Lecţie publică online, la Academia de Ştiinţe a Moldovei cu genericul: „Relaţia dintre agricultură şi gestiunea resurselor de apă”

07.07.2020
Vizitatori unici: 135

Vineri, 10 iulie 2020, ora 14:00, Academia de Ştiinţe a Moldovei în cooperare cu  Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şiseşti” din România, organizează Lecţia publică ONLINE cu genericul: „Relaţia dintre agricultură şi gestiunea resurselor de apă”, susţinută de acad., prof. Valeriu Tabără, Preşedinte al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şiseşti”.

În cadrul prelegerii vor fi abordate multiple probleme ce ţin de agricultura durabilă şi utilizarea raţională a resurselor acvatice.

Irigarea prin diferite metode a permis în anii cu depuneri atmosferice reduse să se atingă performanţe la îngrijirea culturilor cerealiere, legumelor, pepinierelor, viti- pomicole şi livezilor. Implementarea noilor principii şi tehnologii ale irigării în agricultură este, indiscutabil, calea spre o dezvoltare durabilă a complexului agroindustrial al ţărilor din bazinul Mării Negre – riverane spaţiului fluviilor Dunărea, Nistru şi Prut. În raport vor fi aduse date comparative de eficienţă a diferitor metode de irigare cu recomandări pentru practica agricolă.

 

Evenimentul va fi transmis online la link-ul idsi.md/tv

Categorie: