La Mulți Ani, stimate domnule Academician Mihai Popovici!

28.10.2022
Vizitatori unici: 867

Stimate Domnule Academician Mihai Popovici,

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei și Secția Științe ale Vieții, în numele comunității științifice, Vă felicită cordial cu ocazia împlinirii venerabilei vârste de 80 de ani.

Apreciem în mod deosebit contribuția pe care ați adus-o în domeniul cardiologiei, domeniu căruia V-ați consacrat cu dăruire, înalt profesionalism și perseverență.

Ați definit factorii de risc a cardiomiopatiilor: patogenia insuficienței cardiace și a dereglărilor de ritm în cardiomiopatiile dilatative și argumentarea tratamentului patogenic al acestora. Ați elaborat și implementat strategii și principii de combatere a factorilor de risc ai maladiilor cardiovasculare și altor boli cronice. Se cunoaște și contribuția pe care ați adus-o la diagnosticul și tratamentul endovascular al cardiopatiei ischemice, studiul aprofundat al dislipidemiilor, plăcii aterosclerotice, al restenozei coronariene, combaterii infarctului miocardic acut.

V-ați manifestat pe întregul parcurs al vieții și activității ca un savant notoriu, organizator și conducător iscusit al științei. Ați pregătit cca 30 de doctori și doctori habilitați în științe medicale. Ați publicat lucrări științifice de valoare cu rezonanță internațională.

V-ați implicat activ în viața publică a republicii în calitate de membru al primului for legislativ, fiind și semnatar al istoricei Declarații de Independență a Republicii Moldova.

Sunteți membru al multor societăți științifice de cardiologie din diferite țări, membru al colegiilor de redacție la diverse publicații științifice.

Vă aducem un pios și sincer omagiu cu ocazia împlinirii acestei aniversări și vă dorim în continuare succese, sănătate, energie creatoare și noi împliniri pe tărâmul activității academice.

La Mulți Ani!

 

 

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei

Secția Științe ale Vieții

Categorie:
Cuvinte-cheie:

Înregistrări online