NATO: 75 – o aniversare celebrată la Academia de Științe

11.04.2024
Vizitatori unici: 911

La 10 aprilie 2024, în incinta Academiei de Științe a Moldovei, a avut loc prelegerea publică cu genericul „Alianța Nord-Atlantică: 75 de ani de activitate” susținută de membrul corespondent Victor Juc, directorul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al USM. Moderatorul acestei întruniri m.c. Ion Hadârcă, vicepreședinte al AȘM, a subliniat importanța și semnificația acestui eveniment marcat pe întregul continent european. NATO, după cum se cunoaște, este o alianță politico-militară, creată prin Tratatul Atlanticului de Nord la 4 aprilie 1949, la Washington, de SUA, Canada și alte zece state europene. În prezent, numărul acestora constituie 32 de state membre din Europa și America de Nord. Obiectivele NATO țin de asigurarea securității și stabilității regionale și internaționale, managementului crizelor internaționale, apărării cibernetice, securității energetice, punerea în aplicare a unui sistem comun de apărare.

La inaugurarea prelegerii publice, acad. Ion Tighineanu, președintele Academiei de Științe a Moldovei, a menționat că Republica Moldova este implicată în activităţi ştiinţifice organizate de NATO, începând cu anii `90. Oameni de ştiinţă şi experţi de la noi au organizat conferințe finanțate de Alianță și au participat la numeroase evenimente ştiinţifice în calitate de experţi. Dar astăzi ne-a amintit, poate cu nostalgie, de primul Simpozion științific convocat la Chișinău, în 1996, președinte al Comitetului organizatoric fiind academicianul Sergiu Rădăuțanu. În continuare, președintele AȘM a precizat că primul proiect în domeniul nanotehnologiilor l-a câștigat în anul 1997 cu suportul financiar din partea Alianței Tratatului Atlanticului de Nord. Această realizare de succes a pus temelia viitoarelor cercetări într-un nou domeniu interesant și de mare actualitate științifică și practică. La finele ultimului deceniu al secolului trecut, cu susținerea NATO, a fost creată Rețeaua Informațională pentru Cercetare și Educație în Republica Moldova gestionată de Asociația RENAM (RENAM - Research and Educational Networking Association of Moldova). La final, acad. Ion Tighineanu a arătat că în prezent cercetătorii noștri participă în diverse proiecte ce au tangență cu securitatea ecologică, securitatea cibernetică, măsuri de securitate împotriva terorismului etc.

Autorul prelegerii „Alianța Nord-Atlantică: 75 de ani de activitate” m.c. Victor Juc, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, a subliniat din start că activitatea și imaginea Alianței Nord-Atlantice sunt mai puțin cunoscute de publicul larg din Republica Moldova. Se creează impresia că războiul din Ucraina, declanșat de Federația Rusă, aproape că nu a schimbat percepțiile concetățenilor noștri față de NATO. Dacă popoarele Finlandei și Suediei au realizat integrarea euroatlantică, preferând să participe la mecanismele apărării colective, populația Republicii Moldova rămâne cu o ușoară majoritate ancorată pe neutralitatea autoproclamată.

NATO a fost fondată pentru a asigura securitatea și apărarea statelor semnatare, bunăstarea și stabilitatea, libertățile individuale și litera legii într-un context intern democratic. Trecând în revistă articolele din cadrul Tratatului de la Washington semnat la 4 aprilie 1949 de 12 state fondatoare, m.c. Victor Juc s-a oprit detaliat la unele dintre acestea, argumentând că NATO este o instituție de cooperare multilaterală de caracter politico-militar. Spiritul de echipă este fortificat prin apărare colectivă și interoperabilitate.

Referitor la relațiile dintre Republica Moldova și Alianța Nord-Atlantică, raportorul a menționat că NATO respectă statutul de neutralitate al Republicii Moldova, însă integrarea euroatlantică este o componentă a interesului nostru național. Nu trebuie de uitat că NATO a acordat asistență pe coordonata nonmilitară, cum ar fi evacuarea și nimicirea pesticidelor, rămase din perioada sovietică. Un alt aspect important al colaborării dintre cele două părți a fost implementat în cadrul Programului „Știință pentru Pace și Securitate” – granturile de care au beneficiat mai mulți cercetători științifici.

Prezent la eveniment, m.c. Victor Moraru, profesor universitar, membru al Secției științe sociale, economice, umanistice și arte a AȘM, a remarcat oportunitatea sensibilizării opiniei publice în legătură cu activitatea celei mai importante organizații politico-militare și, totodată, a apreciat ideea dezbaterii în mediul științific a problemelor ce țin de viitorul politic al Republicii Moldova.

Și dacă vorbeam mai sus de numeroase granturi de care au beneficiat mai mulți tineri cercetători științifici la sfârșitul anilor `90 ai secolului trecut, unul dintre ei a fost Victor Moraru, care, în cadrul programului special „Granturi de cercetare ale NATO – Consiliului de Parteneriat Euro-Atlantic”, a câștigat prin concurs finanțarea proiectului pentru realizarea studiului „La Republique de Moldova a la recherche des voies vers la stabilite et la securite de la region dans le contexte des relations entre l'OTAN et la Russie” – „Republica Moldova în căutarea căilor spre stabilitatea și securitatea regiunii în contextul relațiilor NATO – Rusia”. Studiul a fost publicat, a avut recenzii în mediul științific european, multiple citări. În urma cercetării efectuate, anumite concluzii formulate cu 25 de ani în urmă, nu și-au pierdut actualitatea lor: Neutralitatea Republicii Moldova este un bluf politic, o iluzie periculoasă; Doctrina promovată de Federația Rusă se arată a fi, așa cum a calificat-o Zbigniew Brzezinski, „o iluzie geopolitică”; Apropierea Republicii Moldova de NATO denotă o viziune realistă și marchează o variantă reușită de convergență a intereselor ambelor părți.

Ținând cont de faptul că NATO reprezintă un factor important al construcției spațiului european de securitate, stabilirea unor raporturi între Republica Moldova și Alianța Nord-Atlantică poate asigura un control mai bun al situației în Sud-Estul Europei. Lansarea relațiilor cu NATO oferă Republicii Moldova posibilitatea incontestabilă de a crea o bază durabilă pentru securitatea sa națională, a concluzionat prof. Victor Moraru. El a formulat și o temă pentru o viitoare teză de doctorat: „NATO în agenda politică și mediatică a Republicii Moldova”. Sună bine, succes celui care o va solicita spre realizare.

La prelegerea publică „Alianța Nord-Atlantică: 75 de ani de activitate” au participat membrii Secției științe sociale, economice, umanistice și arte a AȘM.

 

Tatiana ROTARU

 

 

 

 

Categorie:

Înregistrări online