LAUREAȚII PREMIULUI AȘM, EDIȚIA 2021

05.11.2021
Vizitatori unici: 1630

În conformitate cu Hotărârea Prezidiului AȘM nr. 361 din 4 noiembrie 2021, au fost aprobate rezultatele Concursului pentru decernarea premiilor Academiei de Ştiințe a Moldovei pentru rezultate științifice valoroase obținute în anii 2019–2020 în următoarele domenii ştiinţifice (ştiinţe ale vieţii, ştiinţe exacte şi inginereşti), precum și Premiul pentru promovarea științei în mass-media în anul 2020:

în domeniul matematică și informatică Premiul „Vladimir Andrunachievici” – dr. hab. David CEBAN (Universitatea de Stat din Moldova), pentru ciclul de lucrări „Sisteme dinamice neautonome și aplicațiile lor”

în domeniul fizică Premiul „Vsevolod Moscalenco” – dr. hab. Serghei OSTROVSCHI (Institutul de Fizică Aplicată), pentru ciclul de lucrări „Studiul proceselor ce guvernează comportamentul compușilor care conțin ioni de Co, ce pot fi utilizați în electronica moleculară”

în domeniul chimie Premiul „Nicolae Gărbălău” – acad. Gheorghe DUCA (Institutul de Chimie), pentru ciclul de lucrări „Redox procese în sisteme acvatice”

în domeniul inginerie Premiul „Boris Lazarenko” – dr. hab. Valentin OLEȘCIUK (Institutul de Energetică), pentru ciclul de lucrări „Novel Schemes, Techniques and Algorithms of Synchronous Space-Vector Modulation for Control of Power Converters”

în domeniul biologie şi ecologie Premiul „Alexandru Ciubotaru” – dr. Anatolie TĂRÎȚĂ, dr. Maria SANDU, dr. Raisa LOZAN, dr. Elena MOȘANU, dr. Nina LIOGCHII (Institutul de Ecologie și Geografie) pentru ciclul de lucrări „Starea ecologică a componentelor de mediu din teritoriul Ariilor Naturale Protejate de Stat”

în domeniul agricultură Premiul „Andrei Ursu” – dr. hab. Boris Boincean (ICCC „Selecția”), pentru monografia „Farming the Black Earth Sustainable and Climate-Smart Management of Cernozem Soils”

în domeniul medicină Premiul „Constantin Țîbîrnă” – dr. hab. Emil CEBAN (Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”), pentru ciclul de lucrări „Litiaza urinară – o provocare a medicinii contemporane”

Premiul „Valeriu Canțer”  pentru tineri cercetători (în domeniile științelor vieții, științelor exacte și inginerești) – Roman RUSNAC (Universitatea de Stat din Moldova), pentru ciclul de lucrări „Materiale inovative cu potențial biologic”

Premiul pentru promovarea științei în mass-media în anul 2020 Tatiana FIȘER Instituția Publică Națională a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”

Prezidiul AȘM

Categorie: