Peste 200 de cercetători științifici din opt țări ale lumii s-au reunit în cadrul Simpozionului științific internațional „Biotehnologii avansate. Realizări și perspective”

05.10.2022
Vizitatori unici: 762

Timp de două zile, 3-4 octombrie 2022, la Chișinău și-a ținut lucrările cea de-a VI-a ediție a Simpozionului științific internațional cu genericul „Biotehnologii avansate. Realizări și perspective”. Evenimentul este organizat de Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al USM, în parteneriat cu Asociația Științifică a Geneticienilor și Amelioratorilor din Moldova. Forul științific internațional reunește peste 200 de cercetători științifici din 8 țări, reprezentanți ai 9 universități și 26 institute de cercetare, inclusiv din România, Republica Moldova, Ucraina, Cehia, Turcia, Slovacia. Pentru prima dată, forului s-au alăturat cercetători din Azerbaidjan, fapt salutat de organizatori.   

La deschiderea lucrărilor simpozionului au participat președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, rectorul USM, dr. Igor Șarov, reprezentanți ai MEC, Comisiei de Stat pentru atestarea soiurilor de plante din Moldova, ANACEC, acad. Valeriu Tabără, președinte al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” (ASAS), București, România, precum și ai instituțiilor de cercetare de profil din RM - Grădina Botanică (Institut) „Alexandru Ciubotaru”, Institutul de Zoologie, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie, Institutul de Ecologie și Geografie, Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare, din Ucraina  etc. 

Forul științific s-a desfășurat în format hibrid, participanții fiind salutați de directorul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al USM, dr.hab. Larisa Andronic. Directorul IGFPP  a adresat felicitări cercetătorilor care au dat curs unei noi reuniuni a specialiștilor domeniului,  

exprimând gratitudine rectorului USM, președintelui AȘM, președintelui ASAS, oficialilor de la MEC pentru susținere și deschidere în realizarea cu succes a prestigiosului for științific internațional. Dr.hab. Larisa Andronic, care este și președintele comitetului științific și organizatoric al manifestării științifice, a remarcat că ediția curentă a simpozionului are ca obiectiv dezbaterea celor mai recente probleme și subiecte în domeniul biotehnologiilor realizate de savanți din diverse centre științifice. Pe parcursul deceniilor obiectivele biotehnologiilor au fost revizuite, fiind confirmată importanța și competitivitatea acestor tehnologii în obținerea și implementarea inovațiilor. Urmare a dezvoltării conceptelor fundamentale, au fost aprobate instrumentele biotehnologice și a fost găsită aplicabilitate în rezolvarea celor mai diverse probleme din domeniul biologiei, agriculturii, medicinii, prin tehnologiile de cultură de celule și țesuturi, prin tehnologiile moleculare și de diagnostic molecular, biotehnologiile microbiene și medicale. „În mod special este rezumată importanța biotehnologiilor în menținerea identității și evaluării germoplasmei, obținerea și controlul folosirii organismelor modificate genetic în utilizarea rațională a resurselor vegetale”, a subliniat directorul Larisa Andronic.  

După cum s-a menționat, tradițional, simpozionul este organizat în parteneriat cu Asociația Științifică a Geneticienilor și Amelioratorilor din Republica Moldova. În context, un cuvânt de salut a adresat președintele Asociației, acad. Maria Duca. Academicianul a felicitat organizatorii și participanții la simpozion, subliniind importanța acestuia, dar și tematicii abordate. „Astăzi vă întruniți specialiști performanți în domeniu și tematica acestui simpozion este în contextul evenimentelor de astăzi, a zilelor în care trăim, în contextul globalizării, informatizării, în contextul în care biotehnologiile moderne sunt actuale în agricultură, în menținerea sănătății, în tratarea maladiilor, în industria alimentară, în domeniile care sunt specifice țării noastre. Consider că dumneavoastră, cei care vă aduceți contribuția la creșterea nivelului de cunoaștere, în primul rând, la obținerea rezultatelor care se manifestă și se reflectă în noi tehnologii, brevete de invenții, soiuri, hibrizi pe care le promovați, este și actuală, reprezintă un beneficiu și o contribuție substanțială în dezvoltarea țării noastre, pe care ne-o dorim cu toții să fie una prosperă”, a punctat savantul, dorind ca cercetările efectuate să aducă contribuții substanțiale la dezvoltarea biotehnologiilor moderne în țara noastră.

În mesajul său inaugural, rectorul USM, dr. Igor Șarov, a menționat deosebita plăcere de a participa la deschiderea lucrărilor simpozionului, cu atât mai mult că în aceste zile, Universitatea de Stat din Moldova își serbează cea de-a 76-a aniversare. Rectorul USM a venit cu sublinierea că, la o distanță de doar câteva zile, au fost organizate două evenimente importante în acest domeniu, doar că cel organizat la USM, săptămâna trecută, sub egida acad. Maria Duca, a fost dedicat tinerilor cercetători, manifestarea reunind peste 200 de tineri pasionați de cercetare din nouă state ale lumii. Este un lucru care bucură și merită a fi depuse eforturi susținute pentru a asigura o continuitate a acestui important for științific. Totodată, rectorul Igor Șarov a felicitat directorul IGFPP, dr. hab. Larisa Andronic, comitetul organizatoric, pentru eforturile depuse în organizarea și buna desfășurare a evenimentului, care, cu siguranță și-a demonstrat deja sustenabilitatea. De asemenea, rectorul USM a salutat colegii dragi din România, un cuvânt aparte având pentru colegii din Ucraina. „În condițiile unui război, a unei agresiuni a Federației Ruse în Ucraina și a unui război dezlănțuit nu doar în Ucraina, dar și împotriva umanității, libertatea Ucrainei este și libertatea noastră și susținem cercetătorii din Ucraina. Participarea la acest eveniment pentru mine este una foarte importantă”, a relevat dr. Șarov, exprimând mulțumiri cercetătorilor pentru aportul lor care este resimțit de întreaga comunitate universitară și științifică.

Participanții la reuniunea științifică internațională au fost salutați de președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu. Președintele AȘM a subliniat importanța evenimentului, remarcând tematica impresionantă care face agenda celor două zile de lucru a cercetătorilor domeniului. Acad. Tighineanu a folosit oportunitatea de a informa comunitatea științifică despre conferirea recentă a titlului de membru de onoare al AȘM academicianului Valeriu Tabără, președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” din București, România. În context a reiterat speranța într-o colaborare mai eficientă în viitor între cele două academii. Păstrând registrul, președintele AȘM a exprimat felicitări și dlui dr.hab. Valentin Celac, conferențiar cercetător, cercetător științific principal în cadrul IGFPP, care s-a învrednicit de Premiul Național, ediția 2022, pentru realizări în cercetări științifice, inovații și implementări. Acad. Tighineanu a ținut să precizeze, în context, că acest premiu vine și ca o apreciere importantă pentru tot colectivul de cercetători al IGFPP.

Totodată, președintele AȘM a venit cu o notă privind organizarea, la 6 octombrie, la Bratislava, a unui simpozion științific internațional, unde se vor reuni experți cunoscuți din lume ai aceluiași domeniu, pentru a pune în discuție cele mai actuale probleme privind dezvoltarea durabilă, globalizarea etc. Domnia sa a subliniat importanța participării Republicii Moldova la acest eveniment și asta pentru că țara noastră este asociată la Programul European de Cercetare, în acest context inițierea de noi contacte, noi proiecte de cercetare cu cei mai buni experți din lume, pot fi esențiale. Președintele AȘM a adus în discuție și desfășurarea recentă a Conferinței Internaționale pentru Dezvoltare Durabilă și Pace. În acest sens, academicianul a spus că este foarte important ca noi să participăm la restaurarea păcii și că trebuie să facem tot ce putem ca să păstrăm pacea pe planeta noastră.

Salutând participanții la for, dr. Aliona Onofrei, șef  Direcție politici în cercetare și inovare, MEC, a menționat că cercetarea și inovarea este o prioritate a Guvernului RM, alături de educație, sănătate, infrastructură, business și protecția socială. Ministerului Educației și Cercetării i s-a oferit oportunitatea de a implementa și dezvolta nivelul de cercetare, instituția având responsabilități în atingerea obiectivelor propuse pentru a contribui la creșterea rezultatelor și dezvoltarea activităților de inovare. Cercetarea și inovarea, a subliniat funcționarul, oferă soluții și cunoștințe necesare pentru soluționarea problemelor stringente, iar dedicația oamenilor de știință din Republica Moldova și din alte țări în identificarea soluțiilor este foarte importantă. Simpozionul de astăzi are anume menirea de a vedea si explora provocările, oportunitățile, dar și problemele cu care se confruntă comunitatea științifică în eforturile ei de a oferi soluții viabile, evenimentul raportând diverse activități ce țin de agricultură, chimie, tehnologii și, în general, științele naturii.

Acad. Valeriu Tabără, președinte al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, proaspătul membru de onoare al AȘM, a felicitat organizatorii și le-a adus mulțumiri pentru invitația de a participa la această prestigioasă manifestare, dar și pentru curajul de a aborda atare subiecte de importanță excepțională, pentru ceea ce înseamnă prezentul și viitorul. Și aici, a subliniat academicianul, nu este vorba numai de știință, dar și de ceea ce trebuie să rezulte din știință. „Acum, mai mult de cât oricând, problemele legate de noile tehnologii din genetică, ameliorare, problema extinderii biotehnologiilor, de la ceea ce înseamnă agricultură, medicină, industria alimentară, mediu și celelalte, sunt de o importanță majoră pentru cercetarea care vine să argumenteze astfel de demersuri”, a relevat acad. Tabără, care și-a reiterat susținerea necondiționată pentru cercetătorii din Republica Moldova. 

Un cuvânt de salut tuturor participanților, a transmis, în numele membrilor Biroului Secției științe ale vieții a AȘM, acad. Boris Gaina, vicepreședinte al AȘM, coordonatorul Secției științe ale vieții. Acad. Boris Gaina a subliniat importanța manifestării care a reunit reprezentanți ai comunității științifice cu profil biologic și agricol din țară și de peste hotare. Vicepreședintele AȘM a făcut o succintă trecere în revistă a rezultatelor obținute de cercetătorii din cadrul IFGPP, dar și celor din domeniu din țară, remarcând bună imagine pe care o face ani de-a rândul IGFPP atât în țară, cât și peste hotare, grație muncii depuse cu dedicație și responsabilitate. „Să nu uităm niciodată rolul științei fundamentale cu care noi construim viitorul agriculturii, securității alimentare, siguranța alimentară, protecției plantelor, creării noilor soiuri”, a spus acad. Gaina.

 Dat fiind că IGFPP este parte a familiei universitare, la for a participat colegi de la facultatea de Biologie și Pedologie a USM, în frunte cu decanul facultății, dr. Vitalie Sochircă. Universitarul a menționat că Facultatea de biologie și pedologie continuă să rămână o forjerie de cadre, așa cum se știe, pentru științele biologice, silvice, ale mediului, geo-științe. Totodată, decanul a specificat că afilierea instituțiilor de cercetare la USM este o oportunitate pentru toți de a conjuga eforturile, de a îmbina cercetarea cu educația, cu formarea tinerilor specialiști. Dr. Sochircă a spus că USM este deschisă pentru ca studenții, doctoranzii, masteranzii, cadrele didactice de la facultate să fie implicate în procesul de cercetare și în alte activități afiliate domeniilor lor.  

Dr.hab. prof. Leonid Voloșciuc, șef Laborator fitopatologie și biotehnologie în cadrul IGFPP a exprimat bucuria pentru organizarea forului științific, pentru reîntâlnirea cu colegii din diferite instituții și centre, cu care au colaborări de mai mulți ani, dar și bucuria pentru că, spune profesorul, toamna se numără bobocii, adică, se numără și se apreciază și rezultatele lor, a cercetătorilor, care, în pofida tuturor provocărilor care îi încearcă, depun eforturi conjugate pentru a le depăși și a avea satisfacția lucrului făcut bine. Cercetătorul a remarcat prilejul pe care l-a avut săptămâna trecută la USM, de a participa la conferința „Dialogul generațiilor”. Acolo, s-a bucurat să afle că mai sunt rezerve, adică totuși sunt cadre tinere care vin în cercetare și vor continua activitatea științifică în acest domeniu. Este necesar, ca oamenii de știință să propună omenirii anumite remedii, mijloace, tehnici, tehnologii pentru a depăși tot felul de crize și în primul rând, criza ecologică mondială, problemele ecologice care există. Profesorul Voloșciuc a exprimat și bucuria pentru posibilitatea de a participa în calitatea de moderator al primei Secțiuni, care este orientată la cercetările în domeniul biologiei moleculare și celulare, studierii țesuturilor modulare și tehnologiilor moderne.

Evenimentul a continuat cu prezentarea rapoartelor științifice în plen. Sesiunea rapoartelor în plen a fost deschisă de acad. Acad. Valeriu Tabără, președinte al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.

Simpozionul s-a desfășurat în cadrul a cinci secțiuni: Biologii moleculare și celulare, Biotehnologii și cultură de țesuturi, Macrocompuși și procese metabolice, Protecția mediului și biotehnologii de mediu, Conservarea și utilizarea a resurselor genetice.

Simpozionul a inclus și o expoziție de rapoarte-poster, elaborate de colective de cercetători, care impresionează prin modul și stilul de prezentare, acesta fiind destul de original și interesant. Potrivit organizatorilor, expoziția reflectă nu doar rezultatele principale din 2021-2022, dar și activitatea din anii precedenți, generalizări la ceea ce a fost efectuat până acum. Impresionează și modul și stilul de prezentare care este destul de original și interesant.

 

 

Eugenia Tofan,

AȘM

 

 

Categorie:

Înregistrări online