LISTA LAUREAȚILOR PREMIILOR ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI

30.10.2020
Vizitatori unici: 1217

În conformitate cu Hotărârea nr. 178 din 30 octombrie 2020 a Prezidiului AȘM, lista laureaților Premiilor AȘM pentru rezultate științifice de valoare obținute în anii 2018–2019 în domeniile științelor sociale, economice, umanistice și arte și pentru promovarea științei în mass-media este:

  1. Premiul în domeniul limba română „Eugeniu Coşeriu” – doctor habilitat, profesor universitar Iraida CONDREA (Universitatea de Stat din Moldova), pentru ciclul de lucrări Studii de lingvistică și sociolingvistică, studiul textului.
  2. Premiul în domeniul literatură „Grigore Vieru” doctor habilitat, profesor universitar Elena PRUS (Universitatea Liberă Internațională din Moldova), pentru ciclul de lucrări Literatura ca demers intercultural.
  3. Premiul în domeniul istorie și filosofie „Alexandru Boldur” – doctor, conferențiar universitar Ludmila COJOCARU, doctor habilitat, profesor universitar Anatol PETRENCU, doctor, conferențiar universitar Virgiliu BÎRLĂDEANU, doctor Elena POSTICĂ, doctor, conferențiar universitar Lidia PĂDUREAC (Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți), pentru ciclul de lucrări Memoria victimelor regimului totalitar.
  4. Premiul în domeniul ştiinţe sociale și economice „Paul Bran” – doctor, conferențiar universitar Elena RAILEAN (Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”), pentru ciclul de lucrări Teoria designului învățării metasistemice.
  5. Premiul în domeniul drept şi științe politice „Constantin Stere” – doctor habilitat, profesor cercetător Victor JUC (Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice), pentru ciclul de lucrări Oportunități și constrângeri de modernizare social-politică a Republicii Moldova în contextul apropierii europene și transformării relațiilor internaționale.
  6. Premiul în domeniul studiul artelor „Maria Bieşu” doctor Natalia PROCOP, Valentina NEGRU, Livia SÎRBU, Marina CERCAȘIN, doctor habilitat, conferențiar universitar Aurelia HANGANU (Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”), pentru ciclul de lucrări Miscellanea Culturalis: artă, filologie, istorie.
  7. Premiul „Pârghia lui Arhimede” pentru promovarea ştiinţei în mass-media – Elena CECAN (IPNA Compania „Teleradio-Moldova”).

Prezidiul AȘM

Categorie:

Înregistrări online