La mulți ani, Stimate domnule membru corespondent Nicolae Vulpe

22.02.2024
Vizitatori unici: 1015

Stimate domnule membru corespondent Nicolae Vulpe,

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei și membrii Secției Științe Exacte și Inginerești Vă exprimă cele mai sincere felicitări cu prilejul împlinirii vârstei onorabile de 75 de ani, însoțite de considerație și respect pentru realizările Dumneavoastră în știință.

Savant adevărat, care ați început calea științifică în școala academicianului Constantin Sibirschi, susținând teza de doctor în științe fizico-matematice la vârsta de 26 de ani și teza de doctor habilitat la 36 de ani, ați dezvoltat în continuare cu dăruire de sine școala din Republica Moldova a teoriei calitative a ecuațiilor diferențiale, completându-i rândurile cu 8 doctori în științe fizice și matematice, care au susținut tezele sub conducerea științifică a Domniei Voastre. Grație consacrării și muncii asidue ați devenit unul dintre lideri în domeniul ecuațiilor diferențiale, îmbogățind domeniul cu abordări și rezultate valoroase. Printr-o strânsă colaborare cu universitățile din Montreal (Canada), Barcelona (Spania) și Sao Paulo (Brazilia), aduceți un aport substanțial la recunoașterea internațională a scolii matematice din Republica Moldova.

Succesele Dumneavoastră în dezvoltarea teoriei invarianților algebrici ai sistemelor diferențiale și pregătirii specialiștilor de înaltă calificare au fost apreciate cu valoroase distincții de stat și academice: Premiul Republican pentru tineri cercetători, Premiul „Academicianul C. Sibirschi”, Premiul Academiei de Științe a Moldovei în domeniul matematicii „Vladimir Andrunachievici”, medalia jubiliară „60 ani de la fondarea primelor instituţii academice din Republica Moldova”, medalia „Nicolae Milescu Spătarul”. Prin hotărârea recentă a Prezidiului AȘM Vă este conferită medalia academică „Meritul Științific”, în semn de înaltă recunoștință pentru activitatea rodnică și rezultate științifice valoroase.

Sunteți un model de cercetător cu perseverență, consacrare, exemplu de corectitudine și modestie. La acest popas aniversar, ne face deosebită plăcere să Vă transmitem urări de sănătate, liniște sufletească, energie creativă și noi realizări frumoase.

La mulți ani, Stimate domnule membru corespondent Nicolae Vulpe.

 

 

 

Categorie:

Înregistrări online