O carte consacrată savantului, profesorului, medicului legist și enciclopedistului Gheorghe Baciu, a fost lansată de Ziua Mondială a Științei

11.11.2021
Vizitatori unici: 1233

Prof. Gheorghe Baciu: „Vă doresc viceversa, să luptăm cu răul, că el vine din toate părțile

și anotimpurile se mai schimbă, dar noi trebuie să ne luptăm lupta pașnică, frumoasă”.

Lansare de carte de Ziua Mondială a Științei pentru Pace și Dezvolatare. Ce poate fi mai frumos decât să sărbătorești ziua științei, ziua profesională, cum ar veni, cu/și printre cărți.

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” și Centrul de Medicină Legală au organizat la 10 noiembrie 2021, lansarea cărții „Profesor universitar Gheorghe Baciu: Savant, Manager, Om al Cetății”, autori – Emil Ceban, Ion Bahnarel și Ion Valer Xenofontov.

Evenimentul de lansare, după cum se observă din chiar titlul lucrării, a fost o dedicație pentru profesorul, savantul, medicul legist  Gheorghe Baciu, alias „Sherlock Holmes de Moldova”, „un urmaș demn al lui Hippocrates și un bun amic a lui Herodotus”, cum i-a spus unul din autorii lucrării, dr. Ion Xenofontov, un fenomen unic în spațiul cultural românesc, Profesorul  profesorilor, cum îl numesc discipolii.

Manifestarea a avut loc la Centrul de Medicină Legală, la care au participat reprezentanți ai USMF „Nicolae Testemițanu”, Centrului de Medicină Legală, autorii cărții, discipoli, prieteni și colegi ai profesorului Baciu. Evenimentul s-a lăsat nu doar cu lansarea cărții, ci și cu dezvelirea bustului savantului în cadrul Centrului de Medicină Legală. Mai mult, la intrarea în incinta Centrului a fost organizată o impresionantă expoziție de carte, semnată de profesorul Gheorghe Baciu. Bibliografia cercetătorului însumează peste 700 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 98 de monografii, manuale și materiale instructive, 11 brevete de invenții, 93 de certificate de inovații publicate în ţară şi peste hotare. Sub conducerea profesorului universitar Gheorghe Baciu au fost realizate și susținute două teze de doctor habilitat, cinci teze de doctor în științe medicale și 16 teze de master.

„Astăzi ne-am întâlnit aici pentru a-i aduce un omagiu de profundă recunoștință Dlui Gheorghe Baciu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, ex-șef al Catedrei de medicină legală, care recent a atins venerabila vârstă de 85 de ani. Profesorul Gheorghe Baciu este unul din pilonii medicinei autohtone, un slujitor fidel al învățământului superior medical, un talentat savant și manager, un veritabil model de dăruire profesiei, Alma Mater și societății. Domnia Sa este reprezentantul unei generații de savanți-medici iluștri, pedagogi și manageri cu renume și fapte de o vastă rezonanță. Anume reprezentanții acestei generații au pus temelia învățământului superior medical și al sistemului național de sănătate, au creat școli științifice în cele mai diverse domenii, au construit și consolidat baza tehnico-materială a medicinei autohtone, au creat condiții favorabile pentru dezvoltarea asistenței medicale specializate etc.”, a remarcat rectorul USMF, dr.hab, prof. Emil Ceban, unul din autorii cărții, moderator al evenimentului de lansare, subliniind că această pleiadă de personalități notorii constituie mândria națională, căreia i se datorează și prestigiul de care se bucură Universitatea în țară și peste hotare.

Făcând o incursiune în parcursul biografic al protagonistului, rectorul Ceban a exprimat certitudinea că prof. Gheorghe Baciu este o persoană împlinită, Domnia Sa întruchipând în sine frumoase calități de om, cu o reputație ireproșabilă, pedagog și educator iscusit, talentat savant.

Rectorul USMF a apreciat că prof. Gheorghe Baciu este un adevărat patriot al plaiului și neamului nostru, îndrăgostit de cultură, limbă și istoria lui, dragoste pe care o altoiește încontinuu generațiilor tinere. De asemenea, prof. Ceban a menționat activitatea multilaterală, înaltul profesionalism și contribuția substanțială a prof. Baciu în organizarea și dezvoltarea Serviciului național de medicină legală, dar și activitatea publicistică în domeniul istoriei medicinei autohtone, care sunt înalt apreciate de către statul nostru și toți acei care-l cunosc. Pentru merite deosebite în activitatea prodigioasă, de durată, profesorul a fost decorat cu mai multe distincții de stat, devenind și Laureat al Premiului Național, ediția 2017, iar în 2019 a fost inclus în enciclopedia scriitorilor români contemporani de pretutindeni.

Cu titlu special, rectorul Emil Ceban a exprimat profunda recunoștință prof. Gheorghe Baciu pentru contribuția substanțială în alcătuirea și editarea materialelor despre USMF cu prilejul aniversării a 75-a de la fondare, calificându-l drept adevăratul cronicar al Alma Mater. „Prin operele literare valoroase, consacrate istoriei Universității și personalităților de vază, care au făurit și care scriu istoria medicinei, Dvs dl profesor, contribuiți la sporirea vizibilității imaginei și prestigiului Alma Mater, la educarea tineretului studios și a viitoarelor generații de medici, la eternizarea istoriei medicinei și a învățământului superior medical în țara noastră”, a relevat rectorul USMF. În acest context, a specificat rectorul Ceban, un frumos omagiu parcursului vieții și activității rodnice a prof. Baciu în cei 85 de ani, trăiți cu o maximă intensitate, reprezintă și lucrarea intitulată  „Profesor universitar Gheorghe Baciu: Savant, Manager, Om al Cetății”, autori – Emil Ceban, Ion Bahnarel și Ion Valer Xenofontov. Rectorul Ceban a menționat că a fost o onoare pentru el să facă parte din echipă şi că astfel de personalităţi trebuie apreciate pentru ceea ce fac. „S-a lucrat mai mult de un an asupra acestei cărţi. Omul fiind în viaţă îi spunem mulţumesc şi îl apreciem pentru tot ce face, ce a făcut, ce lasă în urma sa”, a conchis prof. Emil Ceban. În numele co-autorilor și comunității academice universitare, rectorul USM i-a dorit omagiatului mulți ani viguroși, sănătate, energie și forțe creatoare și să bucure și în continuare cu noi creații.  

„Astăzi este Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare și cred că este un simbolism că anume astăzi apreciem împreună rezultatele distinsului profesor universitar Gheorghe Baciu, un savant cunoscut, un manager iscusit, un profesor, scriitor și om al cetății, iar cetatea de această dată este palatul cercetării științifice în domeniul medicinii legale. A reușit foarte multe, a zidit, a pregătit cadre, a deschis centre și a pus baza activității în domeniul medicinii legale. A cercetat și a modelat diverse situații, cauzele deceselor multor personalități. Domnul profesor este un exemplu pentru noi, se spune că este profesorul profesorilor, aș mai adăuga că este profesorul profesorilor și al multor academicieni. Pentru membrii AȘM este foarte important că Dvs ați activat la Academia de Științe a Moldovei și ați fost primul secretar științific al Secției de științe medicale din cadrul AȘM. Și la Academie, și oriunde ați activat, ați fost un exemplu, v-a caracterizat dăruirea de sine, v-a caracterizat munca asiduă, consacrarea totală”, a spus președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu.

În semn de recunoștință, Prezidiul AȘM i-a conferit domnului Gheorghe Baciu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, USMF ,,Nicolae Testimițanu”, Medalia „Dimitrie Cantemir”, cea mai înaltă distincție a AȘM, pentru contribuții valoroase la dezvoltarea învățământului superior medical și farmaceutic, realizări științifico-practice remarcabile în domeniul medicinii legale, aportul substanțial în procesul de pregătire a medicilor și farmaciștilor din Republica Moldova, precum și cu prilejul onorabilei vârste de 85 de ani.

Profesorul Ion Bahnărel, cel de-al doilea co-autor al lucrării a spus că nu dorește să vorbească despre carte, lăsând asta la discreția fiecăruia, de a citi și de a se convinge „că omul acesta a făcut mai mult decât se poate de făcut într-o viață de om”. El a venit mai curând, pentru a transmite un mesaj din partea bucovinenilor, pentru că domnul Gheorghe Baciu are prieteni peste tot. Profesorul a transmis mesaje de apreciere și recunoștință din partea departamentului de medicină preventivă, din partea disciplinei de igienă cu care a colaborat. „Domnul Baciu ne-a fost profesor, după care am devenit colegi, vecini, prieteni și astfel colaborarea noastră a constat nu doar din vorbe, au fost multe fapte, în elaborarea actelor legislative și normative, în editarea de lucrări, pregătirea doctoranzilor. A fost o colaborare frumoasă, iar nu de mult l-am avut și în calitate de oaspete la Bucovina. Acolo am văzut cine este profesorul Baciu, toată lumea îl cunoștea, se simțea ca la el acasă”, a spus cu căldură prof. Ion Bahnarel.

