In memoriam: Mircea Snegur – Primul Președinte al Republicii Moldova, Doctor Honoris Causa al AȘM

14.09.2023
Vizitatori unici: 814

Cu profundă tristețe am aflat vestea trecerii în eternitate a lui Mircea Snegur, Primul Președinte al Republicii Moldova, Doctor Honoris Causa al Academiei de Științe a Moldovei, dr. în științe agricole. Mircea Snegur a avut contribuții substanțiale și un rol decisiv în obținerea independenței, promovarea libertății și suveranității Republicii Moldova. Numele său a intrat pe veci în istoria țării noastre datorită actului de Proclamare a Declarației de Independență a Republicii Moldova la 27 august 1991.

Primul Președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, a fost purtător al unui destin neordinar. Soarta i-a hărăzit să ajungă în vâltoarea frământărilor social-politice ce au cuprins plaiul moldav în anii `80-`90 ai secolului trecut, atunci reușind să facă față dificilelor circumstanțe în care s-a produs devenirea Republicii Moldova ca stat. A știut să-și asume responsabilitatea, dăruindu-se plenar destinului tânărului stat independent, de numele lui fiind indisolubil legate cele mai cruciale momente ale începutului: proclamarea independenței Republicii Moldova ca „stat suveran, independent și democratic, liber să-și hotărască prezentul și viitorul, fără nici un amestec din afară, în conformitate cu idealurile și năzuințele sfinte ale poporului în spațiul istoric și etnic al devenirii sale naționale”, constituirea instituțiilor statale, recunoașterea și afirmarea Republicii Moldova pe arena internațională, transformările social-politice și spirituale majore.

Fire generoasă, sensibilă, receptivă la doleanțele compatrioților, Mircea Snegur rămâne în memoria noastră ca un lider național de anvergură, susținător al Mișcării de Renaștere Națională, ca cel care s-a situat în fruntea luptei pentru Limba Română, contribuind cu toată ardoarea inimii la realizarea viselor seculare ale concetățenilor.

Deopotrivă cu numeroasele aprecieri pe plan național și internațional, în 2011 lui Mircea Snegur i-a fost conoferit titlul de Doctor Honoris Causa al Academiei de Științe a Moldovei pentru activitatea sa politică şi pentru contribuţia la afirmarea suveranităţii şi independenţei Republicii Moldova.

Apreciem foarte mult contribuția lui Mircea Snegur la dezvoltarea științei agrare și promovarea imaginii acesteia în țară și peste hotare. Mircea Snegur a fost fondatorul asociațiilor științifice de profil în agricultură, care s-au dovedit a fi cea mai efectivă modalitate de integrare a științei cu practica agricolă. A fost în fruntea Asociației Științifice de Producere „Selecția”, constituită din Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp și 14 gospodării semincere de elită, amplasate în diferite regiuni din Republica Moldova. Chiar și după plecarea sa din funcția de director al ICCC „Selecția”, Mircea Snegur a păstrat legătura cu sistemul agricol, vizitând câmpurile experimentale și încurajând tinerii în activitatea lor de cercetare.

În ultimii ani, AȘM a fost privelegiată prin donațiile de carte oferite de primul Președinte al Republicii Moldova. Înaltului for științific i-au fost oferite cu titlu gratuit colecția impresionantă în nouă volume „Labirintul destinului” (la 3 august 2021) și 33 de volume ale prestigioasei ediții „Encyclopedia Britanica” (la 6 septembrie 2019), aflate actualmente în Fondul „Mircea Snegur” din cadrul Sălii de Lectură a AȘM.

În contextul aniversării a 60-a a AȘM, prin Hotărârea Prezidiului AȘM, Mircea Snegur, Doctor Honoris Causa al AȘM, Primul Președinte al Republicii Moldova, doctor în științe agricole, s-a învrednicit de Diploma aniversară de gratitudine, pentru meritele deosebite aduse la întemeierea, afirmarea suveranității şi independenţei Republicii Moldova, precum și cu prilejul aniversării a 60-a de la fondarea AȘM și aniversării a 75-a de la crearea primelor instituții științifice de tip academic și împlinirii a 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova.

Exprimăm sincere condoleanțe și compasiune familiei, rudelor și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat pe Mircea Snegur – Primul Președinte al Republicii Moldova, în perioada 3 septembrie 1990 – 1 decembrie 1996.

 

Prezidiul AȘM, membrii titulari, membrii corespondenți și membrii desemnați

ai Academiei de Științe a Moldovei

Categorie:

Înregistrări online