LAUREAȚII PREMIULUI ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI, EDIȚIA ANULUI 2023

08.11.2023
Vizitatori unici: 834

În conformitate cu Hotărârea Prezidiului AȘM nr. 232 din 6 noiembrie 2023, au fost aprobate rezultatele Concursului pentru decernarea premiilor Academiei de Ştiințe a Moldovei pentru rezultate științifice valoroase obținute în anii 2021–2022 în domeniul ștințelor ale vieții, științelor exacte și inginerești, Premiul pentru tineri cercetători în domeniul ștințelor ale vieții, științelor exacte și inginerești, precum și Premiul pentru promovarea științei în mass-media în anul 2022:

În domeniul Matematică și informatică „Vladimir Andrunachievici” – mem. cor. Nicolae VULPE, Institutul de Matematică și Informatică „Vladimir Andrunachievici”, Universitatea de Stat din Moldova, pentru ciclul de lucrări Noi aplicații ale teoriei invarianților algebrici în studiul geometric și calității ale unor familii de sisteme de ecuații diferențiale

În domeniul Fizică „Vsevolod și Sveatoslav Moscalenco” – dr. Veaceslav SPRINCEAN, Universitate de Stat din Moldova, pentru ciclul de lucrări „Materiale si metode fizice avansate, sisteme și dispozitive inovative pentru monitorizarea si modelarea calității mediului ambiant”

În domeniul Chimie „Nicolae Gărbălău” – dr. Eduard COROPCEANU, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” și dr. hab. Ion BULHAC, Institutul de Chimie, Universitatea de Stat din Moldova, pentru ciclul de lucrări Sinteza și studiul compușilor coordinativi ai unor metale de tranziție în baza liganzilor polifuncționali polidentați cu structură și proprietăți originale

În domeniul Inginerie „Boris Lazarenko” – dr. Ecaterina COVACI, Universitatea Tehnică a Moldovei, pentru ciclul de lucrări „Valorificarea potențialului de substanțe biologice active din materii prime vegetale”.

În domeniul Biologie şi ecologie „Alexandru Ciubotaru” – dr. hab. Dumitru ERHAN și dr. Ștefan RUSU, Institutul de Zoologie, Universitatea de Stat din Moldova, pentru ciclul de lucrări Parazitoze asociate la animalele domestice și sălbatice, impactul asupra organismului-gazdă, profilaxia și tratamentul”

În domeniul Agricultură „Andrei Ursu” – dr. Victor ȚIȚEI, Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”, Universitatea de Stat din Moldova, pentru ciclul de lucrări Mobilizarea, ameliorarea și valorificarea unor specii de plante noi și netradiționale cu utilitate multiplă pentru economia națională

În domeniul Medicină „Natalia Gheorghiu” – dr. hab. Adrian HOTINEANU, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, pentru ciclul de lucrări Transplantul hepatic în Republica Moldova”.

Pentru tineri cercetători (în domeniul științelor vieții, științelor exacte și inginerești) „Valeriu Canțer” – dr. Vasilii GRAUR, Universitatea de Stat din Moldova, pentru ciclul de lucrări „Compușii coordinativi ai unor metale 3d cu 4-aliltiosemicarbazone cu proprietăți biologice: antimicrobiene, antiradicalice și antiproliferative

 

Premiul pentru promovarea științei în mass-media în anul 2022 se conferă următoarelor persoane:

Doamna Elena GUȚU, producător emisiuni TVR Moldova

Doamna Raia ROGAC, ziaristă, scriitoare, Biblioteca municipală Chișinău

Domnul Vladimir COLOS, fotograf

 

Înmânarea Premiilor AȘM va avea loc la 10 noiembrie, de Ziua Internațională a Științei pentru Pace și dezvoltare.

Detalii la link-ul https://asm.md/academia-de-stiinte-moldovei-invita-la-10-noiembrie-la-gala-laureatilor-premiilor-asm-si-festivalul

Prezidiul AȘM

Categorie:

Înregistrări online