O nouă acțiune academică de consolidare a spațiului științific și cultural românesc

08.06.2024
Vizitatori unici: 481

Vineri, 7 iunie 2024, în vâltoarea numeroaselor evenimente organizate la Chișinău pentru a comemora 135 de ani de la moartea poetului național Mihai Eminescu, mai mulți oameni de știință și cultură din România au vizitat Academia de Științe a Moldovei. Această acțiune se încadrează optim în activitățile realizate de AȘM în parteneriat cu Academia Română, precum și cu institutele și centrele de cercetare, universitățile, muzeele din România, având ca misiune consolidarea spațiului comun românesc științific și cultural, în traseul Republicii Moldova de integrare în Uniunea Europeană. 

La întrevedere au participat acad. Ion TIGHINEANU, Președintele Academiei de Științe a Moldovei; acad. Mihai CIMPOI, președinte al Consiliului Academicienilor; mem. cor. Ion HADÂRCĂ, vicepreședinte, conducător al Secției Științe sociale, economice, umanistice și arte a AȘM, iar delegația din România a fost reprezentată de acad., graficianul Mircea DUMITRESCU (ales recent membru titular al Academiei Române); prof. univ. dr. Mircea A. DIACONU, prorector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava; prof. univ. dr. Nicolae BRÂNZEA, director adjunct al Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi”; prof. univ. dr. Ioan CRISTESCU, directorul general al Muzeului Literaturii Române din București; dr. Virgil Ștefan NIȚULESCU, managerul Muzeului Naţional al Ţăranului Român; Cristina POPESCU, director Romfilatelia; prof. dr. Mihail NEAGU, directorul Bibliotecii Române din Freiburg, Germania; Ioan PAVĂL, primarul comunei Dumbrăveni din județul Suceava.  

Participanții la discuție au abordat o gamă largă de probleme, aducând un elogiu Luceafărului Literaturii Române Mihai Eminescu la 135 de ani de eternitate și oportunitățile de marcare în anul 2024 a Zilei Limbii Române, la 31 august, precum și buna desfășurare a Congresului Mondial al Eminescologilor ajuns la cea de-a XIII-a ediție, organizat tradițional la sfârșit de august și început de septembrie. Cercetătorii au făcut schimb de opinii și cu referire la asemenea aspecte semnificative precum colaborarea fructuoasă între cele două academii – Academia de Științe a Moldovei și Academia Română; activitatea instituțiilor academice; locul și rolul universităților în circuitul științific; ponderea educației și cercetării în societatea contemporană; importanța publicațiilor științifice, diseminate în versiunea tipărită și cea digitală etc.  

În dialogul științific-cultural au fost punctate mai multe fațete ale activității instituțiilor pe care le reprezintă participanții, fiind iminentă organizarea mai multor mese rotunde, simpozioane și conferințe pentru a lua în discuție problemele stringente ale societății, or, vocea argumentată a oamenilor de știință și de cultură trebuie să fie auzită, iar rezultatele cercetărilor să fie absorbite de comunitatea științifică, de societate, de mediul universitar și cel de afaceri.  

Pe finalul întrevederii, colegii din România, deopotrivă cu invitația de a participa la evenimentele academice, au primit edițiile recente ale revistei de știință, inovare, cultură și artă „Akademos”, care sunt în acces deschis la link-urile (https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Akademos%201_2024_web.pdf; http://akademos.asm.md/files/Akademos_4_2023_web_0.pdf). De asemenea, colecția Sălii de Lectură a AȘM s-a îmbogățit cu noile donații de carte din partea domnului Ioan Pavăl, primar al comunei Dumbrăveni, județul Suceava, precum și albumul recent editat de Romfilatelia, doamna director Cristina Popescu subliniind că „marca poştală este un ambasador tăcut, dar prezent”. 

Dialogul constructiv al cercetătorilor, managerilor, oamenilor de cultură de pe ambele maluri ale Prutului va continua, cu siguranță, deschizând noi oportunități de colaborare și de consolidare a spațiului românesc comun. 

Dr. hab. Liliana CONDRATICOVA, Secretar Științific General al AȘM 

 

Categorie:

Înregistrări online