Dr. Ion Valer Xenofontov, cel de-al treilea co-autor al lucrării, care s-a îngrijit de componenta activității științifice a domeniului istoriei, publicisticii, cercetărilor științifice în domeniul istoriei,  cercetărilor enciclopedice, biografiilor științifice din opera profesorului Baciu, a menționat că profesorul Gh. Baciu, alias „Sherlock Holmes de Moldova”, este un fenomen unic în spațiul cultural românesc. Fiind unul din cercetătorii care sapă adânc și cu multă relevanță în arhivele istoriei, dar și al profilurilor biografice ale personalităților notorii, autorul Xenofontov a specificat că prof. Gheorghe Baciu s-a remarcat plenar în domeniul medicinei legale (activitate clinică), în domeniul științei medicale, este ctitorul Centrului de Medicină Legală și al Secției de Științe Medicale a Academiei de Științe a Moldovei, este profesorul profesorilor. „În ultimele două decenii, pe enciclopedistul Gheorghe Baciu îl găsim activ în spațiul publicistic, al istoriei științei, al cercetărilor biografice. Este poet sacral și patriot. A elaborat cea mai reușită lucrare consacrată orașului Bălți. Este ultimul militant din echipa patriotului Nicolae Testemițanu, rectorul Institutului de Stat de Medicină din Chișinău (1959–1963), ministrul ocrotirii sănătății al RSSM (1963– 1968), membru de onoare al Academiei de Științe a Moldovei (post-mortem, 2011), acuzat de manifestări naționaliste. Această atitudine civică și patriotică îi va marca itinerarul profesional. Caz excepțional pentru Institutul de Stat de Medicină din Chișinău, în pofida faptului că Gheorghe Baciu era doctor habilitat în științe medicale, a fost „înghețat” pentru mai mulți ani în funcția de simplu asistent universitar la Alma Mater (!) Fiți siguri, în timp ce veți citi aceste rânduri, profesorul Baciu va sta la masa de lucru și va elabora un nou proiect editorial. Gheorghe Baciu este un urmaș demn al lui Hippocrates și un bun amic a lui Herodotus”, a declarat istoricul cercetător Ion Xenofontov.

Directorul Centrului de Medicină Legală, dl Vasile Șarpe, discipolul prof. Baciu, a ținut să mulțumească colectivului de autori că au lăsat pe foaie scris ceea ce mulți nu cunosc. De asemenea, Domnia Sa a mulțumit profesorului Baciu, pentru că a ales anume Centrul de Medicină Legală pentru instalarea bustului. „Acesta va fi un simbol și o imagine pentru instituție, fiindcă toți noi trebuie să ne mândrim cu oamenii care au marcat specialitatea noastră”, a apreciat discipolul.

Cuvinte de apreciere și recunoștință au avut și acad. Stanislav Groppa, prorector USMF, prof. universitar Andrei Pădure, Șef catedră Medicină legală, sculptorul și pictorul Gheorghe Postovanu, autorul bustului, precum și Părintele Ioan Ciuntu, care i-a cântat La Mulți Ani omagiatului zilei.

„Vă mulțumesc, în primul rând, pentru că suntem împreună în ziua aceasta. Vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase, poate prea m-ați lăudat. Vă doresc viceversa, să luptăm cu răul, că el vine din toate părțile și anotimpurile se mai schimbă, dar noi trebuie să ne luptăm lupta pașnică, frumoasă”, a spus cu aceeași căldură, bunătate și aceeași blândețe în voce protagonistul lucrării, Gheorghe Baciu. Cât despre lucrare, profesorul spune că în ea este descris tot ceea ce a făcut în viaţă. „Este despre viaţa mea, despre cărţile mele. Este scrisă pe baza cărţilor mele. Autorii au luat din cărţile mele şi le-au adunat în una. Vă mulţumesc de cuvintele frumoase”, a spus cu gratitudine enciclopedistul. 

Lucrarea este consacrată savantului și medicului legist Gheorghe Baciu, personalitate renumită în țară și peste hotare pentru realizările sale în domeniile medicinei legale, istoriei științelor medicale, biografisticii, publicisticii istorico-medicale, istoriei românilor și celei universale. Volumul  prezintă portretul protagonistului în diferite ipostaze ale activității sale: științifică, didactică, managerială, civică etc. și este lansată în contextul aniversării a 85-a de la nașterea distinsului profesor. Cartea este adresată profesorilor, cercetătorilor științifici, medicilor, istoricilor, studenților-doctoranzi, masteranzilor și studenților, precum și publicului larg de cititori.

 

Eugenia Tofan,

AȘM

Categorie: