NICOLAE DABIJA, FIGURĂ EMBLEMATICĂ A CULTURII NAȚIONALE

13.07.2023
Vizitatori unici: 915

Marcăm 75 de ani de la nașterea lui Nicolae Dabija cu certitudinea că a fost o figură emblematică, care a avut un impact deosebit asupra schimbării paradigmei literare, luptei pentru limba și ființa noastră, pentru conștientizarea faptului că avem valori cu care ne putem încadra în dialogul european și universal al culturilor.

Volumul său de debut „Ochiul al treilea”, a consacrat o personalitate de seamă și o generație, al cărei lider a fost: cea denumită de critica literară „generația ochiului al treilea”, care a venit să continue manifestul estetic, etic și civic al generației strălucite a lui Grigore Vieru.

Inestimabilă este și participarea sa - prin poezia lirică și combatantă, prin luările de cuvânt și publicistică – la Renașterea Națională basarabeană, el fiind acela care a ieșit pe baricade și care a semnat texte de importanță istorică. Săptămânalul „Literatura și arta” a devenit, sub îndrumarea sa, o publicație care a trezit conștiința de sine a românilor basarabeni, continuând spiritul gazetăriei eminesciene.

Academicianul Dabija a condus cenacluri, formații democratice, reuniuni literare și culturale de înalt rang. Romanul Tema pentru acasă a cunoscut o popularitate deosebită, fiind tradus în multe limbi și înalt apreciat în Franța, Italia, SUA și pe alte meridiane, iar poemele inspirate, legate de tradiție, conținând și o poetică inventivă, i-au adus numeroase Premii naționale și internaționale.

Regretatul academician Eugen Simion menționa că poezia dabijianăa apărat „valorile morale și spirituale ale unei nații amenințate să-și piardă identitatea” și „oscilează între poezia apolitică propriu-zisă și poezia ca stare de suflet”.

Ca membru al Academiei Române și al Academiei de Științe a Moldovei, literatul a avut și preocupări științifice, publicând o Antologie a poeziei vechi moldovenești (1987), în care a inclus 53 de autori (traducători, cronicari, cărturari, poeți de curte, mitropoliți, copiști de texte religioase), în baza manuscriselor găsite de el în arhivele și bibliotecile din Rusia, Polonia, Ucraina. Ele prezintă o valoare documentară deosebită și adesea și literară, anunțând evoluția literaturii române din secolele următoare.

Nicolae Dabija rămâne pentru noi un model de slujire neamului, de dăruire exemplară culturii și limbii românești.

Acad. Ioan-Aurel POP,

Președinte al Academiei Române

Acad. Ion TIGHINEANU,

Președinte al Academiei de Științe a Moldovei

„Literatura și arta” nr. 28-29 (4061-4062), 13 iulie 2023

 

Categorie:

Înregistrări online