La Mulți Ani, stimate domnule Academician Valeriu PASAT!

13.07.2023
Vizitatori unici: 613

Stimate Domnule academician Valeriu PASAT,

Cu prilejul frumoasei vârste de 65 de ani, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei și membrii Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM Vă adresează felicitări, urări de bine și sănătate!

Activitatea Dvs. de cercetare, bazată pe valorificarea documentelor din arhive, s-a reflectat într-o serie de publicații de rezonanță cu subiectele: istoria RSS Moldovenești, fenomenul stalinismului, istoria ortodoxiei, sovietizarea Moldovei postbelice – cărțile „Asprul adevăr al istoriei. Deportările de pe teritoriul RSS Moldovenești în anii 40–50” (2000), „Calvarul. Documentarul deportărilor de pe teritoriul RSS Moldoveneşti. 1940–1950” (2006), „RSS Moldovenească în epoca stalinistă (1940–1950)” (2011); „Православие в Молдавии” (în 4 volume), „Biserica ortodoxă și puterea sovietică în RSS Moldovenească (1940-1991)”  (2019)  ş. a., precum și în implementarea unei serii de proiecte de cercetare.

Aniversarea pe care o marcați astăzi este un prilej oportun de a Vă transmie urări de bine și sănătate, noi succese pe tărâmul științei !

 

La Mulți Ani!

 

 

 

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei,

Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte

Categorie:

Înregistrări online