„La trecutu-ți mare, mare viitor!” Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” – 75 de ani

24.10.2020
Vizitatori unici: 198

Anul acesta, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu” marchează frumoasă vârstă de 75 de ani. Sala de conferințe din incinta Complexului Sociocultural Universitar a găzduit, la 23 octombrie 2020, Ședința solemnă a Senatului consacrată acestei aniversări. Evenimentul s-a desfășurat în format mixt, cu prezența în sală a conducerii USMF și membrilor senatului. La ședința solemnă au participat și oficiali, inclusiv, prim-ministrul Republicii Moldova, Ion Chicu, ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, ministrul Educației, Culturii și Cercetării, dr. Igor Șarov.

Ședința a fost prezidată și moderată de rectorul USMF, dr.hab., prof. Emil Ceban, iar cu alocuțiuni video au intervenit rectori din țară și de peste hotare, parteneri și profesori emeriți etc. 

Rectorul USMF, dr.hab., prof. Emil Ceban a felicitat întreaga comunitate universitară cu prilejul acestui frumos popas aniversar, pe care l-a atins Alma Mater, mulțumindu-le tuturor pentru dedicație, implicare, devotament în munca nobilă de medic, care astăzi s-a dovedit a fi mai importantă ca oricând. Rectorul Ceban a prezentat un amplu raport despre activitatea didactică, științifică și clinică a USMF, de la fondarea instituției universitare și până în prezent. „În cei 75 de ani de activitate, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie s-a remarcat prin predecesorii săi, care au pus bazele educaţiei şi ştiinţelor medicale în ţara noastră şi prin echipa sa consolidată de profesionişti, contribuind la formarea a 45 000 de medici şi farmacişti, care au ajuns specialişti cu renume naţional şi internaţional. USMF „Nicolae Testemiţanu” oferă actualmente servicii de calitate în educaţie, cercetare, asistenţă medicală specializată şi educaţie profesională continuă, în conformitate cu standardele naţionale şi internaţionale”, a remarcat rectorul USMF. Profesorul a menționat reformele pe care le-a parcurs USMF, personalitățile care au stat la baza creării uneia din cele mai prestigioase instituții de învățământ superior din țară, exprimând gratitudine eternă predecesorilor. Rectorul a trecut în revistă activitatea și rezultatele celor care au preluat și au dezvoltat școlile științifice, astăzi USMF mândrindu-se cu 8 academicieni și 5 membri corespondenți ai AȘM, 170 de doctori habilitați și 534 doctori în medicină. A menționat colaborările pe care le are USMF cu instituții din țară, dar și cele internaționale, proiectele pe care le dezvoltă și succesele înregistrate, reușitele pe plan internațional, numărul impresionant de catedre și numele profesorilor care le ghidează, activitatea clinică etc. În contextul celei mai mari provocări a secolului, rectorul Ceban a remarcat acțiunile de implicare promptă și responsabilă a conducerii USMF, corpului profesoral, medicilor rezidenți, studenți din martie curent, atunci când ne-am pomenit cu toții într-o luptă inegală cu virulentul Covid-19, profesorul Ceban exprimând mulțumiri tuturor celor care au fost și sunt fruntași în lupta de salvare a vieților omenești.

Prezent la festivitate, prim-ministrul Ion Chicu a felicitat membrii Senatului și personalul didactic pentru activitatea profesională și consolidarea prestigiului Universității, exprimând certitudinea că USMF este un adevărat patrimoniu științific, unul din pilonii, în jurul căruia țara noastră va renaște și va prospera. „Puține țări în lume au capacitatea de a învăța și a forma medici foarte calificați, prestând asemenea servicii chiar și pentru străini. Capacitatea Dumneavoastră, onorați profesori ai USMF, de a duce faima instituției departe de hotarele țării și de a atrage aici studenți la medicină chiar și de peste hotare este o realizare și un patrimoniu extrem de valoros. E de datoria fiecăruia dintre noi să păstrăm și să consolidăm acest potențial și autoritatea în lume pe care Dumneavoastră ne-ați creat-o, cu care ne mândrim și pe care ați dobandit-o cu atâta muncă și dedicație”, a declarat premierul, mulțumindu-le medicilor pentru că sunt oameni cu inima mare și că ei ne dau tuturor un exemplu ce înseamnă a fi om. Șeful Executivului a declarat, de asemenea că nu există nicio cale de prosperare și dezvoltare a țării, dacă medicul sau profesorul nu vor avea acea autoritate și acel respect, pe care încă ni-l amintim și, în jurul căruia, sperăm să renaștem.

În semn de apreciere a contribuției la dezvoltarea învățământului superior medical și farmaceutic, a științei și practicii medicale, pentru aport substanțial în procesul de pregătire profesională a medicilor, Guvernul a conferit astăzi 11 Diplome de Onoare angajaților Universității.

Un mesaj de felicitare a adresat conducerii USMF, dar și întregului corp didactic și academic, precum si studenților de la medicină și farmacie, ministrul Educației, Culturii și Cercetării, dr. Igor Șarov. Oficialul a subliniat că în condiţiile actuale dificile, generate de pandemia de Covid-19 anume, discipolii și colaboratorii acestei instituții și-au asumat enorma responsabilitate faţă de societate, de a forma și a pune în serviciul oamenilor medici și farmaciști competenţi şi devotaţi profesiei. „În acest context vreau să accentuez încă o dată recunoștința noastră studenților USMF „Nicolae Testemițanu”, care imediat ce a fost declarată starea de urgență pe teritoriul Republicii Moldova, s-au oferit să acorde suport sistemului național de sănătate și au venit cu inițiativa de a ajuta personalul medical. Îmi doresc ca, împreună cu Dumneavoastră, să consolidăm forța și credibilitatea întregului nostru sistem universitar, capabil să răspundă nevoilor prezentului și să pregătească studenții pentru perspectivele viitorului”, a declarat ministrul Șarov.

La rândul său, Ministrul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Viorica Dumbrăveanu a menționat că cei 75 de ani înglobează un nume care este Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”. 75 de ani înglobează cei peste 45000 de mii de studenți care au pășit pragul acestei instituții și au devenit medici cu renume în țară și peste hotare, medici care au salvat mii de vieți, care au contribuit la dezvoltarea sistemului de sănătate din Republica Moldova. „În tot acest răstimp, USMF și-a câștigat un renume internațional și putem spune cu mândrie că este una dintre cele mai titrate universități, atât la noi în țară, cât și peste hotare. Toate acestea, datorită muncii enorme depuse zi de zi, de către profesorii, care educă și cresc viitorii medici. Medicilor le încredinţăm tot ce avem mai valoros, viaţa şi sănătatea noastră. Pandemia COVID-19 ne-a arătat carenţele existente, dar în rezultatul acestei provocări, am învăţat o lecţie esenţială: sistemul de sănătate este o prioritate pentru societate şi pentru oameni. Trebuie să dezvoltăm şi să investim în continuare în sistemul medical”, a declarat oficialul. În semn de recunoştinţă pentru activitatea remarcabilă şi contribuţia lor la dezvoltarea sistemului medical, Ministerul a acordat 15 diplome de onoare pentru angajaţii USMF „Nicolae Testemiţanu”.

În mesajul său video, adresat conducerii USMF, membrilor senatului, corpului profesoral și studenților, președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, a exprimat onoarea de a veni cu cele mai sincere felicitări și urări de bine pentru Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, care celebrează cea de-a 75-a aniversare de la instituire, într-o toamna ca aceasta, deloc ușoară în contextul situației epidemiologice, create în țară și pe întreaga planetă. Cu toate acestea, a remarcat academicianul, mai rămâne, totuși, loc și pentru evenimente frumoase, cum ar fi marcarea aniversărilor unor instituții universitare și de cercetare din țara noastră.

Președintele AȘM a făcut o succintă incursiune în istoricul prestigioasei instituții de învățământ superior medical, cu sublinierea reformelor prin care a trecut, schimbările în structură și denumire, menționând bogatul patrimoniu pe care și l-a creat pe parcursul celor șapte decenii și jumătate, astăzi Universitatea având o infrastructură de cercetare, didactică și clinică modernă, racordată la necesitățile naționale și rigorile internaționale. „În prezent, la USMF funcționează Centrul de Informare Infomedica, Centrul de Informare și Documentare al Organizației Mondiale a Sănătății, Centrul de Informare Europeană și Centrul de Scriere Academică, creându-se condiţii favorabile pentru integrarea în spațiul european de cercetare, participarea în cadrul diverselor proiecte, organizate şi finanţate de UE. Universitatea întreține relații de colaborare cu peste 90 de universități, facultăți, centre medicale şi clinici din spațiul est- și vest-european. Membru afiliat al Agenţiei Universitare a Francofoniei, al Asociaţiei pentru Educaţie Medicală din Europa, al Asociaţiei Internaţionale a Universităţilor, al Asociaţiei Şcolilor Medicale din Europa, USMF a devenit un simbol al internaționalizării științei”, a punctat acad. Tighineanu.

Cu titlu special, președintele AȘM s-a referit la locul și rolul deosebit, care revine activităţilor de cercetare ştiinţifică în cadrul USMF, care se realizează în cca 25 de școli ştiinţifice din diverse domenii medicale, în context făcând referire doar la câteva nume de membri ai AȘM, pentru a sublinia misiunea acestor școli științifice în medicina autohtonă. În acest sens, președintele Tighineanu a menționat școlile științifice, create decenii în urmă de somități ale medicinii și dezvoltate cu succes de personalități notorii în domeniu, cea mai mare parte din aceștea fiind membri titulari sau membri corespondenți ai AȘM, ce constituie elita corpului academic de astăzi - academicianul Gheorghe Ghidirim, academicianul Eva Gudumac, academicianul Ion Ababii, academicianul Stanislav Groppa, academicianul Gheorghe Paladi, academicianul Mihail Popovici, academicianul Gheorghe Ţîbîrnă, academicianul Valeriu Rudic, membrul corespondent Eremia Zota, membrul corespondent Nicolae Opopol, membrul corespondent Viorel Prisacari, membrul corespondent Victor Ghicavîi, membrul corespondent Ion Corcimaru și alții.

Președintele AȘM a remarcat, de asemenea, inaugurarea Aleii savanților și medicilor iluștri, prin acest gest, administrația și colectivul universității cinstind pios memoria celor care au stat la baza medicinei naționale, fiind totodată un model bun de urmat și pentru alte instituții. „Perfecționarea continuă a sistemului academic, reformele fundamentale în procesul educațional în concordanță cu cerințele Organizației Mondiale a Sănătății și cu politica educațională a Comunității Europene plasează Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie printre cele mai bune 50 de școli de medicină din Europa din cele 250 existente, misiunea căreia este definită de rolul pe care îl deține în învățământul medical superior şi în sistemul de sănătate din ţară. Instruirea cadrelor se efectuează în baza programelor racordate la standardele europene, se implementează forme interactive, probleme de situație, programe virtuale, instruirea la distanţă, telemedicina etc.”, a declarat președintele AȘM.

În numele Prezidiului Academiei de Științe, președintele Ion Tighineanu, a exprimat sincere felicitări cu prilejul celor 75 de ani de activitate prolifică în cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” și în beneficiul societății. „Suntem convinși că veți rămâne și în continuare perseverenți în acţiunile pe care le întreprindeți, inclusiv pentru depășirea pandemiei COVID-19. Vă dorim multă sănătate, pace în suflet, optimism, prosperitate pentru a realiza noi deziderate în avansarea științei medicale, educației şi sănătății în societatea noastră”, a mai spus președintele Tighineanu.

Pentru rezultate deosebite în cercetare, promovarea științei medicale pe plan național și internațional, pregătirea cadrelor de înaltă calificare, precum și cu prilejul celei de-a 75-a aniversări de la înființare, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei a conferit o distincție specială Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” - Diploma „Meritul Academic”.

De asemenea, în semn de recunoștință și apreciere pentru activitatea prodigioasă, Prezidiul AȘM a conferit distincții academice mai multor savanți, profesori, conferențiari:

Medalia „Meritul științific”, clasa I - Acad. Stanislav GROPPA;

Medalia „Nicolae Milescu Spătarul”:

Dr. hab., prof. univ. Vladimir VALICA, dr. hab., prof. univ. Valeriu FALĂ, dr. hab., prof. univ. Anatolie NACU, dr. hab., conf. univ. Ghenadie CUROCICHIN, dr. hab., conf. cerc. Mihail TODIRAȘ, dr. hab., prof. univ. Svetlana ȘCIUCA, dr. hab., conf. univ. Vitalie OJOVAN.

Diploma Meritul Academic - dnei Dr. hab. Olga TAGADIUC.

Diploma de Recunoștință - dr., conf. univ. Lorina VUDU, dr. hab., prof. univ. Eugen BENDELIC, dr. hab., prof. univ. Nicolae BODRUG și dr. hab., prof. univ. Victor BOTNARU.

Diploma de Onoare a AȘM - dr., conf. univ. Artiom JUCOV; dr., conf. univ. Jana CHIHAI, dr. hab., conf. univ. Natalia CAPROȘ, dr. hab., conf. univ. Svetlana HADJIU, dr., conf. univ. Valeriu DAVID.

O intervenție emoționantă a avut Secretarul de Stat al Statului Carolina de Nord, SUA, Doctor Honoris Causa al USMF „Nicolae Testemițanu”, Elaine Marshall, în alocuțiuni video participând Rectorul de onoare al USMF, acad. Ion Ababii, președintele Consiliului Rectorilor, acad. Grigore Belostecinic, rectori din țară și de peste hotare (România, București, Iași, Cluj, Germania etc.), parteneri și profesori emeriți. 

Ulterior, prorectorul pentru activitatea de cercetare, academicianul Stanislav Groppa, a prezentat un raport privind activitatea de cercetare și inovare la USMF „Nicolae Testemițanu”: realizări și perspective.

Evenimentul a continuat cu Gala Laureaților - ceremonie de premiere a celor mai buni cercetători ai Almei Mater, lansarea unui film documentar de scurt metraj și Caleidoscopul felicitărilor muzicale. 

Festivitatea a culminat cu depuneri de flori pe Aleea savanților și medicilor iluștri.

Evenimentul a fost transmis live pe site-ul Universității https://usmf.md/ și pe platforma https://www.privesc.eu/.

 

Eugenia Tofan,

Serviciul de Presă al AȘM

Categorie: