La mulţi ani, domnule membru corespondent Nicon Ungur!

23.04.2024
Vizitatori unici: 937

Stimate domnule membru corespondent Nicon UNGUR,

Cu prilejul împlinirii frumoase vârste de 70 de ani, Vă exprimăm cele mai sincere felicitări, însoțite de înalte aprecieri ale realizărilor Dumneavoastră în domeniul cercetării și inovării.

Fiind autorul mai multor rezultate științifice relevante, inclusiv al elaborării unei noi strategii în sinteza compuşilor terpenici ciclici – ciclizarea superacidă a olefinelor izoprenice la temperatură joasă – ați obținut o recunoaștere națională și internațională.

La acest frumos popas aniversar vă exprimăm sentimente de prețuire a activității Dvs. remarcabile în cercetare și pregătirea cadrelor de înaltă calificare, precum și a contribuţiei valoroase la dezvoltarea progresului tehnico-ştiinţific în domeniul chimiei.

Vă dorim sănătate și putere, optimism și forță de muncă, multe bucurii și împliniri alături de familie și prieteni. Să păstrați mereu spiritul de cercetător, devotamentul Dvs. pentru cauza științei și să simțiți întotdeauna umărul și sprijinul colegilor și membrilor Academiei de Științe.

La mulţi ani frumoși, domnule membru corespondent Nicon Ungur!

Cu alese sentimente de respect,

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, Membrii Secției Științe Exacte și Inginerești a AȘM

 

Categorie:

Înregistrări online