universitatea din Timișoara, dl Aurel Mihai Titu, Universistatea din Sibiu, dr.ahb., prof. Constantin Spînu, şeful Direcţiei cercetare şi inovare a Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică ș.a.

După prezentarea mesajelor de salut, a fost lansată invitația pentru vizitarea standurilor virtuale.

Lucrările participanților sunt expuse în cadrul a cinci compartimente:

Compartimentul I: Invenţii şi soiuri de plante, design industrial;

Compartimentul II: Proiecte de cercetare și inovare;

Compartimentul III: Creaţia tinerilor;

Compartimentul IV: Produse şi servicii inovative;

Compartimentul V: Industrii creative.

Exponatele prezentate vor fi jurizate și premiate pe 19 noiembrie, în cadrul ceremoniei festive de premiere a laureaților Expoziției Internaționale Specializate „INFOINVENT".

Programul manifestărilor aferente EIS „INFOINVENT” cuprinde o Conferință Inovațională Internațională și alte evenimente interactive de promovare a importanței și valorii proprietății intelectuale și inovațiilor pentru dezvoltarea economică a țării și sporirea competitivității produselor și serviciilor autohtone pe piața internă și externă, întregul program urmând să se desfășoare online.

EIS ,,INFOINVENT” reprezintă un forum al proprietății intelectuale, creativității și inovării. Scopul evenimentului este susținerea și promovarea activității de cercetare și inovare, atragerea investițiilor în activitatea de inovare și transfer tehnologic, realizarea proiectelor mixte privind valorificarea și implementarea rezultatelor creativității umane în economia națională, precum și dezvoltarea cooperării tehnico-științifice internaționale.

 

Eugenia Tofan,

AȘM

Categorie: