La Mulți Ani, stimate Domnule membru corespondent Victor Moraru!

06.08.2023
Vizitatori unici: 708

Stimate Domnule vicepreședinte al AȘM, membru corespondent Victor MORARU,

Cu prilejul aniversării a 70-a, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei și membrii Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM Vă adresează sincere felicitări, urări de bine și noi împliniri pe făgașul dezvoltării științei!

Biografia Dvs. denotă o consacrare plenară științelor sociale, domeniu cu o misiune nobilă și responsabilă: a stabili tendințele evoluției sociale, a determina eficiența implementării reformelor importante de ordin politic, economic, social, a contribui la evoluția spirituală a societății, a găsi răspunsuri la cele mai arzătoare chestiuni ale zilei, la propulsarea științei spre atingerea obiectivului ei major – de a fi cu adevărat în serviciul societății!

V-ați afirmat în mediul științific atât ca un cercetător perseverent al proceselor social-politice, cât și ca un conducător al colectivelor de cercetători, acumulând, pe parcursul anilor, o relevantă experiență managerială în sfera științei. Ați fost director de institut, coordonator al Secțiilor Academiei, decan de Facultate, consacrându-Vă mobilizării colegilor întru obținerea adevăratelor performanțe științifice.

V-ați manifestat ca un om al științei apreciat în mediul academic, abordând temeinic un spectru de probleme actuale ce țin de democratizarea societății, dezvoltarea sistemului politic, vocația europeană a Republicii Moldova, de proceselor migraționale, particularitățile comunicării politice în societatea contemporană ș. a., reflectate în peste cincizeci de studii și monografii, culegeri de articole științifice, pe care le-ați coordonat, în câteva sute de lucrări științifice, în rapoarte și comunicări la numeroase conferințe științifice naționale și internaționale.

Apreciem eforturile depuse pentru a spori vizibilitatea internațională a științei moldovenești. Ați stabilit legături cu numeroase universități și centre științifice din Italia, SUA, România, Spania, Franța ș.a., ați coordonat numeroase proiecte internaționale, ați publicat lucrări în importante publicații din străinătate, fapt care a asigurat prezența științei autohtone în lume.

Frumoasa aniversare pe care o marcați, este un prilej oportun de a Vă exprima sentimente de gratitudine pentru activitatea Dumneavoastră. Vă dorim multă sănătate, prosperitate, optimism, energie creatoare și noi realizări științifice întru prosperarea științei în Republica Moldova!

 

La Mulți Ani, stimate Domnule membru corespondent Victor Moraru!

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei

Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM

Categorie:

Înregistrări online