Lansări de carte: Ivan Duminica în fața provocărilor

10.10.2023
Vizitatori unici: 733

Există în mediul academic o problemă dureroasă care, la acest început de secol, s-a aprofundat – exodul tinerilor talentați peste hotare, inclusiv a cercetătorilor cu doctorate deja susținute, în care s-au investit importante resurse financiare, ani de muncă ai aspiranților la grade științifice, dar și a îndrumătorilor lor, a colectivelor de cercetare ce au contat pe aceste cadre în dezvoltarea școlilor științifice, dar și a institutelor. Astfel, s-a rupt legătura dintre generații, școlile științifice încetul cu încetul dispar, știința – prezentul și viitorul ei – fără tineri este un non sens.

 Am făcut această retrospectivă, inspirată de un eveniment ce viza un alt domeniu din științele umanistice – istoria. Prezentarea publicațiilor științifice recente din domeniul istoriei și culturii bulgarilor, autor dr. hab. Ivan Duminica, manifestare organizată la 3 octombrie curent, în Sala Azurie a AȘM, de Institutul Patrimoniului Cultural al Ministerului Culturii, Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM și Societatea Științifică a Bulgariștilor din Republica Moldova.

Născut la 1 august 1988 în or. Tvardiţa, raionul Taraclia, Ivan Duminica  încă din școală a manifestat interes față de istorie, ceea ce a confirmat, prezentă la eveniment, învățătoarea sa de istorie, actualmente director al școlii din această localitate, dna Maria Smirnova. În continuare, în anul 2007, tânărul susține admiterea la Facultatea de istorie și filosofie a USM, învață concomitent limba română și susține teza de licență, în 2010, cu tema Переселение балканских народов на территорию Бессарабии в первой половине XIX в. в русской, румынской и болгарской историографии (на примере албанцев, болгар, греков и сербов) /în română: Emigrarea popoarelor balcanice (albanezilor, bulgarilor, grecilor și sârbilor) în Basaraba în prima jumătate a secolului al XIX-lea în istoriografia rusă, română și bulgară/.

Setea de cunoștințe îl duce în continuare pe Ivan Duminica la Facultatea de Istorie a  Universității „Sf. Chiril şi Metodiu” din or. Veliko Târnovo, Republica Bulgaria, unde face studii de masterat și susține teza de magistru, în 2011, cu genericul Българските преселници в Бесарабия в края на XVIII − първата половина на XIX век в историографията /în română: Coloniştii bulgari din Basarabia în secolul al XVIII-lea - prima jumătate a secolului al XIX-lea în istoriografie/, la specialitatea Istorie, istorie bulgară.

În același an, este admis la doctorantură în aceeași instituție de învățământ superior bulgară, unde peste trei ani (2014) susține teza de doctor în istorie cu tema Българските преселници в Бесарабия в края на XVIII − първата половина на XIX век в историографията /în română: Coloniştii bulgari din Basarabia în secolul al XVIII-lea - prima jumătate a secolului al XIX-lea în istoriografie/, specialitatea Istorie și Arheologie. În paralel, face studii în domeniu și la Universitatea de Stat din Moldova care finalizează cu a doua teză de doctorat în istorie (2017), având drept subiect Coloniile bulgarilor în Basarabia (anii 1806–1856).

E un tânăr harnic, mobil, argint viu, cum li se mai spune oamenilor cu astfel de caractere, care face naveta în Bulgaria-Republica Moldova-Ucraina-România, cercetează arhivele din aceste țări, precum și din alte state balcanice, popoarele cărora s-au intersectat sau au conviețuit în ultimele 200 și ceva de ani pe pământul Basarabiei, după ce a fost anexată de Imperiul Rus la 1812.  Aceste cercetări ale lui Ivan Duminica au avansat și pe alte dimensiuni, astfel peste cinci ani de la susținerea ultimului doctorat vine la Consiliul științific de la Universitatea din or. Veliko Tărnovo „Sf. Chiril şi Metodiu” din Bulgaria cu un nou studiu științific – teza de doctor habilitat în istorie cu tema Църковният живот на българите в Бесарабия (1812–1918) (în română: „Viața bisericească a bulgarilor din Basarabia /1812–1918/”), la specialitatea Istorie și Arheologie (2021). Prin urmare, până la vârsta de 32 de ani, Ivan Duminică a susținut trei teze de doctorat – un caz rarisim, a publicat zeci de lucrări științifice, inclusiv șase monografii. Ultimele trei cărți au fost lansate la evenimentul despre care am amintit la început.

Moderatorul acestei întruniri, dr. hab., prof. univ. Victor Țvircun, în trecut – ministru și diplomat, a vorbit în termeni elogioși despre omagiatul Ivan Duminica, care a decis să-și serbeze aniversarea a 35-a și a 10 ani de activitate științifică prin lansarea a trei cărți. În această perioadă semnificativă pentru un tânăr venit de la sud în capitală, s-a afirmat ca o personalitate talentată, responsabilă și tenace cu frumoase rezultate în cercetare. CV-ul său impresionant și ultimele trei lucrări sunt o dovadă în acest sens: monografia Църковният живот на българите в Бесарабия (1812–1918) („Viața bisericească a bulgarilor din Basarabia (1812–1918)” editată în baza tezei de doctor habilitat; cărțile Hrușova, satul, școala și biserica –  schițe monografice și articole ale învățătorului Teodor Balmuș. Alcătuitori Ivan Duminică și Alexandru Cerga; Археолого-историко-этнографические описания Буджака 1884 года. Odesa, 2023. Alcătuitori dr. hab. Ivan Duminica, dr. hab. Igor Sapojnikov). Ultima lucrare a inclus 15 articole ale profesorilor școlilor din Bugeac, alcătuite în 1884 în cadrul programului Societății de Istorie și Antichități din Odesa, ce conțin cunoștințe arheologice, etnografice și istorice inedite despre localitățile Leova, Comrat, Vulcănești, Taraclia (sat), Colibași, Chilia, Tuzla, Orlovca (Cartal), Gorodne (Сiișia), Rivne (Kuporan), Culevcea, Cârpești, Alexandrovca (ucraineană), Ozernoie (Babeli) și Kazațcoie (Gura Roșie).

Are dreptate moderatorul acestui eveniment, când afirmă că este de excepție! În Sala Azurie a AȘM și-au sărbătorit aniversările, de regulă, membrii Academiei de Științe, directori de institute, remarcabile  personalități științifice și culturale, începând cu vârsta de 60 de ani. Dar în cazul nostru, un tânăr de 35 de ani, cu trei doctorate susținute și cu o listă impunătoare de lucrări științifice este o provocare veritabilă. Fără îndoială, e foarte bine că renunțăm la tiparele de odinioară și în prim-plan ies niște tineri care știu ce vor, își fixează obiective și le îndeplinesc, pas cu pas, frumos și fără mari dificultăți. Cred că acea lume – prezentă în sală, a venit nu din obligație, ci din respect și considerație pentru tânărul savant – actualmente cercetător științific coordonator al Centrului de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural (IPC), președinte al Societăţii Știinţifice a Bulgariştilor din Republica Moldova, membru al Comisiei Naționale de Heraldică de pe lângă Președintele Republicii Moldova, mai are și alte obligațiuni: membru a două colegii de redacție a ziarului „Твърдишки глас” din orașul Tvărdița (Твърдица, R. Bulgaria), a „Revistei de etnologie şi culturologie” a IPC, membru a două seminare științifice de profil din cadrul Institutului Patrimoniului Cultural, specialitatea Etnologie, și al Facultății de Istorie și Filosofie a USM, specialitatea Istorie universală. A fost abilitat cu dreptul de a conduce doctoranzi.

Cercetătorul bulgarist Ivan Duminica a avut și oaspeți pe măsură la lansările sale de carte: din partea Ambasadei Republicii Bulgaria la Chișinău au participat la manifestare doi consuli – primul  Liubomir Dimov cu reședința la Taraclia, cel de al doilea – Plamen Dimitrov de la Chișinău; a for prezent și prim-secretar la Ambasadei Bulgare - domnul Nicola Todorov, din partea Ministerului Educației și Cercetării a Republicii Moldova – dna Valentina Olaru, secretar de stat.

Dr. Natalia Grădinaru, secretarul științific al Institutului Patrimoniului Cultural, a venit cu felicitări din partea colectivului de cercetători și, personal, a directorului dr. Ion Ursu cu prilejul aniversării a 35-a și a 10 ani de activitate academică, exprimându-i gratitudinea pentru activitatea sa prodigioasă în promovarea valorilor culturale ale bulgarilor din R. Moldova, și dorindu-i noi realizări științifice.

Prezentă la eveniment dr. hab. Liliana Condraticova, secretar științific general al AȘM, a subliniat autoritatea de care se bucură tânărul savant format în cadrul Institutului Patrimoniului Cultural și în mediul academic, înmânându-i dlui Ivan Duminica Diploma de Onoare a AȘM pentru rezultate relevante în activitatea de cercetare, contribuții substanțiale la identificarea și promovarea în plan național și internațional a istoriei și spiritualității bulgarilor din Republica Moldova.

De la microfonul întrunirii, i-a adus omagii istoricului Ivan Duminica membru corespondent Mariana Șlapac, președintele Comisiei Naționale de Heraldică de pe lângă Președintele Republicii Moldova, care a apreciat activitatea prodigioasă a cercetătorului în cadrul acestei structuri de stat. Astfel, în doi ani, de când el a fost ales în comisia respectivă, a elaborat însemnele teritoriale urbane – stemele și drapelele or. Taraclia, a. 2021, în colaborare cu dr. Silviu Tabac și Anton Keose și ale or. Tvardița, a. 2022, în colaborare cu Silviu Tabac. Istoricului îi aparțin și însemnele teritoriale rurale: stema și drapelul s. Chirsova, Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia, și ale s. Albota de Sus, raionul Taraclia, lucrările fiind realizate în 2023 în colaborare, de asemenea, cu Silviu Tabac. Acești doi autori au realizat și însemnele corporative: stema și drapelul Liceului Teoretic Tvardița și ale Liceului Teoretic „Sfântul Paisii Hilendarski” – ambele din raionul Taraclia.

Referitor la omul și cercetătorul Ivan Duminica, lucrările științifice lansate s-au referit, în continuare, primarul or. Tvardița Gheorghi Popov; conducătorul său științific, dr. hab., conf. univ. Ion Gumenâi de la Agenția Națională a Arhivelor; dr. Diana Nicoglo și cercetătorul Alexandru Magola – ambii de la Institutul Patrimoniului Cultural; geograful Alexandru Cergatitular la catedra de geografie la IP LT „Spiru Haret” din Chișinău; dr. hab. Nicolae Cervencov, președintele de onoare a Societăţii Știinţifice a Bulgariştilor din Republica Moldova; Vitali Boicov, de la Centrul științific din Găgăuzia „M. V. Marunevici”; istoricul veteran al IPC dr. Ivan Grec; dr. hab. Lilia Zabolotnaia, reprezentantă a Muzeului Național de Istorie, care i-a înmânat omagiatului o Diplomă de onoare; dr. Svetlana Procop și cercetătorul științific dr. Nadejda Cara – ambele de la Institutul Patrimoniului Cultural; Angela Olărescu – reprezentantă a Bibliotecii bulgare Hristo Botev” din Chișinău, care i-a mulțumit omagiatului pentru participarea la activitățile acestei instituții de cultură, înmânându-i o Diplomă de Recunoștință.

Prezența la eveniment a primei învățătoare de istorie cu studii speciale de la Școala din Tvardița, Maria Smirnova, l-a emoționat pe Ivan Duminica. Ea își amintea în luarea sa de cuvânt de băiatul din banca întâi care îi asculta cu un viu interes lecțiile de istorie. Anume, aici, în școală, s-a născut pasiunea lui pentru istorie care l-a dus în lumea mare, a izbutit să se afirme și să-și câștige respectul și gratitudinea oamenilor.

Istoricul omagiat Ivan Duminica, la rândul său,  le-a mulțumit tuturor colegilor, îndrumătorilor săi și oaspeților veniți de la baștină pentru susținerea lui necondiționată în formarea sa ca specialist și cercetător al istoriei și culturii bulgarilor și a altor etnii din Basarabia – actuala Republică Moldova.

 

 

Tatiana ROTARU

 

 

 

 

Categorie:

Înregistrări online