Membrul corespondent Alexandru Stratan, de astăzi, a intrat în funcția de nou rector al ASEM

29.04.2022
Vizitatori unici: 608

Astăzi, 29 aprilie 2022, a avut loc ceremonia de învestire în funcţie a noului Rector al Academiei de Studii Economice din Moldova, dr. hab., prof. univ., membru corespondent al AȘM Alexandru Stratan.

La ceremonie, au fost prezenți membrii Senatului ASEM, președintele Consiliului Rectorilor din Moldova, dr.hab., prof.univ. Emil Ceban. Evenimentul a fost onorat de prezența ministrului Educației și Cercetării, dr. Anatolie Topala, care a dat citire ordinului de confirmare în funcție a noului rector, adresând felicitări m.c. Alexandru Stratan și dorindu-i succese în noua funcţie. Totodată, oficialul a adresat cuvinte de gratitudine academicianului Grigore Belostecinic, care a deținut această funcție până în prezent. În semn de apreciere pentru activitatea și performanțele înregistrate, preț de 20 de ani, ministrul Topala i-a oferit acad. Belostecinic Diploma de Onoare a Ministerului Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova.

Un mesaj de felicitare noului rector a adresat, în calitate și preşedinte al Consiliului Rectorilor din Moldova, dr.hab., prof. Emil Ceban. În semn de apreciere pentru profesionalism şi dedicarea  cu care a condus ASEM-ul, fiind două decenii la timona prestigioasei instituții de învățământ economic superior, pentru activitatea prodigioasă şi contribuţie substanţială în dezvoltarea învăţământului superior prin exercitarea funcţiei responsabile de Preşedinte al Consiliului Rectorilor din Republica Moldova (2014-2022) și președintele Emil Ceban i-a  conferit acad. Belostecinic Diploma de Onoare. 

În numele întregului colectiv al ASEM, prim-prorectorul pentru activitate didactică, dr.hab., prof. univ. Ala Cotelnic, a exprimat sincere felicitări rectorului ales Alexandru Stratan, asigurându-l de întreaga susținere în activitatea sa de lider al instituției, dorindu-i bun venit, succese și putere de muncă în noua funcție.

Prim-prorectorul Cotelnic a exprimat, de asemenea, recunoștință și gratitudine, acad. Grigore Belostecinic, oferindu-i Diplomă de Gratitudine din partea corpului profesoral-didactic al ASEM.

Rectorul ales, Alexandru Stratan, a mulțumit tuturor pentru mesajele de felicitare adresate, pentru încrederea acordată, asigurând corpul academic și comunitatea universitară că va continua lucrurile frumoase care avut loc în ASEM sub îndrumarea rectorului Grigore Beostecinic, care a reușit să aducă ASEM-ul în rândul instituţiilor de învăţământ superior de elită, atât la nivel naţional, cât şi internaţional, a înregistrat progrese, a dezvoltat infrastructura instituției, dar a fost și un bun prieten al tineretului studios.

Și rectorul în exercițiu Grigore Belostecinic a mulțumit colectivului pentru toată susținerea de care s-a bucurat pe perioada mandatului de rector, pentru respect și asumare, dorindu-i noului rector Alexandru Stratan să ducă mai departe bunul nume și imaginea ASEM-ului mai departe, astfel încât instituția căreia și-a dedicat viața două decenii să cunoască o frumoasă și nobilă continuitate.

Amintim că m.c. Alexandru Stratan a fost ales noul rector al ASEM la 12 aprilie 2022. Pentru candidatura sa și-au dat votul cca 70% dintre membrii comunităţii academice de la ASEM, dintr-un total de 325 de membri ai comunității academice cu drept de vot.

Până la alegerea sa în funcția de rector ASEM, m.c. Alexandru Stratan a deținut funcția de director al Institutului Național de Cercetări Economice, președinte al Consiliului directorilor institutelor de cercetare.

 

Eugenia Tofan,

AȘM

Categorie: